Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1990    ● Overzicht #67


UIT: NN #67 van 4 oktober 1990


ZUIVELBROCHURE

De Werkgroep Beter Zuivelbeleid heeft een brochure uitgegeven over duurzame landbouw, een visie op een milieuvriendelijk zuivelbeleid.

De Werkgroep Beter Zuivelbeleid (WBZ) is een landelijke werkgroep van boeren en boerinnen uit de melkveehouderij. Met veel inzet proberen we te komen tot een ander, beter zuivelbeleid. We maken ons als melkveehoud(st)ers druk over de toekomst van boeren en boerinnen in Nederland, in de EG en in de Derde Wereld. Tal van nieuwe ontwikkelingen komen op ons af, zoals de biotechnologische ontwikkelingen. Sinds enkele jaren voert de WBZ samen met Honger Hoeft Niet e.a. een suksesvolle aktie tegen de invoering van BST (een met behulp van biotechnologie vervaardigd melkproduktie verhogend rundergroeihormoon).

Ook het milieu heeft altijd onze aandacht gehad. We hebben steeds gesteld dat het EG-zuivelbeleid niet ten koste mag gaan van het milieu en de Derde Wereld. Een produktiebeheersing door middel van kontingentering en kostendekkende prijzen achten wij de beste weg. Bezien vanuit het milieu, de Derde Wereld en de landbouw. Binnen die kaders moet de landbouw een duurzaam karakter krijgen. Daarover gaat de brochure Duurzaam duurt het langst. In de brochure komen vijf beleidsterreinen aan de orde: milieu en duurzame landbouw, inkomen boer en boerin, onderwijs en voorlichting, gezondheidszorg en Derde Wereld.

Het begrip duurzame landbouw houdt voor ons in: een landbouw, die op langere termijn goed is voor het milieu en sociaal en ekonomies perspektief biedt aan boeren en boerinnen wereldwijd. De melkveehouderij is medeverantwoordelijk voor een goede milieuzorg. Maatregelen zijn nodig om te komen tot een milieuvriendelijke produktiewijze.

Daardoor wordt het natuurlijk evenwicht tussen produktie enerzijds en grond, water en lucht anderzijds hersteld. De overheid moet deze ontwikkeling ondersteunen. Dat kost geld. Geld dat beter nu in een gezondere produktiewijze kan worden gestoken, dan straks in maatregelen om de vervuiling op te ruimen. Voorkomen is beter dan genezen.

Niet alleen exporteren wij zuivel naar de Derde Wereld (Nederland is de grootste zuivelexporteur ter wereld), wij importeren ook uit de Derde Wereld, zoals grondstoffen voor ons veevoer. Soja uit BraziliŽ is daarvan een voorbeeld. In BraziliŽ worden honderdduizenden hektare gebruikt voor de verbouw van soja. Daardoor is deze grond verloren gegaan voor de voedselproduktie ten behoeven van de eigen bevolking.

Ook het milieu in BraziliŽ heeft te lijden onder deze grootschalige export-landbouw. Menig bos is gekapt voor de produktie van soja, die uiteindelijk z'n weg vindt naar de Nederlandse voedertrog. Dit leidt tot een giganties verlies aan mineralen, wat uitputting van de bodem en erosie tot gevolg heeft De mineralen komen tenslotte hier in de mest terecht en zo draagt het krachtvoer, dat van verre wordt aangesleept, bij aan onze mestoverschotten.

De WBZ vindt dat de invoer van graanvervangers verminderd moet worden door middel van een importheffing. Dit kan een positieve invloed hebben op de ontwikkelingen in de Derde Wereld. Deze heffing moet niet verdwijnen in de zakken van de EG, maar moet als omgekeerde geldstroom terug naar de Derde Wereld. Om daarmee kleine en landloze boeren te ondersteunen, die door de gevoerde EG-politiek hun afzetmarkten zien verdwijnen.

De brochure "Duurzaam duurt het langst" is te bestellen bij de WBZ. Kosten f.2,50 (exkl. verzendkosten). Werkgroep Beter Zuivelbeleid, postbus 729, 9700 AS Groningen, telefoon 050-267123.

 

.Terug naar boven