Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1990    ● Overzicht #60


UIT: NN #60 van 28 juni 1990BEZETTING REKLAMEZUIL RAI

AMSTERDAM - Vanmorgen vroeg om 6 uur, maandag 25 juni, werd er verzameld in het kraakpand De Wielingen. Vroeg, heel vroeg. We hadden een minimum gesteld van 30 aktievoerdersters om de aktie wel of niet door te laten gaan.

Helaas, ondanks een stedelijke vergadering, oproepen e.d. kwamen we niet verder dan 19 man/vrouw. Dat de meesten niet wakker liggen van het wel of niet voortbestaan van De Wielingen, is me het afgelopen jaar wel duidelijk geworden. Maar dat er ook bijna niemand wakker te rossen is om deel te nemen aan een ondersteunende aktie voor de WNC-arrestanten, viel mij/ons vies tegen.

Maar genoeg geluld over de mensen die er niet waren. Met ons 19en besloten we om de aktie toch door te laten gaan en dat ging lang niet slecht. Na wat geharrewar met RAI-terreinbeheerders, bewakers en al snel opgetrommelde smerissen konden wij de aktie voortzetten op de door ons geplande wijze. Spandoeken werden opgehangen in de reklamezuil, bakjes koffie deden de ronde evenals wat boterhammetjes, leuzen werden op het terrein getekend, automobilisten en voorbijgangers werden bestookt met verklaringen en wij werden wakker.

Ondanks de zeer kleine groep werd het best gezellig, met frisbees, balletjes krijt, muziek- en lawaai-instrumenten hoefden we ons ook niet te vervelen. Zelfs de pers kwam nog even langs. Even voor elven hebben we de bezetting opgeheven en zijn we verklaringen in de buurt gaan ronddelen. Ook vroege akties kunnen behalve nut hebben ook leuk zijn.

Groeten van een aktievoerende Wielingen-symphatisant.DE BUNKER STORY

EINDHOVEN - Er is alweer nieuws rondom de positie van het kraakpand de Bunker in Eindhoven.

Tot voor kort zag de korte termijn toekomst er voor dit pand zonnig uit. De ontruiming werd tegengehouden omdat de Raad van State de bouwvergunning voor de geplande appartementen geschorst had daar deze in strijd was met het bestemmingsplan.

Inmiddels is er na zeuren van de aannemer Smulders & Graft, een hoorzitting bij de Raad van State geweest. Hierbij werd aangevoerd dat ze door het uitstel failliet zouden gaan en werknemers op straat zouden komen. Tijdens de zitting gaf de voorzitter de indruk dat het wel goed zat met de bezwaren; juridisch gezien hadden we volkomen gelijk.

Daarom was het onverwacht dat we donderdag 21-6 bericht kregen dat de schorsing van de bouwvergunning toch was opgeheven. De Raad van State kiest dus duidelijk voor het kapitaal. Vandaag, dinsdag 26 juni, is ons bezwaar bij de gemeente behandeld. Hoewel we in ons recht staan, zijn we niet gerust op de goede afloop. Omdat er nu weer een bouwvergunning is, kan er ieder moment een vonnis in het uitgestelde kort geding komen. Dat zal dan ontruiming zijn. Daarom roepen we iedereen die de Bunker wil steunen op om zich op te geven voor een alarmlijst. We kunnen dan doorgeven wanneer de ontruiming verwacht wordt.

Opgeven kan op tel. 040-124187 (Bunker) of 040-444707 (Vredeswinkel). Of door een briefje aan de Bunker, St. Jorislaan 92 Eindhoven. Bij een dreigende ontruiming willen we voor het gebouw een krotten/tentenkamp opzetten en de Bunker zelf zoveel mogelijk barrikaderen. We willen ons op een in principe geweldloze manier verzetten.

De Bunker moet blijven GVD!! Alle WNC-arrestanten vrij!!


DIERENLEED AFGEKOCHT

AMSTERDAM - Bij de UB aan het Singel hebben een aantal Benedictijner monniken de mogelijkheid geboden om de zonde van de 19.275 verspilde levens van proefdieren aan de Universiteit van Amsterdam af te kopen.

Deze dieren betalen hun leven voor de heilige wetenschap, aan studenten en wetenschappelijk personeel werd gevraagd vijftien stuivers te betalen voor een aflaat. Dit alles met uitzicht op een prachtige graffity op de grachtkade: 'UvA: 72 proefdieren per dag'.

Het is erg triest dat er nog steeds zoveel dierproeven aan de UvA plaatsvinden, en dat dat allemaal nog in het geniep gebeurt ook: de UvA geeft geen duidelijkheid over cijfers. De dierproeven moeten terug gebracht worden tot het aantal nul, en er moet hard gestudeerd worden op alternatieven. Het College van Bestuur houdt het echter op vage toezeggingen. [Roger Milier]STAKERS KALFUS WINNEN KORT GEDING

TILBURG - De 52 staaksters en stakers hebben (zie NN #56) gewonnen in het kort geding dat Kalfus tegen hen had aangespannen. President van de rechtbank Asscher zegt dat de staking door mag gaan.

Asscher zegt dat Kalfus niet heeft kunnen aantonen dat hij de eisen onmogelijk kan inwilligen. "Eiseressen hebben het dus zelf in de hand om aan de staking een eind te maken. En van misbruik van het stakingswapen, door de gedaagde, is dan ook niets gebleken", aldus de uitspraak van Mr. Asscher, president van de rechtbank Amsterdam.

De 52 Turkse staaksters en 2 stakers hebben het kort geding dus gewonnen. De rechter vindt dat Rolf Kalfus, direkteur van de voddenfabriek in Tilburg, de eisen moet inwilligen. Dus een 40 urige werkweek en 13 ATV dagen. Nu krijgt men 39 uur betaalt en moeten de werkneemsters de vrije dagen verdienen. Vanaf 9 juli vakantie i.v.m. bezoek aan familie in Turkije.

Onderhandelingen leidden tot niets, Kalfus hield zijn poot stijf: Eerst harder werken, minder ziek, dan pas betere arbeidsomstandigheden. Kalfus heeft na de uitspraak (18.06) op het bedrijf verteld dat hij nu meteen een kollektieve ontslagvergunning aanvraagt. Het arbeidsbureau zal hier niet intrappen: Een bedrijf dat wat winst maakt en een duidelijke uitspraak van de rechter. Vrouwen posten elke dag bij de poort om te voorkomen dat het bedrijf leeggehaald wordt.DE MUUR NAAR STENDAL

Versperringsinstallaties van de binnenduitse grens zullen in de toekomst als bescherming tegen AKB-demonstranten in de DDR dienen. De bouwplaats van de 1800 kW kerncentrale Stendal in Saksen-Anhalt wordt tegenwoordig met 2,40 bij 1,10 meter grote hekken uit de vroegere doodsstrook beveiligd.

De grenstroepen van de Nationale Volksarmee verkopen zowel het verzinkte plaatgaas als prikkeldraad of grensposten aan gefuseerde landbouwcoöperaties en privé-ondernemers. Nadat de oude verroeste draadgaas om de tweede grote atoombouwplaats in de DDR midden maart bij een demonstratie werd geveld, kregen de Stendaler Grünen een rekening van meer dan 33.000 Ost mark. De nieuw omheinde kerncentrale zal met West-Duitse hulp tot 1994 worden afgebouwd.SEXISME DISKUSSIE

AMSTERDAM - Naar aanleiding van de zoveelste aanranding is een aantal vrouwen uit Amsterdam samengekomen om te praten over hun houding met betrekking tot sexisme, lichamelijk geweld tegen vrouwen en axies daar tegen. Daar uit is tot nu toe het meldpunt voortgekomen voor vrouwen die binnen de 'sien' zijn/worden lastig gevallen.

Gelijktijdig is tussen verschillende vrouwen een diskussie ontstaan. Het blijkt dat de verwachtingen naar elkaar toe vrij uiteen lopen. Er bestaat een grote behoefte om de diskussie over sexisme en geweld tegen vrouwen te verbreden. We willen vanuit onze overeenkomsten, verschillen in normen en waarden proberen te overbruggen en wat meer op één lijn komen, onze krachten bundelen en leren beter op elkaar te reageren.

We zouden ons voor kunnen stellen dat deze bijeenkomst een uitwisseling kan zijn van:

ˇ       Ervaringen: bijv. hoe hebben bepaalde ervaringen van jou en andere vrouwen je houding ten aanzien van sexisme en geweld tegen vrouwen (binnen en buiten de beweging) beďnvloed;
ˇ    Inschattingen: bijv. hoe interpreteer je jouw ervaringen? Wat houdt sexisme in voor jou? Waar liggen je grenzen?
ˇ      Wat zijn jou verwachtingen naar andere vrouwen toe?
ˇ      Meldpunt: wat vindt je en wat verwacht je er van?

Wij zijn ons er van bewust dat het wat te hoog gegrepen is om te veronderstellen dat wij op deze eerste bijeenkomst al op één lijn kunnen komen en een gemeenschappelijke strategie kunnen ontwikkelen. Maar we willen toch een poging doen om vrouwen bij elkaar te krijgen om deze diskussie te voeren. Heb je tijd, zin en energie, kom dan ZONDAG 1 JULI om 13.30 uur naar 'Het Proeflokaal', Zaal 100, De Wittenstraat 100 in Amsterdam.

 

 

.Terug naar boven