Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1990    ● Overzicht #67


UIT: NN #67 van 4 oktober 1990


VLIEGBASIS VOLKEL: VERBODEN TE ADEMEN

UDEN – Het begon al leuk. Op zondagochtend 23 september kwamen we bij het nieuwe terreintje van Atoomvrijstaat en bij alle toegangspaden hingen noodverordeningen. In het betreffende gebied waren tenten en onderkomens verboden. Er mocht geen verf, posters, plakmiddelen, gereedschap etc. met de kennelijke bedoeling om dingen te vernielen vervoerd worden. Je mocht als je er verdacht uitzag aangehouden en gefouilleerd worden en meer van dat soort zaken.

Nadat de open dag van Atoomvrijstaat was afgelopen, waren we met een klein groepje vrouwen over. Het weer en de gewone (werk)week werkten zeker niet in ons voordeel. En omdat we maar een klein groepje waren, kon de politie ook lekker klieren. Zo kwamen ze om het uur zeggen dat het vuurtje uit moest en dat de bender (tent van landbouwplastic) plat moest, wat er iedere keer in resulteerde dat zijzelf het vuurtje uit elkaar schopten en wij het touwtje van de bender losmaakten. Ze hadden hun kont nog niet gekeerd of de bender stond weer en het vuurtje brandde. Je vraagt je toch echt af of ze niks nuttigers te doen hebben. Of zouden ze een roofoverval minder erg vinden dan een paar vrouwen bij een houtvuurtje?

Maandag werden twee vrouwen opgepakt voor het plakken van stikkers en voor zoiets simpels helemaal naar Grave gebracht! En ze konden nog veel kinderachtiger zijn. Dinsdagnacht werd het kamp ontruimd en werden twee vrouwen gearresteerd voor het slapen onder een stukje plastic en tien uur vastgehouden. Woensdagmiddag konden we alle spullen weer ophalen, inklusief het plastic voor onze 'onderkomens'.

Woensdagnacht haalden ze hetzelfde geintje uit. Iemand die onder plastic lag werd meegenomen; mensen die zonder plastic lagen te slapen werden met rust gelaten. Dus wij onze taktiek veranderd. We hebben de andere nachten zonder plastic geslapen met alleen een stuk bij de hand voor als het zou gaan regenen. Gelukkig voor ons is het droog gebleven.

Ondanks al het geklier van de politie hebben we toch nog heel wat kunnen doen. Op 200 meter van het kamp was een schietterrein waar elke ochtend geoefend werd. Dit terrein is dan ook van leuzen voorzien. En omdat ze zo vriendelijk waren om het meteen weer weg te halen, konden we nog een keer aan het werk.

Omdat het informatiecentrum van de vliegbasis beweerde niet op de hoogte te zijn van onze aanwezigheid, zijn we daar ook maar even langs geweest. Dit zeer tot ongenoegen van de aldaar aanwezige personen. We hebben rond de basis gewandeld; alom paniek toen iemand op een paaltje ging staan. Ze dachten dat we over het hek wilden klimmen. Verder is er volop geschilderd en de witte vlag op het schietterrein geplant. Dat leidde tot een klopjacht van politie en marechaussee en een arrestatie. Na twee uurtjes alweer vrij. Blijkbaar kunnen ze toch wel snel werken.

Deze keer waren we maar met weinig mensen. Maar we komen zeker terug en we hebben ze in ieder geval laten zien dat ze ons niet zomaar weg krijgen. Het volgende kampje is rond de Kerst. We beginnen de 22e en we blijven tot er belangstelling meer is. Het wordt dan een gemengd kamp met de mogelijkheid voor een apart vrouwenkampje. Meer bijzonderheden volgen nog. We willen ons dan in elk geval niet alleen tegen militaire doelen richten, maar ook tegen milieuvervuiling, schranspartijen rond Kerst, bio-industrie etc. Tot dan.


PROTEST BIJ WAPENFABRIEK DAF

EINDHOVEN - Op 1 oktober vond weer de maandelijkse picket-line/blokkade plaats bij DAF wapenfabrieken. DAF levert pantserrupsvoertuigen aan Turkije, een NAVO-bond1genoot die het leger inzet tegen de eigen Koerdiese bevolking.

De 15 ŕ 20 aktievoerdersters maakten met spandoeken en stencils duidelijk dat DAF deze leveranties aan Turkije onmiddellijk moet stoppen, en alle wapenproduktie veranderen in civiele produktie. Twee mensen werden gearresteerd voor het schilderen van leuzen op de weg.


'HAAL DIE SCHEPEN TERUG'

AMSTERDAM - Ongeveer tweeduizend mensen verzamelden zich op 22 september op de Dam om te protesteren tegen het sturen van Nederlandse marineschepen naar de Golf.

Na de sprekersters ging het in een rechte lijn van Dam naar Museumplein, onder het roepen van 'Olie is geen oorlog waard, haa1 die schepen terug', 'Geen man geen vrouwen geen cent voor het leger' en nog een veelvoud andere nogal uiteenlopende leuzen.

Dit heeft alles te maken met het veelvoud aan verschillende nogal uiteenlopende groepen en individuen die tegen het militaire optreden in de Golf zijn. Naast elkaar liepen migrantenorganisaties, antimilitaristen, Groep Marxisten Leninisten, Socialistiese Arbeiderspartij, Palestijnse Arbeidersvereniging, Kman, vredesgroepen, anarchisten, nonnen tegen militarisme etc.

Die grote verscheidenheid én de tijdsdruk heeft er toe geleid dat er binnen het Komitee Anti Golfoorlog nog weinig inhoudelijk uitgediskussieerd is. Ook de plannen over komende aktiviteiten zijn nog niet allemaal even helder. Vandaar dat het KAG weer een grote vergadering belegd op maandag 8 oktober om 19.30 uur Ferdinand Bolstraat 39 Amsterdam. Op 19 november varen er weer drie marineschepen uit in Den Helder. Laten we die dag een krachtig protest horen.

Inmidde1s zijn er plaatse1ijke KAG-groepen opgericht in Arnhem, Rotterdam, Den Haag en Nijmegen. Ook komt er waarschijnlijk een komitee in Amsterdam. Verder kunnen we uitzien naar een gemeenschappelijk affiche en krant.


ARRESTATIES BIJ VREDESBLOKKADE

EINDHOVEN - Om de vredesweek inhoud te geven en om de praktijken van USFA (dochter van Thomson CSF) aan de kaak te stellen, hebben ongeveer 15 mensen op vrijdag 21 september om 12.00 uur de toegangspoort van USFA enige tijd geblokkeerd.

In eerste instantie liet de politie de 'blokkade ongemoeid, maar toen om ongeveer 13.00 uur een paar auto's van een cateringbedrijf door de poort wilden, greep de politie in. Na enige sommaties werden de mensen die bleven zitten gearresteerd. Ze kwamen dezelfde dag nog vrij. Uit de persverklaring:

'Vandaag, vrijdag 21 september, zullen wij, leden van de vredeswinkel Eindhoven en andere antimilitaristiese groepen op een symboliese wijze de poort van wapenproducent USFA, onderdeel van de Thomsongroep, blokkeren. De blokkade zal geweldloos zijn en konfrontaties met de politie zullen zoveel mogelijk vermeden worden.

Met deze aktie willen wij protesteren tegen de produktie van wapen systemen (infraroodkijkers, nachtzichtkijkers en ontstekingen voor granaten) die hier plaatsvindt. Het is herhaaldelijk gebleken dat ondanks het exportvergunningenbeleid van de Nederlandse overheid grote hoeveelheden van deze militaire produkten in oorlogsgebieden terecht komen of in handen van regimes die de mensenrechten schenden. Zo zijn ontstekingen voor granaten geleverd aan Turkije waar ze mogelijk ingezet worden tegen de eigen Koerdiese bevolking.

Nu Philips zijn produktgroep voor defensie overgedaan heeft aan het Franse Thomson CSF, zal de kontrole op USFA nog moeilijker worden. Thomson CSF heeft als tweede grootste wapenproducent van defensie-elektronika het nooit zo nauw genomen met de klanten waarmee ze in zee gingen. Zo is men trots op de samenwerking die het bedrijf aanging met Zuid-Afrika voor de ontwikkeling van de Crotale-raket. Dit luchtafweersysteem heeft het bedrijf geleverd aan Irak, Saoedie-Arabië en Koeweit. Irak kreeg van Thomson beschikking over zgn. 'jamming pods'(stoorzenders voor vliegtuigen), die gebruikt kunnen worden voor het storen van AWACS.

Het is dus heel goed denkbaar dat de Nederlandse en Franse marineschepen in de Golf bestookt zullen worden met wapen systemen waarvan delen in Nederland gemaakt zijn. Daarom vinden wij dat er in de vredesweek dit jaar eens stil gestaan moet worden bij het feit dat konflikten als in het Midden Oosten alleen maar mogelijk zijn dankzij de louche handelspraktijken van bedrijven als Thomson.

Wij eisen daarom: Een betere kontrole door de overheid op dit soort bedrijven, stopzetting van alle wapenexporten naar diktatoriale regimes, verplichting tot konversie (van militaire produktie naar civiele produktie typ.) voor alle wapenproducenten en vorming van een internationale rechtsorde die op vreedzame wijze konflikten oplost.' [Vredeswinkel Grote Berg 41 Eindhoven]


NOODPLAN

In veel landen wordt op dit moment geprotesteerd tegen de militaire interventie in de Golf (VS, Spanje, BRD, België, Engeland etc.). Het Komitee Anti Golfoorlog probeert dit protest in Nederland gestalte te geven. Maar de realiteit wijst ons met de neus op de feiten: er wordt nog niet geluisterd.

De militaire opbouw in het Midden-Oosten gaat gestaag door. De kans bestaat dat de situatie flink uit de hand loopt. Het Komitee vindt dat er dan onmiddellijk een geluid moet komen vanuit de groeperingen die vinden dat militair ingrijpen in het Midden-Oosten zeker geen oplossing biedt voor de problemen aldaar. Wij vinden dat er meteen geprotesteerd moet worden als het tot wapengekletter in het Midden Oosten komt.

Om dit vorm te geven hebben wij een noodplan opgesteld. Dit noodplan bestaat uit drie onderdelen.

1) Als het tot een treffen komt, zal er de eerste keer dat het daarna 12.00 uur wordt in Den Haag een picket-line worden georganiseerd. Verzamelen op het Binnenhof (tram 3 vanaf Centraal Station, tram 8 vanaf station Hollands Spoor) .

2) De dag daarna zal om 19.00 uur een demonstratie vanaf de Dam in Amsterdam vertrekken (vanaf CS Damrak aflopen of verscheidene trams).

3) Mocht dit teveel reistijd kosten, neem dan kontakt op met mensen in de eigen regio en protesteer bij gemeente of provinciehuis.

Voor meer informatie: bel een van de vermelde telefoonnummers. Maak dit noodplan zo breed mogelijk bekend! Geen militaire interventie in de Golf. Haal de Nederlandse oorlogsschepen terug. Zelfbeschikkingsrecht voor de volken in het Midden-Oosten. [Komitee Anti Golfoorlog, tel 020-243270/020-820141/070-3555823]


ANTIMILITARISME IN BUDAPEST

BUDAPEST - Onlangs zijn er drie groepen in Budapest gevormd: GEO, A NAP en BACS. Zij riepen op voor een demonstratie op 29 september '90. Deze dag wordt door de Staat gevierd als de 'Dag van de militaire strijdkrachten'. Bij deze gelegenheid besloten,de anarchisten tot gezamenlijke aktie om zo hun antimilitaristiese en antimachts standpunten naar buiten te brengen.

Ongeveer 200 ŕ 300 mensen sloten zich aan bij de anarchisten in een mars van het hoofdplein van Budapest, Vörösmartytčr, naar het ministerie van Defensie met spandoeken en zwarte vlaggen. Vanaf het moment dat de mensen zich begonnen te verzamelen was de politie aanwezig. Eerst probeerden ze de mars tegen te houden door met hun auto's de weg te blokkeren later vielen ze de deelnemersters lastig door naar identiteitskaarten te vragen om zo achter de namen van de organisatoren te komen.

Bij aankomst bij het ministerie van Defensie werden er toespraken gehouden. Iemand van A NAP las een deklaratie voor tegen het leger, tegen de Staat en tegen het militarisme in het algemeen. Ook drukte hij zijn steun uit aan gewetensbezwaarden, en moedigde de mensen aan dienst te weigeren en hun militaire identiteitspapieren te verbranden. Een andere deelnemer las een pamflet voor over de macht en over militaire instellingen.

Later hees een aantal demonstranten een alternatieve vlag in de vlaggemast van het Ministerie. Uniformen werden tegen het gebouw gesmeten en militaire identiteitskaarten werden massaal verbrand. Op dat moment greep de politie naar de gummiknuppels en riep "In naam der wet verwijdert u!". In gesloten front verdreven ze iedereen die nog was blijven staan. Het politieoptreden maakt wel duidelijk dat het nieuwe politieke systeem in Hongarije helemaal niet zo tolerant is. Het is nog maar de vraag in welke mate het nieuwe regime meer 'demokraties' is dan het oude. [Judit]


MAAK WERK VAN DE KLERK!

AMSTERDAM - Zaterdag 29 september hield de FNV een bijeenkomst in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. Omdat er op deze bijeenkomst ook gastsprekers aanwezig zouden zijn die begin september een bezoek brachten aan Zuid-Afrika, zoals Aertz (CDA) en Verspaget (PvdA), besloten mensen vanuit het politiek kafee de Eerste Hulp om deze gelegenheid aan te grijpen om te protesteren bij de ingang.

Uit het verspreide pamflet: 'Uit Zuid-Afrika komt meer slecht nieuws dan nog steeds niet geboykotte kolen. In één week tijd zijn in en rond Johannesburg al meer dan 1000 doden gevallen. De Westerse pers heeft het over een 'stammenstrijd' en vele Europeanen wijzen beschuldigend naar 'de zwarten' in Zuid-Afrika.

Tegelijkertijd prijst men FW de Klerk voor zijn voorgewende onpartijdigheid en de uiterst kleine stappen die hij gezet heeft in de richting 'van' afschaffing van het apartheidssysteem. Hoe serieus die ook mogen zijn, iedere vertraging is in het voordeel van diegenen die profiteren van apartheid.

Bovendien blijkt de betrokkenheid van het regime in Pretoria en andere extreem-rechtse groepen bij het geweld uit de volgende feiten:

*de leider van de Inkatha, Buthelezi, die dit gewelddadige offensief begonnen is, is door de Zuidafrikaanse president aangesteld als president van het thuisland Kwazulu en heeft dankzij de steun van Pretoria zijn totalitaire organisatie kunnen opbouwen.

*rechtse extremisten voeren al geruime tijd een terreurkampagne tegen anti-apartheidsaktivisten en maken dankbaar gebruik van de chaotische situatie.

*diverse ooggetuigeverslagen bevestigen de partijdige rol van de Zuidafrikaanse politie, zij onderneemt nauwelijks axie tegen aanvallen van de Inkatha en beschermt en helpt haar zelfs. Veel slachtoffers hebben kogelwonden in hun benen, toegebracht door de politie en steekwonden in hun rug van leden van de Inkatha...

Op dit moment is de noodtoestand weer uitgeroepen en houden leger en politie de townships in hun greep. Ondertussen worden de apartheidswetten nog steeds gehandhaafd, worden zwarte arbeiders/ ters nog steeds uitgebuit, worden zwarte vrouwen verkracht en zitten er alleen al op Robben Island zo'n 230 politieke gevangenen vast. Onder deze omstandigheden lijkt het niet gepast te praten over versoepeling van het beleid ten aanzien van Zuid-Afrika.

Wij eisen daarom van de Nederlandse regering: Aflasting van het staatsbezoek van De Klerk, strikte handhaving van bestaande sankties tot de meerderheid van de Zuidafrikaanse bevolking vraagt om opheffing, uitbreiding van bestaande sankties konform de verzoeken van o.a. ANC en UDF, maximalisering van politieke druk op de Zuidafrikaanse regering en het opvoeren van gerichte steun aan de anti-apartheidsorganisaties ANC, UDF cq MDM, PAC, COSATU, SACP en daarmee verbonden organisaties.

Amandla ngawethu, matla ke a rona, mayibuye i afrika!


NIEUWS UIT EL SALVADOR

FMLN-info in Den Bosch heeft een nieuw info-bulletin uitgebracht met nieuws van de laatste maand over de onderhandelingen in El Salvador tussen FMLN en de regering, en over andere onderwerpen. Hier volgt een weergave van het belangrijkste uit dit bulletin. Zie voor meer informatie NN nr. 65 en anderen.

De laatste onderhandelingsronde was van 13 t/m 18 september in Costa Rica. Het voornaamste onderwerp van de besprekingen was net als de vorige keer de strijdkrachten. Er werd geen konkreet resultaat geboekt. De komende tijd zal vooral geprobeerd worden om nieuwe impulsen te geven aan het vast zittende vredesproces. Uiterlijk 4 november zal er weer onderhandeld worden.

Wel is in de afgelopen periode een akkoord bereikt over hervorming van het kiesstelsel. Het FMLN noemt dit akkoord een belangrijke winst maar het is het resultaat van kompromissen en zijn niet de noodzakelijke hervormingen die echte vrije verkiezingen en een werkelijke demokratie garanderen.

Met een protestbrief heeft het FMLN bij de regering geprotesteerd tegen de ontvoering van 52 politieke gevangenen uit de gevangenis. Dit is een nieuwe schending van het akkoord over de mensenrechten. Het gebeurde maandag 20 augustus. Om half 11 's avonds werden de cellen in de strafgevangenis van Mariona bestormd door een infanterie brigade, in samenwerking met agenten van de gevangenis en de gevangenisdirekteur.

De ontvoering is een schok en bron van angst bij familie en vrienden. Er is een speurtocht op gang gekomen naar de verblijfplaats van de gevangenen. Een aantal humanitaire organisaties hebben de verblijfplaats van enkelen ontdekt. De rest is nog spoorloos. Het FMLN eist in de brief aan de regering opsporing en bestraffing van de schuldigen.

8 september: Drie legerhelikopters vuren raketten af op 1andbouwgronden die worden ingezaaid door teruggekeerde vluchtelingen in San Jose Las Flores in de provincie Chalatenango.

10 september: Het FMLN valt posities van het regeringsleger aan die zijn ingezet ter beveiliging van koffieplantages in Chinameca, provincie San Miguel. Op dezelfde dag ondersteunt het FMLN gevechten tegen de 5e brigade van de infanterie in Tecoluca.

11 september: Gevechten tussen het FMLN en het regeringsleger in het departement San Miguel. Door het FMLN wordt een sabotage-aktie uitgevoerd in de oostelijke zone waardoor dit gebied zonder elektriciteit kwam te zitten.

12 september: Hevige gevechten tussen het FMLN en het regeringsleger in de provincie Chalatenango.

Het bovenstaande verslagje van enkele dagen militaire aktie is in het infobulletin opgenomen om duidelijk te maken dat de gevechtshandelingen doorgaan tijdens de periode van onderhande1ingen. Ten onrechte wordt de indruk gewekt dat alle heil van onderhande1ingen verwacht wordt. Het FMLN dat optimistisch was na het bereikte akkoord op 4-4 jl in Genčve, is door dehouding van de regering en met name het leger veel minder optimisties over het verloop van de onderhandelingen.

Het voornaamste punt, zuiveringen binnen het leger en de algehele demilitarisering van het land, is het grootste struikelblok. De regering speelt een kat en muis-spel met het FMLN, het 1eger tracht het FMLN te provoceren, de onderhandelingen worden gerekt, zonder dat dit alles tot enig konkreet resultaat leidt. Alvaro de Soto, de vertegenwoordiger van de sekretaris-generaal van de Verenigde Naties bij de onderhandelingen put zich uit in mooie woorden in de slotverklaringen na iedere onderhandelingsronde, maar in feite zijn deze mooie woorden niets anders dan een versluiering van het feit dat er na vijf maanden van onderhandelen nog geen enkel konkreet resultaat is bereikt.

FMLN-INFO p.a. Papenhulst 26 5211 LC Den Bosch tel: 073-136921.


McALLISTER ONDERGEDOKEN

De Amerikaanse Elizabeth McCallister dreigt alsnog Nederland uitgezet te worden. Eerder werd besloten op humanitaire gronden niet tot uitlevering naar de VS over te gaan, waar een opsporingsbevel tegen haar loopt wegens 'ontvoering' van haar eigen dochter die zij wil beschermen tegen incest.

Haar dochter werd eerder door de Nederlandse politie uitgeleverd aan de vader. Dit nieuwe bevel tot uitzetting komt juist drie weken voor het begin van de zaak die Elizabeth heeft aangespannen aangaande mensenrechten die de Nederlandse overheid heeft geschonden door haar dochter uit te leveren aan haar incestueuze dader. Het eerste getuigenverhoor is op 11 oktober, 09.30 in Den Haag. Alle bezorgde mensen en geďnteresseerde vrouwen worden verzocht aanwezig te zijn.


FASCISTEN VOOR DE RECHTER

ALKMAAR - Op 23 oktober zullen een aantal leden van het Aktie Front Nationaal Socialisten (ANS) voor de rechtbank verschijnen. Ze werden bij een serie invallen in onder meer Groningen en Purmerend vorig jaar november opgepakt. Een van de gedaagden is M. van der Plas die in Purmerend voor de CD in de gemeenteraad zit (en werkzaam is bij de PTT...).

De aanklachten betreffen: lidmaatschap van een kriminele vereniging (art. 140 dus), verboden wapenbezit en bezit van racistiese lektuur. Van der Plas wordt ook nog aangeklaagd wegens het in bezit hebben van verdovende middelen. Het ANS kwam onlangs nog in het nieuws toen iemand namens hun telefonies de f.100.000 opeiste die de gemeente Breda extra ter beschikking stelde om racistiese leuzen in de stad te verwijderen.


HOLLANDS ONDERNEMEN IN SPANJE

De CNT vakbondssektie van het ziekenhuis 'Centro Médico Azaha' wil alle arbeiders en inwoners van de stad Sagunto informeren over hetgeen er is gebeurd met het ziekenhuis, sinds de Nederlandse firma NPI.CONATA het opkocht. Een samenvatting van de gebeurtenissen.

10 mei ' 89 - NPI.CONATA koopt het voormalige ziekenhuis, huurt werknemers op mondelinge afspraak en zonder registratie bij sociale instanties.

14 dec. '89 - Het Nederlandse bedrijf verkoopt het ziekenhuis aan de firma 'Hospitales de Sagunta SA' uit Marbella. Deze firma registreert het ziekenhuis bij de kommerciële registratie in Madrid. Vanaf de dag dat het ziekenhuis wordt verkocht, zijn er geen fiskale, gemeentelijke en openingsvergunningen.

8 maart ' 90 - Arbeidsinspektie bezoekt het ziekenhuis, maken rapport op over konflikt tussen management en staf. De werknemers worden op 18 mei geregistreerd door de sociale autoriteiten. zij die daarna worden ingehuurd worden niet geregistreerd. De persoon die belast is met de leiding van dit theater, W. Sandelin, bezit geen woon- en werkvergunning. Na een jaar van pogingen om het konflikt te regelen, voelen de werknemers zich gedwongen om een rechtszaak aan te spannen, nadat het management niet verscheen voor de arbitragekommissie. De werknemers hingen posters op, hielden zitaxies bij de ingang van het ziekenhuis en benaderden de media.

8 aug. ' 90 - De plaatselijke raden van sanitaire en konsumenten zaken werden ingelicht.

10 aug. - Het ziekenhuis wordt gesloten, nadat Sandelin de vlucht had genomen. De werknemers besloten vervolgens om het ziekenhuis in eigen handen te nemen. Met het vooruitzicht van een mogelijk ontslag en onder ogen ziend dat het management de zaak waarschijnlijk in de doofpot willen stoppen, eisen de werknemers, die bang zijn voor hun banen en voor stopzetting van het ziekenhuis dat dringend nodig is in de regio, dat de autoriteiten de zaak tot op de bodem uitzoeken en de eigenaar onteigend van het ziekenhuis. [NPL.Conata, Van Boshuizenstraat 12 A*dam.]


INDONESIË

Door een bloedige staatsgreep op 1 oktober 1965 kwam in Indonesië Generaal Suharto aan de macht. Onder zijn leiding hebben in de afgelopen 25 jaar vele massamoorden plaatsgevonden. Dit is een dode hoek in het zicht van de mensenrechten.

In 1965: gesteund door de antikommunistische organisaties in het binnenland en door de imperialistische krachten in het buitenland, organiseerde Suharto de uitroeiing van de hele linkse beweging in Indonesië.

Eerst nam hij president Soekarno gevangen en begon toen zijn willekeurige klopjacht op kommunisten en niet-kommunisten. Naar 'schatting werden een miljoen mensen afgeslacht, de meeste van hun waren landloze boeren. Hun enige schuld was dat zij arm waren en lid van de boerenbond die herverdeling van het land propageerde.

De grootscheepse actie van het leger wordt actief gesteund door de geheime dienst van Japan en van andere westerse landen, met de CIA voorop. Onder het motto 'killor be killed' hitsen zij de islamitische gemeenschap op om de 'atheďsten' te verdelgen. Een voormalige medewerker van de Amerikaanse ambassade in Jakarta Robert Martens onthulde kortgeleden dat hij destijds een dodenlijst van 5000 vooraanstaande linkse aktivisten aan Suharto had doorgespeeld.

Honderdduizenden onschuldige mensen werden toen zonder enige vorm van proces naar de verschillende koncentratiekampen gestuurd. In 1979 laat Suharto, onder internationale druk, de meeste politieke gevangenen 'vrij'. Maar de burgerrechten worden noch aan deze ex-politieke gevangenen noch aan hun familieleden toegekend.

In 1975: Suharto valt Oost-Timor, dat zich net van Portugal had bevrijd, binnen. Hij gebruikt hierbij de oorlogsschepen die de Nederlandse regering aan Indonesië leverde. Eenderde van de bevolking is reeds uitgemoord terwijl dagelijks nog mensen worden vermist en vermoord. Oost-Timor is al 15 jaar bezet. Hetzelfde gebeurt met de volken van West Papua en Aceh die al jaren een bittere strijd leveren tegen de militaire bezetting van het land.

Het is opvallend dat deze barbaarse massaslachtingen van alle progressieven in 1965, de uitroeiing van de Papuas en Oost- Timorezen en de misdaden van het Suharto-regime in het algemeen zo weinig aandacht krijgen van de massamedia. De Nederlandse regering steunt vanaf het begin het moordenaarsregime in Jakarta. Hoelang moet dit moorden nog doorgaan???!!!!!

Het wordt tijd voor duidelijkheid omtrent de gebeurtenissen in 1965 vooral nu de koude oorlog afgelopen is. Het wordt tijd om meer aandacht te vragen voor de schendingen van de mensenrechten in Indonesië. Een miljoen doden kunnen moeilijk in de doofpot worden gestopt. De stem van de honderdduizenden vermoorde vrijheidstrijders in Oost-Timor en West Papua kan men moeilijk smoren. Laat de doden spreken.

BOYCOT SUHARTO!!!! WEG MET DE MILITAIRE DICTATUUR IN INDONESIË!!! [Dit is een pamflet van het Komitee 'Bloedig '65']

 

.Terug naar boven