Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1990    ● Overzicht #65


UIT: NN #65 van 6 september 1990 †††


POLL TAX IN CRISIS

In deze NN meer over de laatste ontwikkelingen in Groot-BrittanniŽ. Al eerder verschenen artikelen over poll tax zelf en het verzet ertegen in NN #53, 54, 55 en 63. Onderstaand artikel geeft je een idee van de omvang van het verzet, gevolgd door een artikel geschreven door een anti-poll tax aktivist uit N-Engeland. Over de te volgen strategie van een massabeweging die zich niet wil laten inkapselen door autoritair gevestigd links.

De poll tax is een nieuwe belasting, die door Thatcher & co bedacht is en 1,5 jaar geleden werd ingevoerd in Schotland. Sinds 31-3-90 is de wet ook van kracht in Engeland en Wales. De wet vervangt het oude gemeente belastingsysteem met de poll tax (letterlijk stemrecht-belasting) waarbij de begroting van een gemeente hoofdelijk wordt omgeslagen per inwoner van die gemeente.

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de hoogte van iemands inkomen. Ook wordt geen onderscheid gemaakt tussen gemeenten met relatief hoge onkosten en uitgaven (armere buurten) en gemeenten met een relatief lage begroting (rijkere buurten waar de mensen nauwelijks aangewezen zijn op kollektieve voorzieningen).

Het bedrag aan poll tax dat men dient te betalen, verschilt extreem tussen de ene en de andere gemeente. Kortom: Verzet tegen deze impopulaire wet is massaal en veelzijdig. Om je een indruk te geven van de omvang en ontwikkeling ervan, hieronder een aantal gegevens, afkomstig uit 'Counter Information' van sept/okt.

People power beating the state

Naar schatting 12 miljoen mensen in het Britse Rijk weigeren poll tax te betalen. Van diegenen die geregistreerd staan in Engeland en Wales, heeft 31% hun eerste twee maandaanslagen niet betaald. In Schotland, waar de wet sinds april 1989 van kracht is, zijn al dagvaardingen uitgebracht tegen 800.000 mensen, oftewel 21% van de geregistreerden die de rekeningen van verleden jaar nog niet hebben betaald. Dit zijn allemaal officiŽle cijfers, duizenden hebben zich niet eens voor poll tax laten registreren.

De poll tax was duidelijk bedoeld om geld en macht verder te koncentreren bij de elite en om linkse gemeenten te dwingen drastisch hun sociale voorzieningen in te doen laten krimpen, om op die manier hun macht aan te tasten. Nu er echter massaal geweigerd wordt te betalen, wordt de Tory-macht (konservatieve regering) juist aangetast en lijkt het er steeds meer op dat essentiŽle spelregels van het winst- en uitbuitingssysteem gebroken worden.

Engeland en Wales verzetten zich

Een massale betaal staking in Londen: Lambeth (Z-Londen) 60%!, Haringey (NLonden) 50% en Hackney 48%. In Birmingham, Engeland's grootste gemeente, betaalt 35% van de inwoners niet. Er is een 50% niet-betalende hoeveelheid mensen in Norwich, Leeds en in Greater Tames-side (gebied rond Manchester), 40% in Liverppol en 39% in Bath.

Na 3 maanden van het nieuwe financiŽle jaar hebben de gemeenten in totaal al 2.8 miljard pond minder dan vorig jaar om uit te geven, voornamelijk vanwege onbetaalde poll tax (The Times, 18-7). De Engelse en Walese gemeenten moeten wanbetalers dwingen alsnog poll tax te gaan betalen. Een klein gedeelte van de wanbetalers hoeft hun zaak maar juridisch aan te vechten om de hele rechtsgang tot stilstand te brengen.

Anti-poll tax groepen zijn bezig te organiseren dat wanbetalers in de rechtszaak bijgestaan worden door 'onofficiŽle advokaten', die† door eindeloos veel vragen te stellen aan de rechter, iedere zaak zo lang mogelijk rekken. In Wandsworth (Londen) afgelopen juli duurde de zaak van J.Davies alleen al 1,5 uur.

Chaos is verzekerd als alle zaken vergezeld gaan met massale demonstraties buiten de rechtszaal. In Warrington namen 1000 mensen bezit van de rechtbank op 28 juni j.l., er werden daardoor geen rechtszaken afgehandeld. Op 19 juli probeerden 150 mensen opnieuw de rechtbank te belegeren, nadat de rechtbank geprobeerd had het de gedaagden onmogelijk te maken zich te verdedigen. Op 26 juli demonstreerden 200 mensen in Huddersfield bij het Gerechtsgebouw.

Ongeveer 50 van de 612 gedaagde niet-betalers, bevochten hun zaak. Van 23 mensen werd de dagvaarding ingetrokken dan wel uitgesteld. De overige 589 mensen werden verplicht gesteld te betalen. Maar als er iedere maand 600 dagvaardingen zullen volgen, zal het 'Kirklees Council' maar liefst 7 jaar duren alvorens alle niet-betalers voor de rechtbank zijn verschenen.

Op 1 augustus demonstreerden 1000 mensen bij het gemeentehuis in Kirby en in het hele land zijn rechtbanken het doelwit van demonstraties en akties, zelfs in Isle of Wight, Goole, South Shie1ds, Southend, Huytonen Northampton. Tory Northampton was de eerste gemeente die gebruik maakte van deurwaarders. Deze werden onthaald met een hete ontvangst. Nog heter ging het er aan toe, daar het kantoor van de deurwaarders in brand werd gestoken; schade 180.000 pond. Later in juli werd door 30 mensen met succes in Northampton een huis beschermd tegen de deurwaarder.

Het is belangrijk dat het verzet tegen poll tax verder reikt dan de mensen die moeten betalen. Huisvestingmedewerkers in Greenwich, Londen, staken sinds mei, nadat de kassiers van hun instelling ons lagen werden omdat ze poll tax niet willen betalen. Deze 160 stakende huisvestingsmedewerkers van NALGO krijgen veel steun voor hun picket. Duizenden hebben geweigerd hun picket-line te doorbreken.

In Hackney heeft Andy Murphy zijn baan bij de gemeente inmiddels terug, nadat er gestaakt werd ter ondersteuning voor hem. Andy raakte z'n baan tijdelijk kwijt nadat hij in het journaal van het Engelse kanaal TV3 het woord voerde namens 'Class War' en de demonstranten verdedigde die zich op Trafalgar Square verweerd hebben tegen de politie.

Schotland verzet zich

In Strathclyde, de grootste gemeente van Schotland, is 89 miljoen pond van de poll tax '89-'90 nog niet betaald. Het officiŽle percentage niet-betalers is er 22%. Er lopen dagvaardingen tegen 520.000 mensen. Deurwaarders boeken er tot nu toe weinig succes. Zelfs hun perskonferentie op 10 juli in Glasgow werd door demonstranten overgenomen middels een bezetting!

Op 6 augustus werd de auto van een deurwaarder in Bellshill door 50 woedende mensen omsingeld, vernield en de deurwaarder moest onder politiebegeleiding afgevoerd worden. Later die dag werd het kantoor van de deurwaarder (Stirling Park & Co in Glasgow) gedurende 11 uur bezet, 39 mensen werden daarvoor gearresteerd. Op 10 augustus werden negen pogingen van deurwaarders, om beslag te leggen op waardevolle spullen van niet-betalers, verhinderd door een groep van 200 mensen.

Ook in Glasgow werden enkele Sociale Dienstgebouwen bezet, in de wijken Easterhouse en Anniesland, uit protest tegen het inhouden van poll tax op de uitkering van niet-betalers. Er is nu meer druk nodig vanuit de bevolking om de sociale dienstmedewerkers aan te sporen dergelijke opdrachten van de leiding en de gematigde vakbonden te negeren.

Anti-poll tax groepen hebben met succes kunnen voorkomen dat deurwaarders huisraad in beslag konden nemen in plaatsjes verspreid in East en Midlothian van Schotland, begin juni. Menigten verdedigden huizen van niet-betalers in Prestonpans, Dunbar, Port Seaton, Pathhead, Tranent, Rosewell en Penicuik. In Pathead onderbraken bouwvakkers hun werk om de demonstranten te ondersteunen. Na 16 maanden van massaal betaalstaken, is er nog niet ťťn openbare verkoping van in beslag genomen goederen geweest in Schotland!

De anti-poll tax beweging heeft steeds benadrukt dat de poll tax ingesteld is om de gemeenten te dwingen hun diensten drastisch in te doen krimpen~ Nu dreigen gemeenten inderdaad met drastische beperkingen en geven de niet-betalers daarvan de schuld! Anti~ poll tax groepen, gemeente-ambtenaren en buurtbewoners in Londen kwamen in juli in aktie tegen gedwongen ontslagen en inkrimping van dienstverlening. Op 23 juli staakten 2800 NALGO (huisvesting) leden in Haringey. Ongeveer 750 mensen demonstreerden uit solidariteit. In vier andere Londense gemeenten vonden vergelijkbare protesten plaats.

Het blad 'Hassle', een orgaan voor de uitkeringsgerechtigden, schrijft: 'Het is nu de tijd om de banden met diegenen die met ontslag bedreigd worden, te versterken: stakingen, sit-ins, bezettingen e.d. zullen nodig zijn om de banen en diensten van de ambtenaren te verdedigen.'

De arrestanten van 31 maart

Tijdens de nationale demonstratie tegen poll tax, die 31 maart dit jaar op Trafalgar Square uitmondde in een volksopstand, werden 409 mensen gearresteerd. In de maanden daarop zijn er nog eens 100 arrestanten bij gekomen. Van hogerhand is er nog steeds een gerichte media-aanval op de anti-poll tax beweging, bedoeld om haar te kriminaliseren en mensen af te schrikken.

Op 21 juni werden om 6 uur in de ochtend zes huizen in de wijk Hackney, Londen, binnengevallen door 60 politiemensen. Elf mensen werden vervolgens van hun bed gelicht en meegenomen naar het bureau, drie daarvan zijn inmiddels vrij. Er worden onder de vele arrestanten onschuldige mensen veroordeeld en relatief zware straffen zijn geen uitzondering. Zo kreeg iemand 2 jaar cel omdat bewezen werd geacht dat hij een trap had gegeven tegen een politieauto.

Er is een Trafalgar Square Defendants Campaign (TSDC) opgezet, die samen met de anti-poll tax beweging de arrestanten verdedigt. Er zijn regelmatig demonstraties bij rechtbanken en de gevangenissen. Vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober staan in het teken van nationale en internationale aktiedagen ter ondersteuning van de poll tax arrestanten en gevangenen, uitgeroepen door de TSDC.

De beweging

Er zijn nu duizenden anti-poll tax groepen, met tientallen regionale- en stedelijke federaties. Nu de Labour ('progressieven') in de tegenaanval gegaan zijn om niet-betalers te dwingen om aan hun poll tax te voldoen, is het meer dan voorheen noodzakelijk een tegenmacht op te bouwen in de buurten en op het werk. Een tegenmacht die onafhankelijk opereert van politieke partijen en de staat.

'The Militants' is een trotzky getinte radikale vleugel binnen de Labour partij. Zij probeert konstant kontrole te krijgen op het anti-poll tax gebeuren en domineert een groot aantal plaatselijk ontstane initiatieven. De leiders van de All Britain Anti Poll Tax Federation, ofwel de nationale bundeling van federaties, zijn leden van Militant. Zij nemen een kompromiterende positie in en willen respektabel blijven binnen de Labour Partij. Ze zijn doodsbang voor een herhaling van de gebeurtenissen van 31 maart (of welke ongekontroleerde uiting van volkswoede dan ook) en proberen op 20 oktober de 'Peoples March against the Poll Tax', die Londen dan binnenloopt, meteen op te laten lossen in een serie vergaderingen, concerten en manifestaties.

De TSDC hebben opgeroepen voor een nationale demonstratie van Trafalgar Square naar Brixton. Het onafhankelijke deel van de anti-poll tax beweging wordt gelukkig steeds sterker, met publikaties en konferenties.

De toekomst

De anti-poll tax beweging is de grootste volksbeweging van deze eeuw in Engeland en streeft op een overwinning af. En dan? Als Labour terug aan de macht komt en poll tax af zal schaffen dan zijn er nog steeds miljoenen mensen met grote schulden. De anti-poll tax beweging zal er ook voor moeten vechten, dat alle poll tax betalingsachterstanden kwijtgescholden worden.

De Schotse Lothian Federatie heeft dit standpunt inmiddels al ingenomen. De komende jaren zullen miljoenen mensen heel direkt in konflikt komen met de overheid, een op zich interessante situatie ('t is maar hoe je het bekijkt) die mogelijkheden bied voor verdergaande strijd. Een strijd die meer en meer een daadwerkelijke bedreiging zal gaan vormen van het elitesysteem, die de samenleving misbruikt voor eigen winsten.


ONDERSTEUN DE TSDC

In de tweede week van oktober vinden er in het videocirquit A*dam een reeks info-avonden plaats over poll tax. Met een nieuwe poll tax video uit Engeland, onder meer over de gebeurtenissen op 31 maart. Er zullen tevens info-brochures en het boekje 'Poll Tax Riot' verkrijgbaar zijn. De opbrengst van de week gaat naar de TSDC (Trafalgar Square Defendants Campaign), ter ondersteuning dus van de poll tax arrestanten en gevangenen.

De TSDC is momenteel bezig lijsten van arrestanten, arrestaties en getuigenverklaringen bijeen te brengen. Ze beschikt ook over het politie foto- en videomateriaal (ca. 91 uur) waarmee ze de rechtszaken kunnen ondersteunen. De TSDC geeft een infoblad uit met de laatste info en probeert nog steeds alle arrestanten. van 31 maart te bereiken. Diegenen die met de TSDC in kontakt staan,∑ worden direkt betrokken in het organiseren en de besluitvorming.

De TSDC organiseert op 20 oktober de mani/demo en talloze steundemonstraties bij rechtbanken en gevangenissen. Natuurlijk zijn ze ook betrokken bij de anti-poll tax strijd, zamelen geld in en doen benefieten. Er zijn 120 aktieve leden bij het TSDC, die ook legale bijstand verzorgt enz. enz.

De leiding van het officiŽle en gematigde deel van de nationale anti-poll tax beweging heeft zich al en duidelijk gedistantieerd van de arrestanten. en gebeurtenissen op 31 maart. De TSDC bestaat uit voornamelijk radikalere anti-poll tax types, het gekriminaliseerda deel van de beweging. De 20e oktober, internationale axiedag ter ondersteuning van de poll tax arrestanten, zal ook in Nederland enig stof op doen laten waaien. Meer hierover een volgende keer.

 

 

.Terug naar boven