Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1990    ● Overzicht #62


UIT: NN #62 van 26 juli 1990WACHTEN IN DE BUNKER

EINDHOVEN - De bewoners van het kraakpand De Bunker in Eindhoven, weten nog steeds niet of ze nu ontruimd zullen worden dan niet. De eigenaar, Smulders & Graft, die van de gemeente een bouw- en sloopvergunning heeft gekregen voor luxe appartementen en een parkeerterrein.

Smulders & Graft heeft een kort geding aangespannen dat moet leiden tot ontruiming van De Bunker. Ieder moment wordt deze uitspraak verwacht. Er zijn drie mogelijkheden. We winnen het kort geding, de zaak wordt opnieuw geschorst of we verliezen het kort gedingen moeten op z'n snelst 24 uur na de tekening van het vonnis het pand verlaten.

Op de dag van de ontruiming zullen de bewoners en gebruikers van De Bunker nog eens duidelijk maken waarvoor men staat, op een geweldloze manier. Niet met stenen versus traangas omdat daar hun kracht (bewust) niet ligt. Inmiddels heeft De Bunker op 20 juli haar 31-jarige bestaan op feestelijke wijze gevierd. Voor mensen die bij de ontruiming aanwezig willen zijn om hun sympathie te doen laten gelden, geef je op voor de Bunker-alarmlijst: De Bunker 040-124187 of de Vredeswinkel Eindhoven 040 444707.KRAAKPAND WIELINGEN VOL GOEDE MOED

AMSTERDAM - Rechter Asscher heeft besloten De Wielingen in Amsterdam-Zuid voorlopig niet te laten ontruimen, de gemeente moet haar huiswerk overdoen.

Dit blijkt onder meer uit het volgende citaat uit het vonnis van 12 juli j.l.: "Uit hetgeen de gemeente naar voren heeft gebracht en uit de overgelegde stukken blijkt dat het argument van de slechte bouwkundige staat van De Wielingen doorslaggevend is geweest voor het besluit om tot sloop en nieuwbouw over te gaan. De gemeente heeft echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat verbouwing voor jongerenhuisvesting onder de gegeven omstandigheden en met het oog op het te hanteren uitgangspunt niet haalbaar is. Nog daargelaten dat niet geheel duidelijk is in hoeverre het onderzoek van Woningbouwvereniging Amsterdam Zuid onafhankelijk is, kunnen haar bevindingen, gelet op de summiere motivering daarvan, die konklusie niet dragen."

Een nieuw onderzoek, een nieuw rapport en ook een nieuw advies van de Raad voor de Monumentenzorg... De gemeente is weer even zoet. En wij ook trouwens, want door dit tussenvonnis zijn er weer nieuwe mogelijkheden ontstaan in onze (schijnbare eeuwige) strijd tegen de gemeente. Bovendien hebben we weer goede moed gekregen, waardoor de energievoorraad is bijgevuld.

De volqende zittinq is op vrijdaq 7 september om 10 uur. 0 ja, MABON (grrrr) had gepland om 1 september met de bouw te beginnen, maar dat kan nu natuurlijk niet! De Amsterdamse gemeenteraad kan al vast gaan uitkijken naar de schadeclaims....sukkels. Jullie horen nog van ons enne.. Laat ook eens wat van je horen.

Groeten uit De WielingenARRESTANTEN WOLTERS VRIJ, ZWAAIAKTIE VERSTOORD

GRONINGEN - Omdat we allemaal zo tegen die verdomde 'burgerlijke pers' zijn, en we dus allemaal via dagbladen, radio en tv hebben vernomen hoe de Groningse rechtbank het vonnis velde over de arrestanten van het WNC, hier een heel summiere opsomming van de alom bekend zijnde justitiële feiten.

Artikel 140 haalde bakzeil; toch werd er een gemeenschappelijk vonnis geveld. Buiten de arrestanten NN87 en 100, die 8 weken cel kregen opgelegd, ontving de grote hap 6 weken onvoorwaardelijk. Drie minderjarige krakers kregen 6 weken voorwaardelijk en eentje kreeg in z'n of haar uppie 50 uur dienstverlening.

De uitspraak was gebaseerd op Artikel 141, openlijke geweldpleging. Artikel 140 (kriminele vereniging) en Artikel 162 (wegversperring) vielen af. Niet krimineel genoeg, omdat niet duidelijk bleek dat de aktie een langdurig karakter bezat. In 10 gevallen is de dagvaarding nietig verklaard.

Graag hadden we op deze paginaas enige persoonlijke reakties geplaatst willen zien van direkt betrokkenen, helaas. Maar wie weet, wat niet is kan nog komen. Over hoger beroepen: zowel de officier van justitie als een flink aantal krakers gaan in hoger beroep tegen het gevelde vonnis. Wat die hoger beroepen betreft van de arrestanten: er blijken nogal wat mensen te zijn, die door hun advokaten momenteel moeilijk op te sporen zijn. Deze advokaten vragen zich dringend af, of hun kliënten nog wel beroep willen aantekenen, dit heeft haast.

Op het adres van de WNC-steungroep in de Steentilstraat te Groningen, tel. 050-133247 ligt nog post voor de volgende arrestanten (onder meer post van advokaten): NN nr. 23, 28, 30, 35, 39, 43, 51, 60, 61, 64, 68, 69, 71, 75, 77, 87, 99, 106, 115, 124, 127, 131, 137, 141, 144, 146 en 149. Ook post voor KAT, Cor, en meneer Zeer Verkeerd en 2 broodjes....

KORT SOLIDARITEITSNIEUWS: Tijdens de uitspraak werd het in aanbouw zijnde kantorenkomplex op de plek waar in het verleden het gekraakte 'Politiebureau' stond, door 75 mensen voor een uur bezet.

Op zondag 15 juli werd een groep mensen, die een zwaai/lawaaiaktie hield voor de toen nog vast zittende arrestant NN87 in Hoogeveen, vervelend lastig gevallen door de politie. Met charges werden de mensen uit elkaar gejaagd, waarbij gewonden vielen door ondermeer hondenbeten. Twee mensen werden opgepakt wegens 'openbare geweldpleging' en kregen 10 dagen cel via snelrecht.

En afgelopen maandag werd er in Groningen een kraakpand in de St.Jansstraat ontruimd wegens brandgevaar. Konkreter nieuws ontbreekt. De telefoon dient kennelijk nog uitgevonden te worden in Groningen.ARRESTATIES LEEUWARDEN

LEEUWARDEN - De politierechter heeft 9 juli twee kraaksters straffen opgelegd wegens vernieling en openbare geweldpleging. De een kreeg een voorwaardelijke celstraf van een week en een boete opgelegd van f.5OO,-, de ander kreeg een maand voorwaardelijk.

Rond 6 uur in de ochtend van 28 jan. kreeg de Leeuwardense politie een tip dat er op de voorgevel van de voormalige rijksscholengemeenschap aan de Zaailand werd geklad. Ter plaatse werd de oudste verdachte aangehouden, die door andere krakers ontzet werd. Hierbij zou, aldus de politie, geweld zijn gebruikt door een kraakster.

Een uur later deed de politie een inval op Willemskade 8. Alle zeven aanwezigen in de gekraakte conciërgewoning van de oude school, moesten mee naar het politiebureau. Tijdens het relletje zouden ook enkele ramen van een politiewagen zijn gesneuveld (aldus De Leeuwardense Courant).

De kraaksters lazen de volgende verklaring voor tijdens hun proces: "Sinds begin '89 was het pand Willemskade 8 bewoond en werd gebruik gemaakt van één der gymlokalen. Begin augustus schakelde de eigenaar, de Rijksgebouwendienst, de huisoppasdienst in (kraakwachtbureau ) om de school te laten bewonen om eventuele kraakakties te voorkomen. De kraakakties zouden de bouwplannen kunnen vertragen. De kraakwachten waren 6 studenten.

In oktober sloopten de kraakwachten de noodlokalen. Nadat een kunstenaar in november '89 zijn atelier in een der gymlokalen vrijwillig had verlaten, werd ook dit gebouw gesloopt door de kraakwachten. Van een man die af en toe zijn onderkomen in een ruimte van de door ons gebruikte gymlokalen zocht, werden de spullen naar buiten gegooid en vervolgens werd het lokaal vernield. Verscheidene malen hebben de kraakwachten de deuren van het door ons gebruikte gymlokaal gesloopt. Uiteindelijk sloopten de kraakwacht het hele gymlokaal.

Dit laatste was voor ons de druppel die de emmer deed overlopen, wat wij kenbaar wilden maken met de kladaktie op de school. Het is voor ons onaanvaardbaar dat de Rijksgebouwendienst dit soort praktijken zonder problemen mag uitoefenen. Dat deze kraakwacht in opdracht van de Rijksgebouwendienst dit soort sloop- en knokploeg praktijken mogen uitoefenen zonder enig gevaar voor vervolging. Wij vinden de reaktie van de twee agentes om arrestaties te verrichten van een aantal schilders kompleet overspannen en overbodig. Wij vinden dat de verkeerde mensen gearresteerd zijn. Dit hadden in onze plaats de kraakwachten en de eigenaar De Rijksgebouwendienst moeten zijn."KRAAKGROEP HOORN: PAK EENS EEN BEEREPOOTJE AAN

HOORN - Zondag 15 juli werd Gedempte Turfhaven nr. 22 in Hoorn gekraakt. Diezelfde avond stuurt eigenaar Beerepoot een knokploeg, bestaande uit 10 mensen bewapend met ijzeren staven, die het pand met geweld ontruimen.

De krakers wilden woonruimte voor vier mensen, een volkskeuken, aktiecentrum, expositieruimte en een drukkerij realiseren. In plaats hiervan wekt Beerepoot de schijn dat het pand verhuurd is en installeert een kraakwacht. Het pand Gedempte Turfhaven stond een jaar leeg. Waarom is niet zo verwonderlijk. De eigenaar wil f.600 per vierkante meter vangen. Ruim f.100.000 per jaar dus. Voor welke woningzoekende is dit op te brengen?

Staatssekretaris Heerma van Volkshuisvesting heeft onlangs verklaard dat de woningnood in Nederland niet meer bestaat. Hoera! ER IS WEL DEGELIJK WONINGNOOD. Da de supermarkten maar eens af en zie de vele briefjes. In Hoorn staan een paar duizend mensen op de wachtlijst, in Amsterdam zo' n 50.000, Utrecht 30.000 enz.

Van kraken is een probleem gemaakt, terwijl leegstand en spekulatie zegeviert. Wat is er zoal veranderd sinds de eerste kraakaktie? Er is een leegstandswet gekomen die het probleem van de woningnood eerder verergert dan dat het die oplost. Er zijn her en der kraakpanden gelegaliseerd om het verzet te smoren, wat aardig gelukt lijkt te zijn. Artikel 140 is uit de stofkast gehaald om krakers te kriminaliseren en om kraken als een misdaad te kunnen beschouwen. Toegegeven, er zijn spekulanten veroordeeld voor het illegaal laten ontruimen van hun bezit, maar spekulatie zelf is nooit hard aangepakt.

In januari '89 werd er in Hoorn een pand van de heer Habes bezet. Dit pand stond al 2 jaar lang te verkrotten. Na een mislukte poging tot ontruiming (knokploeg) is-het pand na een half jaar overgedragen (met verlies) aan de heer Braas, die er een snackbar in wilde beginnen. Na enkele mislukte onderhandelingen, was het laatste wat de krakers te horen kregen, dat de gerechtelijke molen in gang gebracht zou worden om het pand uiteindelijk ontruimd te zien. Op 13 augustus is het pand d.m.v. een knokploeg leeggehaald voor de eigenaar.

In december vorig jaar werd er in de Gravenstraat een leegstaand huis gekraakt. Niet voor lang, het werd dezelfde dag nog ontruimd. En hoe! Veel mensen hebben verwondingen opgelopen en alle krakers werden geboeid afgevoerd en zes uur vastgehouden op het politiebureau. Dit zonder een aanklacht of ontruimingsbevel. Later bleek dat iemand van de stichting Stadsherstel (eigenaar) met de krakers kontakt zocht. Langs elkaar heen werkende instanties of illegale praktijken van de politie? Overigens heeft de politie nooit werk willen maken van de knokploegoptredens van eerder vermelde eigenaars Habes en Braas. Ondanks gedane aangifte.

Schoolsteeg 6 stond geruime tijd leeg toen besloten werd dit pand te kraken. Na een eerdere mislukte poging leek de tweede te lukken. Maar buurtbewoners vonden dit geen goed idee. Na een schermutseling en om een konfrontatie te voorkomen, kozen de krakers eieren voor hun geld. De volgende dag werd het pand 'kraakvrij' gemaakt en staat nog steeds leeg.

Ook Gedempte Turfhaven 22 is eerder gekraakt geweest, maar op het moment van de kraakaktie was er op de nabijgelegen Veemarkt een politie-operatie aan de gang, zodat ze snel ter plekke waren. Na enkele minuten werd het pand weer ontruimd. Hierna heeft de eigenaar het pand gebarrikadeerd en prikkeldraad op het dak aangebracht. Een teken van (lang voorziene) leegstand.

Na de vele (gedeeltelijk) mislukkingen heeft de initiatiefgroep aardig wat deuken opgelopen. Wat wij willen bereiken, is een eigen ruimte om onze ideeën en kreaties tot stand te kunnen brengen. Dat is nooit echt van de grond gekomen. Gebrek aan motivatie, geld, onderlinge twisten e.d. doen de sfeer om iets op te bouwen geen goed. Met het pand op de Gedempte Turfhaven wilden we ons vestigen.

Na de ontruiming door de knokploeg werd aangifte gedaan van huisvredebreuk en lichamelijke mishandeling. Nu ontkent de politie dat er sprake is geweest van een knokploeg omdat er geen aangifte van mishandeling zou zijn ingediend. Eigenaar Beerepoot ontkent dat de knokploeg via hem kwam, het zou een "spontane aktie" geweest zijn. Gebleken is uit getuigenverklaringen dat Beerepoot in Wervershoof (?typ.) mensen ronselde om "wat krakers uit een pand te slaan". Uit dezelfde verklaringen blijkt dat de politie, nadat zij na de kraak leegstand had gekonstateerd, Beerepoot opzocht met de mededeling "zelf maar wat te regelen".

Alles lijkt erop dat deze smerige praktijken van spekulatie en spekulatiebescherming snel de doofpot in moet. De politie wekt de schijn niks aan de knokploeg te kunnen doen. Beerepoot wekt de schijn dat het pand nu verhuurd is aan een gezin. Maar het pand heeft nooit te huur gestaan en de enige bestemming die er op heeft gezeten, was die de krakers eraan hebben willen geven.

Wat adresjes voor geschenken: Beerepoot BV, Bonstraat 3 in Wervershoof, tel. 02288-3344. Winkels van Beerepoot onder meer Raadhuisplein 13 te Wervershoof, De Nieuwstraat 5 in Hoorn, Westerstraat 29 Enkhuizen en Dr. Van Aalstweg 5 in Hoorn. (dit bericht is enigszins bewerkt door de tieper, NN)VOLKEL IN 'T DONKEL

VOLKEL - In de nacht van zondag 15 op maandag 16 juli is er op de vliegbasis Volkel in Noord-Brabant een anti-militaristische sabotage-aktie uitgevoerd door de aktiegroep 'Opgeruimd staat netjes'.

Met behulp van snoeischaren werd er van de 98 landingslichten per lamp 25 cm. elektriciteitskabel weggeknipt. Gevolg: de gehele nacht was het niet mogelijk om van de landingsbaan gebruik te kunnen maken. Volgens een woordvoerder van de vliegbasis was dit geen probleem, daar er op zondag nooit geoefend wordt met F-16's. De persverklaring:

"Ter herdenking van de eerste atoomexplosie op 16 juli 1945 op de Trinity Site in de USA heeft de anti-militaristische werkgroep 'Opgeruimd staat netjes' het militaire vliegveld Volkel symbolisch buiten werking gesteld. Dit is gebeurd door de stroomtoevoer naar de talrijke landingslichten te onderbreken.

Het is inmiddels 45 jaar geleden dat de eerste atoombom tot ontploffing werd gebracht. Het was een proef voorafgaande aan de nucleaire verwoesting van Hiroshima en Nagasaki enige weken later. Het menselijk vernietigingsvermogen had z'n laatste stadium bereikt: De mens beschikte over hét middel om onze planeet definitief onbewoonbaar te maken voor elke vorm van leven.

Prominente insiders waarschuwden dat vanaf dat moment geweld heeft opgehouden een bruikbaar middel te zijn voor de oplossing van internationale konflikten. Die wijsheid werd niet ter harte genomen, integendeel. De aarde werd volgestouwd met steeds zwaardere explosieven, zodat ze tot op de dag van vandaag meerdere malen totaal vernietigd kan worden. De recente ontspanning in de wereldpolitiek werd niet gretig aangegrepen om eindelijk een eind te maken aan de bewapeningswaanzin. Wat tot heden toe werd af gedankt, was verouderd materiaal.

'Bruikbaar' materiaal werd aangepast voor plaatsing op schepen en vliegtuigen. Proefnemingen met nieuwe wapens gingen door. De aktie van hedenmorgen is een aanklacht tegen de trage en ongeloofwaardige ontwapeningsbereidheid van met name de NAVO. Ze werd uitgevoerd uit solidariteit met al het leven op aarde dat al 45 jaar lang permanent leeft onder de dreiging van vernietiging.

Uit solidariteit met de miljoenen hongerenden, vooral in de Derde Wereld, slachtoffers van de miljardenverkwisting van de bewapening. Uit solidariteit met de Indiaanse Innu's in Canada. Zij worden in hun bestaan bedreigd door laagvliegoefeningen van -ook Nederlandse- F16 straaljagers boven hun woongebied. Tenslotte uit solidariteit met allen die geterroriseerd worden door de helse lawaaioverlast, veroorzaakt door het NAVO-materieel.IS HET HIER WAT ?

NIJMEGEN - De Vierdaagse van Nijmegen zit er weer op voor dit jaar en de anti-militaristische wandelklub 'Is het hier oorlog?' was opnieuw van de partij. Ongeveer vijftig anti-mili's namen 17 juli deel aan de alternatieve wandelwandelmars.

Eerst werd het bedrijf Hollandse Signaalapparaten (HSA) in Hengelo vereerd met een bezoekje. Bij de poort van HSA hield de groep een protest picket-line. De demonstranten zongen liederen en delen pamfletten uit aan het arriverende personeel. Na Signaal voerde de wandeltocht nog langs de vliegbasis Twenthe, de Universiteit Twente (onderzoek voor militaire doeleinden) en kamp Holterhoek in Eibergen.

Met blikjes zand met een 'spriet' als symbolische stoorzenders voor het als 'afluister- en stoorkamp' bekend staande kamp Holterhoek, wandelden 20 aktievoerders naar het onderdeel van het legerkamp waar de van verre zichtbare zendmasten staan. Daar werden bandjes met 'stoorgeluiden' afgespeeld en klommen enkele aktievoerders met een spandoek met de tekst 'Is het hier oorlog?' in één van de masten.

De zich tot dan toe op de achtergrond houdende marechaussee kon weliswaar net voorkomen dat dit spandoek hoog in het stalen gevaarte werd gehesen, maar was te laat om te voorkomen dat een spandoek met dezelfde tekst in het Russisch -mogelijk voor nieuwsgierige blikken per spionage-satelliet- een meter of tien hoog in een andere antennemast werd bevestigd.

Overigens wordt het betreffende deel van het militaire kamp binnen afzienbare tijd ontmanteld. De masten blijven dienst doen, maar de gebouwen staan al zo goed als leeg. Dat heeft te maken met de modernisering van de verbindingsdienst van de landmacht, die sinds de realisering van de nieuwbouw in het hoofdkamp al haar werk vanaf die lokatie doet.

De aktievoerders verplaatsten zich vervolgens naar dit hoofdkamp, waar wachtpersoneel blijkbaar was geïnstrueerd de aktievoerders buiten het hek te negeren. De aktievoerders die met de bus bij het kamp waren gearriveerd, wilden hier wachten op hun wandelende geestverwanten. Daardoor kwam de aktie neer op een soort blokkade, omdat het hek op slot bleef zolang er mensen voor de poort stonden.

Donderdag ging de wandeltocht naar Lochem, waar de plaatselijke bevolking zich verzet tegen de plannen om een militair terrein aan te leggen in het natuurgebied het Groote Veld. Verder werd deze dag de vliegbasis Deelen aangedaan. [info regionale media, met dank aan onze trouwe inzender]INFORMATIE EN COMMUNICATIE-EKOLOGIE

In de Bondsrepubliek Duitsland is vorig jaar een instituut voor informatie- en telecommunicatie-ecologie ("Institut für Informations- und Kommunikationsökologie - IKO") opgericht.

Doel van het IK is de coördinatie van initiatieven en personen uit wetenschap, politiek, vakbonden, enz, die zich met de gevolgen van informatica en telecommunicatîe voor de samenleving bezighouden teneinde deze techniek sociaal zinvol te gebruiken of juist het gebruik ervan te verhinderen.

De vakgroepen van het IKO werken autonoom en in samenwerking met andere groepen. Eens per jaar is er een gemeenschappelijke conferentie, dit jaar van 16 tot 18 november in Frankfurt/Main.In het IKO bestaan de volgende vakgroepen: werk en bedrijven, telecommunicatie, media en cultuur, het particuliere leven, vrouwen en techniek, educatie, gezondheid, ecologie, convergentie van nieuwe technieken, theorie van communicatie-ecologie, economie van informatie- en communicatietechnieken, privacy, controle, binnenlandse veiligheid.

Een thema waarmee die laatste vakgroep zich bezighoudt is de sociale verzekeringskaart die in Duitsland wordt ingevoerd. Als je bijstand krijgt moet je die inleveren, zonder die kaart geen werk. Op je werk moet je hem altijd bij je hebben. Dus vooral gericht tegen mensen die vanwege een te lage uitkering wat bijverdienen en tegen mensen die niet (willen) passen in het normale werkleven.

Een andere thema betreft medische informatie. Vanwege een geplande Europese sociale verzekeringskaart die als chipkaart allerlei persoonlijke kenmerken, vooral over ziektes, bevat. Je kunt er dan in heel Europa mee naar de dokter, maar het vergt ook heel wat centrale administratie.

Voor meer inlichtingen kun je terecht bij Max Peschek-Schröder en Jochen Riess van de werkgroep Recht und Verwaltungsinformatik bij de vakgroep wiskunde en informatica aan de universiteit van Bremen. Hun adres is FB 3 Universität, Biblithekstrasse 1, 2800 Bremen 33, BRD. Bron: 'Privacy en Registratie', juni 1990. Kwartaaluitgave van de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie, Postbus 711, 1000 AS, Amsterdam.

In dit numner van P & R ook nog deel I van een artikelenserie over wat koppelen van bestanden zoal inhoudt. Een diskussie over tekort schietende privacywetgeving bij 'dynamische bestanden'. Dat zijn bijvoorbeeld bestanden die eenmalig even tot stand komen door een tijdelijk koppeling. Een aktueel probleem bij de snelle ontwikkeling van komputernetwerken.

Ook een verslag van een kongres dat de Deutsche Vereinigung für Datenschutz (DVD) en de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie (SWP) samen hielden over 'Europa zonder grenzen - grenzenloze kontrole'. O.a. over het gebrek aan kontrole op grensoverschrijdend gegevensverkeer en privacy. 'Internationale ondernemingen slagen erin zich bij de verwerking van personeelsgegevens door niet-zelfstandige nevenvestigingen in het buitenland te onttrekken aan de (..) nationale regelingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.HACKERS EN BURGERRECHTEN

Enkele bekende Amerikaanse computerdeskundigen hebben het opgenomen voor Hackers die in de Verenigde Staten terecht staan. Mitchel Kapor, oprichter van Lotus Development, Steve Wozniak, mede-oprichter van Apple (en begin jaren 70 zelf telefoon-hacker) en de schrijver John Barlow hebben de Electronic Frontier Foundation in het leven geroepen.

Een van de aktiviteiten van de EFF is te zorgen voor juridische bijstand aan hackers. De Amerikaanse autoriteiten zijn de afgelopen maanden zeer aktief in het opsporen van computerkrakers. In mei werden vijf mensen gearresteerd waarbij veertig komputers en 23.000 schijven in beslag werden genomen. Mitchell Kapor en de zijnen vinden de akties van de Amerikaanse justitie een aanslag op de kreativiteit van de computergemeenschap en een te grote inperking van de rechten van computergebruikers.

De EFF vindt dat het gebruik van computers en telecommunicatie tot de grondwettelijke rechten behoort. Het gaat erom "het publiek bewust te maken van de burgerrechten in het tijdperk van op computers gebaseerde media". Volgens Kapor en Barlow maken federale autoriteiten, die onbekend zijn met computers, zich ondergeschikt aan de "technocraten in bedrijven die geen sociale verantwoordelijkheden dragen". Zij stellen dat de grondwettelijke rechten in gevaar worden gebracht door grote informatie-ondernemingen die de toepassing van de grondwet op de digitale media beperken. [Bron: Automatiseringsgids 25 juli '90]ZWART ZAAD

UTRECHT - Het progressief Utechts fonds 'Zwart Zaad' heeft een nieuwsbrief uitgebracht met de eerste resultaten. Zwart Zaad dat 16 februari startte kreeg t/m juni bijna f.10.000,- binnen aan maandelijkse donaties en giften. Er komt nu maandelijks bijna f.1000,- aan vaste donaties binnen.

Vanaf 5 april worden aanvragen voor giften of leningen binnen. Alle organisaties die geld vroegen hebben tot nu toe ook geld ontvangen. Het geld ging naar verschillende projekten. Onder andere een brochure over oppakken en vastzitten, Baobab of Africa (een stichting die als doel heeft bekendheid geven aan de Afrikaanse kultuur in Nederland), Anti Shell Kampagne Utrecht, the Palestinian Federation of Women's Action Commitees en aktiegroep Bloeyendael (een groep die een natuurgebied probeert te behoeden voor bebouwing met kantoren etc.).

Zwart Zaad besteed 15% van het maandelijkse bedrag aan internationale projekten. Nieuwe donateurs en giften zijn natuurlijk welkom: Centrale Volksbank Utrecht nr. 97.96. 56.761 Giro Bank nr. 40753. Meer informatie: postbus 13013 3507 LA Utrecht.

 

 

.Terug naar boven