Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1990    ● Overzicht #52


UIT: NN #52 van 8 maart 1990

MUURKRANT TILBURG

De Tilburgse Muurkrant bestaat al sinds 30 maart 1978. De Muurkrant is de afgelopen twaalf jaar over dalen en bergen gegaan. De krant was zes tot zeven maal bijna opgeheven, maar door nieuwe enthousiaste medewerk(st)ers bleef de Muurkrant steeds tot het straatbeeld van Tilburg behoren.

In die twaalf jaar is de redaxie vele malen van gezicht veranderd, toch zijn er twee mensen in de redaxie, die vanaf het begin nog steeds meedraaien. Toen de Muurkrant begon was zij gericht op de 'werkende Klasse'. De mensen die toen in de redaxie zaten kwamen vanuit de communistische hoek en richtten zich daarom naar de arbeid(st)ers. De krant begon heel kritisch en hanteerde duidelijke (spierballen) taal om de ingeslapen Tilburg(st)ers eens goed wakker te schudden en een goed tegenwicht te bieden voor de gevestigde media in Tilburg.

Na verloop van tijd kwamen er nieuwe mensen bij, die nieuwe ideeën hadden over de Muurkrant. Dit leidde tot een discussie over de positie van de Muurkrant ten opzichte van de arbeid(st)ersbeweging. Door de discussie kwam er meer ruimte voor andere zaken zoals woonstrijd, feminisme, antimilitarisme. De artikelen zijn nu minder schreeuweriger en inhoudelijk leesbaarder. Dal wil niet zeggen dat de Muurkrant een slap zooitje is geworden. De krant zorgt nog steeds voor opschudding en leesvermaak.

De Muurkrant wordt gemaakt in Tilburg, een stad met een duidelijke scheiding tussen arm en rijk. De stad telt veel achterstandswijken, wijken die slecht worden onderhouden en waar mensen wonen met weinig geld. In deze wijken wonen ook veel migranten. Het CDA, die al jaren lang de scepter zwaait in deze Brabantse stad, verbetert de situatie van deze mensen niet. Integendeel, door het beleid dat het CDA voert, wordt het voor die mensen alleen maar slechter.

Het CDA is dikke vrienden met het bedrijfsleven en speculanten. In Tilburg wil het CDA een sportpaleis hebben, dat vele guldens gaat kosten. Het bedrijfsleven sponsort natuurlijk mee en het CDA drukt het door de raadsvergaderingen. De geldverspilling van dit paleis is niet alleen een schande, maar ook dat het ten koste gaat van een achterstandswijk. Doordat de gemeente - en het bedrijfsleven onder één hoedje spelen is er ook in Tilburg sprake van stadsvernieling (cityvorming) die de leefbaarheid van de stad kapot maakt.

De Muurkrant probeert hier tegen in te gaan door kritiek te geven op het gemeentebeleid en de mensen in de achterstandswijken te motiveren om tot verzet te komen. Zo heeft de Muurkrant strijd gevoerd tegen de speculant Jan Jaap Verhagen, die nu vanwege zijn wandaden bekend is bij de mensen. De gemeente kijkt nu meer uit wanneer zij Jan Jaap helpen.

Doordat de Muurkrant zich richt op de achterstandswijken, geeft de Muurkrant bij iedere uitgave informatie over één van die wijken. De laatste tijd richt de Muurkrant zich op vrouwen. Er wordt aandacht gegeven over de positie van de vrouw in Tilburg, met name over de inkomens verdeling tussen mannen en vrouwen.

Vroeger werd er weinig aandacht besteed aan landelijk of internationale gebeurtenissen. De krant bestaat nu uit anderhalve pagina informatie over Tilburg en een halve pagina landelijke en internationale informatie. Aan de axies bij Woensdrecht en Borssele en de Shellblokkade werd veel aandacht gegeven. De situatie in Zuid-Afrika komt ook aan de orde in de Muurkrant.

Naast de grote Muurkrant (1.50 m. bij 75 cm.) komt er ook een kleine Muurkrant uit (A4). Deze kleine Muurkrant is een weergave van de grote + extra informatie. Mensen kunnen zich abonneren, het geld van de abo's wordt besteed aan het drukken van de grote Muurkrant.

Hoewel de gemeente onder vuur wordt genomen is het de Muurkrant gelukt om 16 aanplakborden te bemachtigen. In het verleden heeft de Muurkrant drie maal een kort geding gevoerd tegen de politieverordening, die het plakken strafbaar maakte. Echter door die borden is de politieverordening weer van kracht. Iedere deelnemer(st)er geeft iedere maand een rijksdaalder aan de plakkerspot, met dit geld worden lijm, kwasten, boetes en kortgedingen betaald.

Het gaat de laatste tijd goed met de Muurkrant. Aan de Muurkrant werken nu dertig mensen mee. De 200 muurkranten worden op tijd gedrukt (vroeger was dat een groot probleem) al geplakt. Een kwart daarvan wordt niet geplakt maar bezorgd. Ook (gevestigde instellingen zoals de stadsbibliotheek en het gemeentearchief hebben een abo op de grote Muurkrant. Na verloop van tijd heeft de Muurkrant uit Tilburg al heel wat vaste plaatsen bij buurthuizen en instellingen veroverd.

Muurkrant Tilburg, postbus 814, Tilburg

 

 

.Terug naar boven