Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1990    ● Overzicht #51


UIT: NN #51 van 22 februari 1990

VAN KRAAKKAFEE NAAR BUURTCENTRUM

Vorig jaar zomer is een aantal mensen in het kafé 'De Harde Kern' (Amsterdam) begonnen te praten over het voortbestaan en de inhoud van het kafé. De Harde Kern was zogezegd een kraakkafé, wat niet inhield dat de mensen die in het kafé kwamen alleen met kraken bezig waren. De aktiviteiten strekten zich over vele onderwerpen uit, zoals ook bijvoorbeeld antifascisme en anti-apartheid. Maar er was grote onvrede over ons geïsoleerde bestaan en over de inhoudelijke kant van de zaak. We hielden ons veel te veel met ons zelf bezig, en vonden het tijd worden hier verandering in te brengen. We hebben toen een aantal diskussies gehad waar ook mensen van buiten De Harde Kern aan hebben deelgenomen, die het met de ideeën van ons eens waren. Hieruit kwam naar verloop van tijd het plan naar voren om meer georganiseerd politiek aktief te worden met een wat grotere groep op een inhoudelijke basis waar we het over eens konden zijn. Deze groep mensen heeft zich nu het Autonoom Buurt Centrum (ABC) genoemd.

Een nieuwe naam dus, hier zijn verschillende redenen voor, zoals hierboven al staat willen we van het idee kraakkafé af. De Harde Kern heeft nu eenmaal wel die naam kraakkafé, en zoals ook boven al staat zijn het niet mensen uit De Harde Kern maar bijvoorbeeld ook uit koffieshop Groinx in Tetterode die mee werken om het ABC verder in te vullen. Het is dan ook de bedoeling om aan het ABC meer een overkoepelende functie te geven.

Verder is het zo dat er bij ons de behoefte was om iets nieuws te beginnen. De meeste van ons zijn namelijk knap gefrustreerd wat de 'beweging' betreft. Dit is natuurlijk een beetje dubbel, want ook in de toekomst zullen we ons vaak richten op mensen die van de wel of misschien ook niet bestaande beweging deel uitmaken. Het is dan ook meer psychologisch, het idee van 'nu zetten we een punt achter de geschiedenis en beginnen we helemaal opnieuw' .

De 'beweging'

Wat voor ons daar dan ook uit volgt is dat we niet meer zonder meer solidair zijn met wat uit de 'beweging' georganiseerd wordt en ons niet meer alleen op die 'beweging' richten. Van datgene wat uit de 'beweging' of 'eigen kringen' georganiseerd wordt willen we veel meer bekijken wat we er inhoudelijk van vinden en daar onze keuze om er wel of niet aan mee te doen op baseren. Dit geldt evenzo voor andere buitenparlementaire groepen in binnen- en buitenland.

Er wordt vanuit onze kringen maar al te vaak kritiekloos geconsumeerd van alles wat zich revolutionair noemt. In ieder geval is er weinig of geen diskussie over groepen als Dev Sol, PKK of de RAF. Wat die laatste betreft is er een automatische solidariteit in verband met de hongerstaking van het afgelopen jaar, er is een overvloed aan stukken hierover, maar na de hongerstaking is er een groot stilzwijgen over het gebeurde.

Omgekeerd willen we ook samenwerken met mensen die volgens ons met zinvolle dingen bezig zijn buiten de 'beweging'. Kortom de scheiding die nu tussen 'beweging' en buitenwereld vaak kunstmatig in stand gehouden wordt door vage normen, mag van ons verdwijnen. De scheiding zou veel meer op het politieke vlak moeten liggen.

Vroeger was een veelgehoorde kreet "het persoonlijke moet politiek gemaakt worden", nu lijkt het er veel vaker op dat het politieke persoonlijk wordt gemaakt. Veel mensen doen alleen dan aan iets mee als hun vriendjes en/of vriendinnetjes mee doen, er wordt vaak niet op een politiek inhoudelijke basis samengewerkt maar op een persoonlijke basis. Zelfkritiek ontbreekt, zelfbevestiging voert de boventoon.

Wat wil het ABC

We willen hieronder een aantal uitgangspunten weergeven. Ze zijn vrij simpel en algemeen, we zullen nog veel meer moeten praten om het verder in te vullen en we vinden ook dat onze ideeën zich verder moeten vormen in een wisselwerking met de praktijk. We willen geen diskussieclubje worden maar vooral ook een aktiegroep zijn.

Wij willen ons organiseren los van bestaande (politieke) organisaties vanuit een 'links radikale' visie op de bestaande maatschappelijke verhoudingen. Als mensen iets willen veranderen in deze maatschappij, dan zullen ze dat moeten doen door de macht over hun leven in eigen hand te nemen, zich te organiseren en aktie te voeren tegen diegenen en die structuren die momenteel de macht over ons hebben.

Van de bestaande officiële politieke partijen, vakbonden en anderen organisaties hebben we niet veel te verwachten. Zij zijn een onderdeel geworden van die structuren die de bestaande machtsverhoudingen in stand houden en erger nog, een verlengstuk van de overheid om daadwerkelijke direkte aktie onschadelijk te maken.

Sowieso zullen bijvoorbeeld vakbonden pas luisteren of rekening met werknemers houden als ze zich onafhankelijk van hun georganiseerd hebben en eigen kracht hebben opgebouwd. In zulke gevallen zijn ze eventueel te gebruiken of is er mee samen te werken in concrete praktische zaken. Maar we zullen er steeds rekening mee moeten houden dat hun belangen de onze niet zijn. We vinden dan ook dat we ons niet op hun moeten richten en zeker niet afhankelijk moeten opstellen, maar dat we ons vooral moeten richten op zelforganisatie naar onze eigen voorwaarden.

Tegen het huidige systeem

Dit houdt dus ook in dat we de bestaande rechtsorde niet aksepteren. De spelregels en de normen die in onze kultuur heersen en de basis zijn van onze 'parlementaire demokratie' zijn niet gemaakt ten bate van ons maar ten bate van diegenen die er het meeste voordeel aan hebben. zij hebben de regels dan ook gemaakt. Zij zijn de mensen, om het op zijn simpelst te zeggen, die macht hebben. Onze analyses en akties zullen vooral gebaseerd moeten zijn op realiteit. Dit betekent dus ook een konstante diskussie bij ons zelf omdat de realiteit van morgen een andere is dan die van vandaag.

Voor ons heeft het momenteel geen zin om over revolutionaire strijd te praten zoals er de laatste jaren over gepraat is, evenzo heeft het geen zin om te gaan hopen op de massa. Wat wel noodzakelijk zal zijn is om onze ideeën verder te brengen dan onze eigen club. Wat wij ook heel belangrijk vinden is om vanuit onze eigen omgeving bezig te zijn, proberen juist kontakten te leggen en samenwerking te zoeken met andere buurtbewoners en/of groepen. We hebben geen zin om een soort voorhoede te zijn die overtuigd is van het eigen gelijk. Het heeft geen zin om een strijd tegen het systeem te beginnen die over de hoofden van de mensen heen gestreden wordt. Het is wat dat betreft een groot probleem om door de apathie en afstomping van de meeste mensen heen te breken.

Een tweede groot probleem is de ideologische hersenspoeling die er momenteel aan de gang is. Er wordt niets nagelaten om elke dag weer te benadrukken dat we in een 'vrije' wereld leven, dit in vergelijking met de communistische landen. Daarmee wordt elke fundamentele kritiek op het kapitalisme onder tafel geveegd. Ook de vrijlating van Mandela wordt volledig uitgebuit als het succes van de druk vanuit dit 'vrije' westen. We zien de Van den Broeks en Van Thijns op de tv hun praatjes verkopen alsof het dankzij hun is dat er veranderingen in Zuid-Afrika plaatsvinden. Blijkbaar begon het gezicht van het 'vrije' westen scheuren te vertonen die nu recht gestreken moeten worden. Elke radikale anti-apartheidsstrijd heeft momenteel het nakijken. Wat doen we hier mee?

Samenwerking

De eerste samenwerking die we zoeken is die van het ABC zelf. We willen proberen om initiatieven, bestaande en nog op te richten, elkaar te laten vinden binnen dit ABC. Deze samenwerking moet dan gebaseerd zijn op inhoudelijke samenwerking, dit dus in tegenstelling met de vaak tijdelijke praktische samenwerking met 'gevestigde' organisaties. We kunnen dan proberen meer een eigen gezicht naar buiten te tonen, een herkenbare politiek opbouwen, zowel in theorie als praktijk. Dit gaat gemakkelijker samen dan door allemaal als kleine groepjes voor ons zelf doormodderen.

Tegelijkertijd willen we ons aktiever mengen in problemen die binnen onze buurt aanwezig zijn. Zo zitten we nu in het platform tegen racisme Oud West. Hierbinnen zitten de meeste mensen natuurlijk niet op onze politieke lijn, maar we vinden het belangrijk dat ook ons gezichtspunt gehoord wordt zodat ook de groepen en individuen binnen dit soort platforms ons op de langere duur kennen en onze visie aksepteren. Zo kunnen we langzaam kontakt en opbouwen met mensen waar we binnen deelgebieden prakties mee kunnen samenwerken. Dit in het heel kort wat de richting betreft die we ingeslagen zijn. Er valt veel meer over te zeggen, maar zoals al gezegd is doen we dat liever aan de hand van waar we in de praktijk mee bezig zijn.

Opbouwen

Waar we al langere tijd mee bezig zijn is om over een aantal onderwerpen veel te praten en veel te lezen/uit te zoeken. Een van de onderwerpen is: hoe kun je een politiek (beweging) opbouwen die een begin van een alternatief voor de bestaande maatschappij kan zijn. Een beweging die ook aantrekkelijk overkomt door de kreativiteit die er van uitstraalt.

Dit is een punt wat al te vaak vergeten wordt, meestal is het zo dat akties (maar eigenlijk het hele leefpatroon) binnen de 'beweging' op saaie rituelen zijn gaan lijken. Wat hier bij hoort is het kijken naar de huidige situatie van buitenparlementair links en hoe die gekomen is, hoe de wereld zich nu ontwikkelt en op welke wijze we daar zelf weer in vooruit kunnen komen.

We zijn ook bezig een betere samenwerking op te zetten tussen mensen die eigenlijk met hetzelfde bezig zijn. Zo maken Groinx en de Harde Kern allebei deel uit van het ABC en organiseren we samen videoavonden in Groinx in plaats van ieder apart. Verder hebben we een bibliotheek opgezet. Goede informatie is belangrijk voor elke politieke strijd en het vormen van een eigen onafhankelijke mening. Het is belangrijk om te weten hoe de wereld zich heeft ontwikkeld tot wat hij nu is en de rol van (sociaal) verzet hier binnen, om van de geschiedenis te leren.

Nou, dat was het dan. Jullie zullen zeker nog van ons horen, want als ons iets duidelijk is, is het dat we nooit zullen opgeven. Nog wel even een oproep voor een ieder die nog boeken of brochures heeft die interessant zouden kunnen zijn voor onze bibliotheek en ze wel kwijt wil: schrijf of bel even. Kinkerstraat 48hs, Amsterdam, tel: 020-126172.

Autonoom Buurt Centrum

 

 

.Terug naar boven