Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1990    ● Overzicht #51


UIT: NN #51 van 22 februari 1990

DUURZAAM ONTWIKKELEN AAN DE HAND VAN HET BRUNDTLAND RAPPORT

In 1987 verscheen het rapport 'Our common Future' (Onze Gemeenschappelijke Toekomst) van de Wereld Commissie Milieu en Ontwikkeling. Deze commissie werd ingesteld door de Verenigde Naties en stond onder voorzitterschap v.d. Noorse minister-president mevrouw Brundtland. Het rapport handelt over de relatie tussen milieu, ontwikkeling en vrede.

Dit Brundtlandrapport is voor veel mensen, groeperingen en politici inmiddels een begrip geworden. Het rapport ontmoet zowel waardering als kritiek, maar iedereen is het er over eens dat het van belang is de aanbevelingen van het rapport in konkreet beleid om te zetten. Dit is allerminst eenvoudig, want de essentie is dat er een eerlijker verdeling tussen arme en rijke landen moet komen. Vooral in de rijke landen zal dit op veel weerstand stuiten.

De aanbevelingen die in het rapport worden gedaan zijn niet alleen van belang voor beleidsmakers en politici, maar ook voor maatschappelijke organisaties en individuen. De Brundtlandcommissie heeft steeds gťwezen op de noodzaak van een krachtige beweging van maatschappelijke organisaties, die in staat zijn inhoudelijk goede ideeŽn te ontwikkelen en de politiek en individuen aan te spreken. Alleen dan kunnen de vereiste mentaliteitsverandering en politieke aktie tot stand komen.

Internationaal is er al heel wat op gang gekomen. In Noorwegen en Canada zijn grote koepels van diverse groeperingen gevormd. In GenŤve is een 'Centrum voor Onze Gemeenschappelijke Toekomst' opgericht, een internationaal coŲrdinatiepunt voor niet-gourvernementele organisaties (NGO's)die met het Brundtlandrapport aan de slag willen.

In Nederland is op 1 april '89 de Vereniging Alliantie voor Duurzame Ontwikkeling, voorheen NGO-overleg, begonnen aan de opdracht de aanbevelingen uit het Brundtlandrapport te 'vertalen' naar de Nederlandse situatie. Het (overheids)beleid zal in duurzame richting moeten worden beÔnvloed. En de Nederlandse opstelling in internationale organen zal ook daarmee in overeenstemming moeten zijn.

De Alliantie is een samenwerkingsverband van ruim twintig organisaties die aktief zijn op de terreinen milieu, vrede & veiligheid en ontwikkelingssamenwerking. Na de verschijning van het Brundtlandrapport werd door het samenwerkingsverband het initiatief genomen voor een breed opgezette 'Brundtlandcampagne'.

De alliantie wil met name die thema's oppakken, waarin de samenhang van de verschillende vraagstukken duidelijk wordt. Zij wil niet alleen eigen aktiepunten ontwikkelen, maar ook en vooral hoopt ze anderen te stimuleren in te spelen op het Brundtlandrapport.

Zij richt zich niet alleen op de aangesloten organisaties, maar ook op 'verwante' organisaties en op doelgroepen als konsumenten,vakbonden en het bedrijfsleven. Op mondiaal, Europees, nationaal en lokaal nivo zal druk worden uitgeoefend op en zullen voorstellen worden gedaan aan politici om de aanbevelingen v.d. Brundtlandcommissie te vertalen naar konkreet beleid.

Een taakgroep van de Alliantie voor Duurzame Ontwikkeling organiseert onder de naam Inzicht '90 een manifestatie voor onze gezamenlijke toekomst. In het eerste weekend van maart (3 en 4 maart) is de manifestatie in de Brabanthallen in Den Bosch.

Centraal onderdeel van de manifestatie is een beurs waarbij bedrijven en instellingen 'worden uitgedaagd' te demonstreren wat zij allemaal doen om een duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. Tijdens je bezoek kun je onder andere in aktie zien:

*bedrijven die schone technologie maken of milieuverantwoord produceren;
*organisaties die zich inspannen voor ontwapening, vrede en veiligheid, ontwikkeling en mensenrechten;
* agrariese bedrijven die milieu- en diervriendelijk werken;
*groepen die zich bezighouden met recycling, met alternatieve vormen van energie opwekken en energieverbruik;
*winkels die vanuit de belangen van het milieu en de Derde Wereld verantwoorde produkten verkopen.

Verder is er een symposium, waar deskundigen en beleidsmakers hun plannen voor duurzame ekonomie presenteren en bediskussiŽren. Er is ook een kultureel programma en voor de kinderen is er ook genoeg te doen. Kortom voor iedereen die wil bijdrage aan een Duurzame Ontwikkeling is het een nuttig weekend.

Het weekend vindt plaats op en 4 maart in de Brabanthallen in Den Bosch. Aanvang is om 10 uur. De entree is f.10. ,Meer info bij Inzicht tel. 030-341717.

 

 

.Terug naar boven