Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1990    ● Overzicht #51


UIT: NN #51 van 22 februari 1990

LOW BUDGET REKLAMEKAMPAGNE

Reklame wordt doorgaans door bedrijven gebruikt om hun naamsbekendheid te vergroten of om een bepaald produkt aan te prijzen. Shell gebruikt reklame echter voor andere doeleinden. En dat is niet zo vreemd want over naamsbekendheid heeft het bedrijf nou niet echt te klagen! Maar er moet tegen elke prijs geprobeerd worden de mensen weer wat onschuldige associaties bij de naam Shell te geven.

Er moet een zonnig, vriendelijk en behulpzaam imago gekreëerd worden en dat valt niet mee voor een bedrijf dat elke week door de feiten aangewezen wordt als schaamteloze vervuiler, verzuurder nummer één en gewetenloze uitbuiter. Shell staat in toenemende mate onder druk. In de HP van 11-11-89 zegt de manager marketing kommunikatie van Shell nog: "Nergens beter dan bij Shell weet men dat een gratis handdoek belangrijker is dan rassendiskriminatie in een ver land".

Toch blijkt er wel zoveel protest te zijn dat het niet meer met een handdoekje te smoren valt. Zo zet bijvoorbeeld de milieubeweging Shell onder druk met de kampagne tegen PVC, waarin Shell dochter ROVIN wordt aangeklaagd als op één na grootste PVC-producent met nota bene nog uitbreidingsplannen ook. Tevens is Shell-Pernis de grootste verzuurder. En dan is zo'n hand doek wel een erg schrale troost voor het verpesten van ons leefmilieu! En dan de leveranties van brandstof aan het leger en de politie in Zuid-Afrika.

Het beeld van een glimmende schelp verbleekt zo langzaamaan. Op zo'n moment gaat de zorgvuldig opgebouwde PR scheuren vertonen. Kwaad gemaakt door gemeenten die niet langer sponsorgeld willen aannemen of een zaal verhuren, laten de Shell-funktionarissen hun ijzige glimlach uit de plooi vallen. Er wordt met de vuist op tafel geslagen en woedend wordt er geschreeuwd dat ze wel eens even zullen laten zien wie hier de baas is! Dat ziet het publiek niet graag.

En dat past niet in de zorgvuldig opgebouwde en duur betaalde 'low-profile' kampagne zoals die voor de westerse landen is uitgestippeld om de boykot te breken. Eventjes gaat het gordijn open en daar zie je hoe direkteur Hooykaas de arm van Ien Dales omdraait. Waarna zij haar vriendelijkste glimlach oprispt en tegen Van der Broek slijmt: "Dat heb je goed gezegd kollega". Het gordijn gaat vervolgens weer dicht. Shell telt weer wat extra miljoenen neer voor nog zo'n serie affiches met sneeuwmannen en Zeeuwse vrouwtjes die ons moeten verleiden om kilometers lange zoektochten door Nederland te maken.

De anti-apartheidsbeweging heeft geen miljoenen, maar wel kreativiteit. De Publexborden zijn niet weggelegd voor ideële reklamemakers, laat staan voor die gigantische kleurendrukken. Dat maakt echter niet dat we uitgeteld zijn. Dat lettertje van Shell is overal verkrijgbaar en al die figuren op die affiches willen ook wel eens wat zinnigs zeggen.

Dit is de eerste low-budget reklamekampagne met tekstballonnen in Nederland. Straks zie je overal Marlboro-heren en Pall Mall-dames zeggen: "Do the right thing, rij Shell voorbij". Reklame maken kan iedereen is ons motto. En dit is de eerste serie.

Do the riqht thing en rij Shell voorbij. Zoals Spike Lee in zijn film laat zien is de werkelijkheid ingewikkeld en zien de dingen er niet altijd uit zoals ze blijken te zijn, maar uiteindelijk moet je een keuze maken waar je staat.

De muur is weg, nu Shell nog om. Shell uit Zuid-Afrika. Terwijl de westerse regeringsleiders over elkaar heen struikelen om de ontwikkelingen in het Oostblok toe te juichen en het proces van destalinisatie te versnellen, mag het in Zuid-Afrika niet te snel gaan en moet De Klerk tijd gegund worden. Veranderingen kunnen in een week, ook in Zuid-Afrika.

Shell helpt... ook al ben je een diktator of een fascist. Velen die de oorlog hebben meegemaakt, weten wat hier bedoeld wordt. De toenmalige president direkteur van Shell Deterding gaf vele miljoenen aan de Nazi's en was vol lof over Franco en Mussolini. Zijn sympathie ging zelfs zo ver dat hij in Nazi-Duitsland ging wonen. De Duitse vliegtuigen die Rotterdam plat bombardeerden vlogen op Shell brandstof.

Shell en Zuid Afrika: Livinq Apart Toqether. Shell profiteert dagelijks van de apartheid in Zuid-Afrika. De lonen van de zwarte arbeiders zijn laag en worden door Shell laag gehouden. De anti-vakbondswetten in Zuid-Afrika maken het vakbondswerk gevaarlijk en moeilijk. Shell ontslaat aktieve vakbondsmensen. De thuislanden politiek maakt dat mannen en vrouwen apart wonen. De vrouwen krijgen de volledige taak van de opvoeding van de kinderen en de verzorging van alle 'niet-produktieve' gezinsleden op zich geschoven. Zonder werkvergunning is een vrouw illegaal in eigen land. Heeft zij wél een werkvergunning dan is zij meestal werkzaam als 'maid' in de blanke gezinnen waar zij substitutie moeder moet zijn voor het blanke kroost.

Shell en Zuid Afrika: Living Together en zwart en Zuid-Afrika: Living Apart!

 

 

.Terug naar boven