Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1990    ● Overzicht #61


UIT: NN #61 van 12 juli 1990


BROODJE SLACHTAFVAL VOOR PARLEMENTARIňRS

Donderdag 5 juli heeft het Anti Diergebruik Komitee (ADK) op duidelijke wijze haar afkeer laten blijken over de jaarlijkse barbecue, gehouden ter gelegenheid van het zomerreces der parlementariŽrs. Zo'n 20 serveerdersters van het ADK boden op het Binnenhof de vleesvretende parlementariŽrs en opportunistiese voorbijgangers Broodjes Braks-PVV aan.

Deze broodjes waren belegd met slachtafval uit de bio-industrie en stonden zodoende symbool voor het dieronvriendelijk-moorddadige beleid van Braks' ministerie en het Produktschap voor Vee en Vlees/Voorlichtingsburo Vlees (PVV). Ze zien eruit, smaken en ruiken naar dood dier; in tegenstelling tot de dode dieren die door het PVV verwerkt worden tot kleverige lapjes en plakjes die 'vlees' genoemd worden, en derhalve de bloederige herkomst ervan niet meer aan de konsument verraden.

Folders en spandoeken wezen de parlementariŽrs op hun persoonlijke verantwoordelijkheid voor het gelegaliseerd mishandelen van 600 miljoen dieren in aan het oog onttrokken bio-industrieschuren, en het vermoorden van hen in afgelegen slachthuizen. Het nietsverhullende beleg van de broodje Braks bestond uit varkenspoten, varkensoren en varkensstaarten, vissenkoppen, eendaagskuikens, een penis + aanhang en twee paardenkoppen. Wij hopen en verwachten dat door het aanbieden van deze broodjes Braks-PVV de parlementariŽrs de smaak van dierenleed (=vlees) voorgoed zal vergaan.

Het parlement dat donderdag op zomerreces ging laat zich aan het leed van landbouwhuisdieren, 600.000.000 (600 miljoen) per jaar in Nederland niets gelegen liggen. Eenmaal per jaar laat men zich verwennen door het instituut dat deze gelegaliseerde dierenmishandeling begeleidt; het PVV dat dus ook dit jaar een barbecue ter waarde van ruim 20.000 gulden organiseert op het Binnenhof, waar de parlementariŽrs gretig aanvallen op al het bloederigs dat hun wordt toegeworpen.

De parlementariŽrs onttrekken zich aan hun verantwoordelijkheid t.a.v. de grootste onderdrukte groep in onze samenleving; 600 miljoen dieren (per jaar in Nederland alleen al) die net als mensen een karakter hebben, gevoelens kennen als pijn, angst, lust, vreugde en verdriet, 1even willen en daar recht op hebben. Onnodige vraatzucht en zogenaamde ekonomiese belangen moeten de verontschuldigingen voorstellen voor deze holocaust.

Met het deelnemen aan de barbecue (wat overigens niet nodig was want er waren ook vegetariese en veganistiese hapjes verkrijgbaar, en je kunt ook gewoon wegblijven van zo'n walgelijk evenement) maken parlementariŽrs duidelijk kenbaar lak te hebben aan:

-     massale dierenmishandeling (behoeft geen nadere toelichting)
-   de daaruit voortvloeiende mestproblematiek; zoals bekend is de enige echte oplossing inkrimping (AFSCHAFFING) van de veel te hoge veestapel. Braks lapt dat aan z'n laars en fraudeert er lustig op los met de mestcijfers.
- de volksgezondheid: hart + vaatziektes, kanker, osteoporose etc. zijn een gevolg van het kwalijke beleid van Braks ministerie, en stralen a.h.w. van deze barbecue af...
-    de verhongering van de derde wereld.

Soja en granen uit hongerende landen wordt o.a. in Nederland, het grootste bio-industrie land ter wereld, in landbouwhuisdieren gestopt in een verhouding van 8 kg graan op 1 kg vlees. Een enorm eiwitverlies waarvoor men zich zeker in het licht van deze weerzinwekkende barbecue dood zou moeten schamen.

Het wanbeleid dat m.b.t. 'vlees' gevoerd wordt, is onverantwoordelijk en discriminerend t.a.v. dieren, en is enkel op egoÔsme geld en macht gebaseerd. Het bewerkstelligt een langzame doch zekere vernietiging van de aarde. Gelukkig was het op de barbecue slecht weer, en i.p.v. een natje en een droogje kregen de parlementariŽrs vooral natjes. Overal op de barbecue waren slachtafval en spandoeken te zien waardoor lieden die aanvankelijk neigden een broodje Braks aan te pakken walgend en verschrikt terugdeinsden.

Eťn aanwezige zag het probleem niet zo en peuzelde afwezig een broodje varkensoor op. Sommige v.d. aanwezigen ondernamen pogingen de dienbladen met broodjes Braks uit de handen te slaan v.d. aktivisten. Het was een erg leuk (hoewel leuk) gezicht om dezelfde mensen even later te zien struikelen over een aldus op de grond belande varkenspoot of te zien uitglijden op een eendagskuiken.

De barbecue, die overigens ook kritiek van de Groenen kreeg, viel gelukkig vroegtijdig in het water. Deze viering van het zomerreces was geen sukses.

 

 

.Terug naar boven