Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1990    ● Overzicht #61


UIT: NN #61 van 12 juli 1990


INTERNATIONALE VROUWENWEEK

Vorig jaar waren ca 700 vrouwen uit ItaliŽ, Engeland, Baskenland, Spanje, West-Duitsland, Denemarken, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en Zweden gedurende een week samen in Ruigoord voor de le Internationale Autonome Vrouwenweek. Er werd met elkaar gepraat, gediskussieerd, gewerkt en lol gemaakt. De thema's waren toen: prostitutie en 'vrouwenhandel, pottenstrijd, bevolkingspolitiek en genentechnologie, vrouwen in de bajes en vrouwen en psychiatrie. Van 3 tot 12 augustus vindt de 2e Internationale Vrouwenweek plaats, opnieuw in Ruigoord, vlakbij Amsterdam.

De week biedt vrouwen uit verschillende landen de gelegenheid om haar ervaringen en informatie uit te wisselen. Overal verzetten vrouwen zich tegen allerlei vormen van onderdrukking en vechten voor een zelfbepaald leven. Haar verzet is verschillend in elk land, afhankelijk van haar leven en leefomstandigheden. Een internationale uitwisseling maakt het voor ons mogelijk om kennis te nemen van de verschillende vormen van verzet, dingen die we gemeenschappelijk hebben te ontdekken en te proberen onze koŲrdinatie te verbeteren, bijv. door het organiseren van internationale dagen van vrouwenverzet.

Anders dan vorig jaar, toen de week in haar geheel was voorbereid door vrouwen uit Amsterdam, worden de voorbereidingen dit keer gedaan door vrouwen uit verschillende plaatsen in de BRD, samen met vrouwen uit Amsterdam. De voorbereidingsgroep van dit jaar wil in eerste instantie alleen dat werk doen wat nodig is om de week te laten plaatsvinden. We beschouwen onszelf als verantwoordelijk voor de globale struktuur. Wat we van de week maken, zowel praktisch als inhoudelijk vinden we de zaak van alle aanwezige - vrouwen.

We willen dan ook niet echt met hoofdthema's werken. Van veel kanten hebben we gehoord dat er grote interesse bestaat voor informatie over vooral het dagelijks leven en de politieke verhoudingen en het verzet van vrouwen in de verschillende landen. Hoe leven vrouwen, met wie werken ze samen, wat zijn de veranderingen van de laatste tijd, hoe organiseren ze zich, welke problemen zijn er. De eerste paar dagen wordt dan ook tijd vrijgemaakt voor 'landberichten', die als het goed is in de verschillende landen door vrouwen gezamenlijk worden voorbereid.

We stellen ons voor dat de week een mengeling wordt van lezingen, gesprekken, spontane en voorbereide werkgroepen. We vragen aan alle vrouwen onderwerpen of diskussies voor te bereiden als ze dit willen en dit aan ons door te geven. We willen een beetje boven het nivo van informatie-uitwisseling heenkomen en meer tijd vrijmaken om diepgaander te diskussiŽren en meer tot konklusies te komen.

Tot nu toe worden de volgende thema's voorbereid:

*feministiese antifascistiese strijd
*geweld tegen vrouwen
*racisme
*palestijnse vrouwen
*bevolkingspolitiek en nieuwe technologieŽn
*Europa 1992

Dit gebeurt op verschillende manieren. Over E.G. '92 bijvoorbeeld wordt een brochure gemaakt, naar aanleiding waarvan gediskussieerd kan worden. De vrouwen die het thema bevolkingspolitiek voorbereiden geven er de voorkeur aan om met vrouwen te praten die zich hier al enigszins in verdiept hebben. Het thema geweld tegen vrouwen zal in open werkgroepen bediskussieerd worden, over Palestijnse vrouwen komt een lezing.

We willen de week toegankelijk(er) maken voor gehandikapte vrouwen. We zijn ons ervan bewust dat dit bepaald niet alleen op praktische aanpassingen neerkomt, maar ook te maken heeft met meer openheid en inzicht in het gehandikapt zijn/je gehandikapt voelen; zowel praktisch als mentaal. We hopen hierover ideeŽn en ervaringen voor en tijdens de week uit te kunnen wisselen. Tot nu toe hebben we een aantal praktische aanpassingen voorbereid zoals het leggen van 'houtpaden' tussen een aantal plekken omdat het terrein niet overal even makkelijk begaanbaar is en het huren van een blindentiepmachine. We zoeken dringen vertaalsters in gebarentaal.

Omdat vrouwen op heel verschillende inkomensnivo's zitten, willen we proberen een zo 'geldloos' mogelijke week te maken. In beginsel betalen vrouwen van te voren wat ze kunnen betalen, waarna eten, informatiemateriaal etc. gratis is. Waarschijnlijk komt er een ingeschat bedrag per land, en zal er wel een winkeltje zijn voor 'luxe' zaken als alcohol en tabak. De Duitse vrouwen gaan er vanuit dat het voor alle dagen voor hen iets tussen de 150 en 200 DM zal kosten. Er is een kookgroep, die maaltijden kan maken voor zo'n 250 vrouwen, en een oproep aan alle vrouwen om kookgroepen op te zetten.

We willen ook meer tijd vrij maken voor sport en kultuur om niet al te veel 'kop'-gericht bezig te zijn. Tot nu toe zijn er vrouwen die bezig gaan met stokvechten, gymnastiek, zelfverdediging en tai chi. Er is een drumgroep die graag andere vrouwen die drummen wil ontmoeten en samen spelen. We hopen dat ook andere vrouwen werkgroepen of wat dan ook willen geven/voorbereiden, muziekinstrumenten meenemen etc. etc. Er komt in elk geval een openings- en een afsluitingsfeest, hoe meer bands/acts hoe beter!

Er zal weer kinderopvang zijn en een informatietent/kafť met het programma (waar gebeurt wat en wanneer) en het werkplan: koken, toiletten, afval, etc. etc. Ook een 'medische' groep, een techniese groep en een radio/media groep zijn al aanwezig. We willen niet meer elke dag verslagen stencilen maar ťťn of twee keer de verzamelde verslagen laten drukken. De voertaal is engels, maar we hebben en zoeken vertaalsters van en naar andere talen.

De eerste twee dagen is er geen vast programma, deze dagen zijn bedoeld voor oriŽntatie, het verder opbouwen van het kamp (veel vrouwen zullen hierbij nodig zijn!), en elkaar leren kennen. Zaterdag aan het eind van de middag zal de 'echte' openingsbijeenkomst zijn, gevolgd door een groot feest. De eerstvolgende dagen zullen in elk geval aan het eind van elke middag de 'landenberichten' worden gepresenteerd. De verdere invulling maken we dus samen: we zijn op alle manieren afhankelijk van en aangewezen op elkaars medewerking, reakties, aanwijzingen, inzet, ideeŽn, plannen en kritiek!!

Meer informatie: Via Vrouwenruimte Wicca, wittenstraat 73, Amsterdam. Stort ook wat je kan missen op giro 6097903, t.n.v. Vereniging Internationale Vrouwenweek, Marnixstr. 167-2 achter, 1015 VN Amsterdam.

 

 

.Terug naar boven