Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1990    ● Overzicht #67


UIT: NN #67 van 4 oktober 1990


KOLOFON

Management by remote control. Moederziel alleen zit de hoofdredakteur vanaf maandagochtend in de redaktieruimte. NN betreedt de toekomst als virtueel kantoor. Moderne communicatie- en softwaretools voorkomen files in de Van Ostadestraat. 'Nee, fieles, de files bestrijden met files, fijls, dat is onze nieuwe slogan.

En dan misschien iets suggereren van vrijheid en middenin de boeiende jaren negentig, zoiets van: Via faxen en bulletinboards bereiken de berichten het geïntegreerde systeem van het redaktionele team. Waarna ons layoutcollectief - in de Ardèche! - de opmaak verzorgt en het resultaat per satellietverbinding doormodemt naar de drukker.

Aktieblad NN, voor de zelfbewuste milieu-aktiviste die met haar laptop onder handbereik het wagenpark van de kernenergielobby saboteert of de moderne vredes-professional die via de telefoonlijn de mainframes van Pentagon en Irak doet crashen. Voor mensen die weten wat ze willen en waar ze voor staan.

Bel nu Girotel: f.22,50 voor 8 nummers op giro 5859751 t.n.v. Vereniging Ostadeblade te Amsterdam, o.v.v. 'Nieuwe Abo'. Instellingen en rijkeren een tientje meer. Bajesklanten gratis. Opzegtermijn 1 maand. Fysiek adres: Van Ostadestraat 233-D, 1073, TN Amsterdam. Communicatietool: 020-761773. Deadline voor nummer 68: vrijdag 12 oktober, 13 uur voor lange stukken. Kort en bondig nog net woensdag 17 oktober, 14 uur. Adverteren? Bel!

 

.Terug naar boven