Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1990    ● Overzicht #68


UIT: NN #68 van 18 oktober 1990


6 MONTH'S OF STRUGGLE

De afgelopen dagen was een medewerker van de Trafalgar Square Defendants Campaign in ons land. Hij gaf lezingen op een aantal informatie-bijeenkomsten over poll tax, in onder meer Nijmegen, Arnhem, Amsterdam en Den Bosch. We maakten van de gelegenheid gebruik om hem wat vragen aan te leveren, waarna het komende artikel uit z'n pen getoverd werd. Met dank aan de vertaalster, die wel erg kort tijd had om dit klusje te klaren. Verder op de pagina's het laatste nieuws over de processen rond de poll tax-arrestanten en wat over de aktiviteiten omtrent poll tax over here and in England.

Op 3 mei 1990 vond een vergadering plaats waar een van de grootste verdedigingskampagnes van het Engeland in, de twintigste eeuw werd opgericht. De taak die de deelnemers zich stelden was simpel: De verdediging van alle mensen die gearresteerd werden op 31 maart dit jaar tijdens de 'slag om Trafalgar Square'. In de praktijk heeft de Trafalgar Square Defendants Campaign (in het vervolg TSDC) heel veel werk op zich moeten nemen, waarvan het merendeel voor rekening komt van een aantal toegewijde aktivisten.

De arrestanten bleken afkomstig te zijn uit allerlei bevolkingsgroepen en met verschillende achtergronden. En zeker niet uitsluitend uit anarchistische kringen, zoals in de media werd verkondigd. Vanuit het oogpunt van de TSDC gezien, zou deze diversiteit aan mensen met verschillende politieke achtergronden, gemakkelijk hebben kunnen leiden tot eindeloos interne strijd waardoor een effektieve verdediging tegen de pogingen van de staat om ons te kriminaliseren, zou worden gefrustreerd.

Er kwamen ook politieke groeperingen naar de vergaderingen, meestal dan pas als een lid van hun partij gearresteerd bleek te zijn. Maar we hebben vrij duidelijk weten te maken dat dit initiatief voor en door arrestanten gerund wordt en niet voor de doeleinden van een of ander exklusief politiek dogma.

Zouden we met een situatie opgescheept zitten, zoals die rondom de arrestanten van het WNC te Groningen, dan zou een gemeenschappelijke politieke aanpak meer aan de orde zijn geweest. Omdat we uiteindelijk 520 zaken te verdedigen hadden, publiekelijk als in de rechtbank, met gemiddeld 4 zittingen per persoon, was het dan ook niet mogelijk dat iedereen een gelijke politieke verdediging zou voeren... tot ongenoegen van die groeperingen die hoopten de TSDC te kunnen gebruiken als rekruteringsgebied voor nieuwe leden.

Onze algehele verdediging van de arrestanten, behelst ook degenen die beschuldigd worden van zware misdrijven, zoals 'riot' (rellen) en brandstichting, waarop levenslang kan staan. Wij zijn ervan overtuigd dat deze arrestanten onze maximale steun verdienen, omdat ze door de staat als terroristen worden afgeschilderd. Volgens onze analyse van de gebeurtenissen van 31 maart, is het duidelijk dat deze arrestanten beschuldigd zijn, omdat zij zich bevonden in de voorste rijen in de strijd om de demonstratie te verdedigen tegen de massale aanval van de politie.

Desondanks hebben we haastig onze steun ingetrokken aan een arrestant waar een 'assault' (aanval) aanklacht tegen liep. Een van onze rechtbank observanten ontdekte dat het een Zuidafrikaanse bankier betrof die opgepakt werd toen hij zich een weg baande door de demonstranten en vervolgens de politie vanwege een cocktail party in de Zuidafrikaanse ambassade! Zelfs de rechter kon weinig sympathie opbrengen voor deze man die werd veroordeeld tot 28 dagen onvoorwaardelijk.

Veel van onze tijd is gaan zitten in het vinden van steun bij politieke organisaties, vakbonden e.d., die we overigens met succes zover gekregen hebben dat ze ons financieel ondersteunen. Zonder deze steun zou het bestrijden van de nadrukkelijke leugens die door de Britse pers verspreid zijn, over de 'relschoppers', waarschijnlijk niet gelukt zijn.

In de eerste plaats wilden we de aandacht vestigen op de politieke wijze waarop er door de politie en justitie met de arrestanten werd omgesprongen. Veel mensen kregen zware 'borgtocht-voorwaarden', zoals het iedere avond moeten melden bij het politiebureau, of een verbod het centrum van Londen te betreden. Of een verbod om Łberhaupt Londen te betreden voor mensen, die daar niet wonen.

Naarmate we meer steun verwierven van andere groeperingen, waren we beter in staat iets te doen aan de vijandige houding tegenover de arrestanten van de Federation of Anti Poll Tax Unions, de organisatoren van de demo van 31 Maart demo. In de roerige dagen na de massa-arrestaties van 31-3 werden nogal ongelukkige uitlatingen over wie nou verantwoordelijk was voor de rel toegeschreven aan de Federation, in de landelijke pers.

Volgens onze eigen onderzoeken naar de oorzaken van de ongeregeldheden werd het snel duidelijk dat de politie begonnen was met een provocatieve aanval op de demonstratie. Het was niet eenvoudig de sceptische Federation hiervan te overtuigen, we hadden nou niet bepaald tijd over bij het assisteren van de arrestanten, maar het was uiteindelijk de moeite waard.

De Federation besloot zich aan te sluiten en vroeg alle plaatselijke en regionale federaties hetzelfde te doen en ons te assisteren in ons werk.

Het zou voor de hand liggen als de TSDC een meer geÔsoleerde positie had aangenomen ten aanzien van organisaties die niets gedaan hebben toen de media-aanval op zijn hoogtepunt was. Maar we begrepen ook wel dat de 'onpartijdige' media onze protesten tegen de akties van de politie zou negeren, net zo goed als ze de autoriteiten hadden voorzien van zogenaamde 'rogues galleries', series foto's van demonstranten. Ook hierom hebben we besloten de verdediging van arrestanten te concentreren op alle individuele zaken, een dossier op te bouwen met verklaringen van alle betrokkenen, politie, verdediging, getuigen, perscommentaren en de gerechtelijke vooroordelen tegen iedereen die voor 313 aanklachten terecht moeten staan.

We realiseerden ons dat we heel uitgebreide en gedetailleerde informatie moesten samenbrengen om onze kant van het verhaal uit te laten komen boven de mediahysterie, en de schandalige strategie van de overheid om iedereen die deelnam aan de demonstratie te brandmerken als leden van een 'criminele vereniging'. Programma's zoals 'Despite TV's Battle of Trafalgar (vorige week te zien op poll tax info-avonden) hebben geholpen om de publieke opinie enigszins af te wenden van de afdeling voorlichting van Scotland Yard.

Maar er is nog een lange weg te gaan voor we voldoende publieke steun geoogst hebben om de rechters op te laten passen om geen martelaren te kreŽren, als in januari 1991 de 'riot'-zaken beginnen. De druk moet hoog gehouden worden niet alleen voor ťťn of meerdere symboolarrestanten die unieke zaken hebben of lid zijn van ťťn of andere politieke organisatie (of juist van geen een) maar voor alle Trafalgar Square arrestanten die het risico lopen met het barre Britse bajessysteem te maken te krijgen.

Kortom, we hebben een immense taak op ons genomen. Om de bergen papierwerk te kunnen verwerken, gebruiken we computers. Op onze discs bewaren we informatie over alle strafzaken, politie verklaringen, het veroorde1ingsbelid, getuigenverklaringen, statistieken, feiten en cijfers die met de TSDC verbonden zijn. Het begint er op te lijken dat onze computerprogramma's uiteindelijk de basis kunnen vormen voor algemeen, overal te gebruiken standaardprogramma, voor - mensen die massaal door de staat in processen gecriminaliseerd dreigen te worden.

Natuurlijk is er nog maanden werk nodig voordat we de functie van de TSDC zodanig uit kunnen breiden, zodat we gedupeerde kameraadjes in Europa kunnen bijstaan, laat staan in de rest van de wereld. Maar het zou fantastisch zijn als we een dergelijke service in het leven kunnen roepen voor het begin van de economische wonderen die ons beloofd zijn in 1992. Met zo'n systeem zou het mogelijk kunnen zijn om met succes TREVI gesponsorde staatsprocessen in de Eurorechtspraak te bestrijden en diegenen te verdedigen die de staat wenst te criminaliseren. Dit lijkt misschien wat hoog gegrepen van de TSDC, maar de zaken waar we de afgelopen maanden mee te maken hebben gehad brachten ons op ideeŽn.

Laatste nieuws TSDC video/foto update: Zoals wellicht reeds bekend, is de TSDC erin geslaagd ca. 52 uur video materiaal en 3000 foto's te pakken te krijgen, afkomstig van de Crown Prosecution (aanklagers) Service. Al dit materiaal had de politie oorspronkelijk via juridische procedures verkregen van de media. De TSDC beschikt ook over aanvullend materiaal dat door politiecamera's werd opgenomen.

Dit materiaal hebben we gebruikt om de preciese chronologische gebeurtenissen van 31-3 vast te leggen. Ons videoteam heeft uiteindelijk de gigantische taak op zich genomen om al dit materiaal te inventariseren volbracht. De geschreven- en de geluidsversie, evenals de foto's van de gebeurtenissen, worden door de advokaten gebruikt in de op dit moment lopende zaken.

Inmiddels hebben we ook toestemming gekregen om een compilatie te maken van al dit videomateriaal, hetgeen rond de kerst klaar zal zijn. Dit fascinerende beeldmateriaal bevat shots genomen vanuit de politiehelikopter, begeleid door geluidsopnamen van het radiocontact dat plaatsvond tussen de bemanning van de helikopter en de controlekamer van Scotland Yard. Helaas kunnen alleen arrestanten en 'potentiŽle' getuigen hiervan genieten. Dit betreft slechts 200.000 mensen - alle anderen zullen moeten worden uitgesloten van deze exclusieve vertoningen.

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de steun die de TSDC krijgt uit Europa. In het bijzonder de Nederlandse aktiebeweging de afgelopen tijd. Ik heb begrepen dat velen van jullie van plan zijn naar de solidariteitspicket bij het Britse consulaat te gaan op 19 oktober om te protesteren tegen de Poll Tax. Degenen die van plan zijn naar Engeland te gaan voor zaterdag de 20e oktober moeten weten dat de dag vroeg begint: om 09.30 met een picket bij Horseferry Road Magistrates Court. Dit wordt gevolgd door een serie evenementen waaronder een demonstratieve tocht van 15 kilometer! Truely a day' sightseeing not for the fainthearted!

Help nu de druk op de Britse regering hoog te houden, zeg 'ja' tegen internationale solidariteit, zonder grenzen - en biedt weerstand tegen de kollektieve plannen van de Eurosmeris, die in naam van de Europese eenheid hun meest onderdrukkende werkwijzen door voeren in het hele continent.

Alistair, 15-10-90

P.S. Dank aan de MUG voor faciliteiten, de Klinker in Nijmegen voor het organiseren van een informatiemiddag, NN voor het verspreiden van informatie over ons in Holland en aan iedereen die de laatste tijd energie gestoken heeft in de solidariteitsstrijd. Hou ons op de hoogte van je plaatselijke anti Poll Tax aktiviteiten. Bel de TSDC, telefoon 09-4471-833-8958, of schrijf naar: TSDC, Room 205, 38, Mount PLeasant, London WC1.


PROCESSEN POLL TAX ARRESTANTEN

De meerderheid van de ongeveer 500 rechtszaken is inmiddels afgehandeld. Tot dusver ging het om de lichtere zaken, voornamelijk Sectie 4 en 5 van de Public Order Act 1986, oftewel 'obstructie' en 'dreigende taal of gedrag'. Op deze aanklachten staat normaal gesproken een voorwaardelijke gevangenisstraf of een lichte boete. Van de Trafalgar Square arrestanten werd 70% van deze gedaagden schuldig bevonden en veroordeeld tot zware boetes of 28 dagen onvoorwaardelijk...

Op dit moment zitten naar schatting 50 mensen hun straf uit. In de toekomst komen er nog de mensen bij die hun boete niet kunnen of willen betalen. Enkele rechters die met deze zaken bezig waren hebben te kennen gegeven dat zij iedereen schuldig achten die op 31-3 zich op Trafalgar Square of in de omgeving bevond op het tijdstip van de arrestaties, in plaats van huiswaarts gekeerd te zijn.

Een arrestant is in juli veroordeeld tot twee jaar wegens het schoppen tegen een politieauto. Enkele mensen zitten in voorarrest in afwachting van januari 1990, wanneer de meer prestigieuze showprocessen van de arrestanten met zwaardere aanklachten gaan beginnen. Het gaat om ca. 50 mensen die zijn beschuldigd onder sectie 1, 2 en 3 van de POA, oftewel 'relschoppen' en andere zware aanklachten. Deze processen zullen plaatsvinden in Crown Courts, dus met rechters en juries. Deze arrestanten lopen het risico de voorbeeld functie te gaan vervullen waar zo nadrukkelijk om gevraagd is in de media en politiek. Straffen van 10 tot 15 jaar zijn niet uitgesloten.

Gezien de meer en meer explosieve politieke situatie in BrittaniŽ rondom de Poll Tax, worden deze processen nog een heet hangijzer. Het gebeurt niet vaak dat een arrestanten steungroep er op deze schaal in is geslaagd door te dringen in het onoverzichtelijke Britse rechtssysteem. Hopelijk zullen mensen hierdoor geÔnspireerd raken en zich niet laten intimideren als ze in verzet komen.

Nog een opmerkelijk feit: we hebben al eerder gemeld in NN dat de vrouw, die afgebeeld stond in een Britse krant in slaghouding richting een ME-er, aangegeven werd door haar oma. Ze kreeg 'poging tot doodslag' aan haar broek, maar is veroordeeld tot een alternatieve straf. Normaal krijg je met een dergelijke aanklacht levenslang, echter haar vader werkt in een Britse gevangenis... Klassejustitie, in dit geval mooi meegenomen.


CRASH POLL TAX

Een zestal poll tax info-avonden, waar in ruim 200 mensen geÔnteresseerd bleken te zijn, info-bijeenkomsten in Utrecht, Terneuzen, Wageningen, Haarlem, Arnhem, Nijmegen... Benefietfeesten in De Wielingen en Vrankrijk, een picketig protest bij het Britse Consulaat, massale uittocht naar Londen. Poll tax is 'in' over here, nu nog 'out' of England.

In Amsterdam is al bijna 2000 piek ingezameld voor de TSDC en dat wordt nog veel meer de komende weken. Er is onder meer een Poll Tax Info krant samengesteld, gevuld met artikelen die dit jaar in gevestigde en alternatieve media verschenen zijn. Deze gestencilde krant is te bestellen door 3.50 gulden (inkl. porto) over te maken op giro 4937573 tnv MvdLinde ovv Poll Tax Info Krant.

Crash Poll Tax, postbus 16544 1001 RA Amsterdam.

 

.Terug naar boven