Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1990    ● Overzicht #49


UIT: NN #49 van 25 januari 1990


SPIEGELSTRAAT BEDREIGD

DEN HAAG - In oktober '87 kraakten wij het pand op de hoek van de Spiegelstraat en de Van Speijkstraat in Den Haag. Op dat moment stond het gebouw al drie jaar leeg, nadat de laatste gebruiker, het ministerie van Sociale Zaken, eruit was gegaan. De eigenaar van het pand was op dat moment de bekende spekulant Hilders.

Hilders was na 30 jaar spekulatiepraktijken in feite failliet en z'n, meestal verwaarloosde, eigendommen waren in beheer genomen door de Fries-Groningse Hypotheekbank (de FGH). De FGH was op dat moment zelf bijna failliet, door vele mislukte spekulatiepraktijken (vaak met kraakpanden!) en werd begin '88 net gered door een opzienbarende financiŽle transaktie van de Postbank en Aegon, waarbij de eerste ook zwaar verlies leed!

Op 10 dec. '87 kregen wij, de nieuwe bewoners/sters te maken met een eerste kort geding om ons er weer uit te zetten. Maar rechter Offers wees een ontruiming af, o.a. omdat het pand al zo lang leeg had gestaan en er daarom geen sprake kon zijn van een spoedeisend belang. Daarna wordt het stil rond het pand. wij hebben het pand de afgelopen jaren ondertussen zelf opgeknapt, achterstallig onderhoud verricht en onderhouden. En het pand werd naast bewoning, gebruikt voor ateliers en oefenruimtes.

In januari '89 volgt er bijna een nieuw kort geding. Een projektontwikkelaar uit Amsterdam, de P.O.G., zou het pand gekocht hebben, maar zonder opgaaf van redenen wordt de dagvaarding weer ingetrokken.

Op 24 okt. 89 krijgen wij echter ineens een nieuwe dagvaarding. Het gebouw zou nu gekocht zijn door Bureco Vastgoed uit Den Haag. De eigenaar hiervan is ene Van Buren, die de direkteur is en enig aandeelhouder. Hij houdt zich sinds enkele jaren bezig met het opkopen van (en spekuleren met) kleine woningen en winkels, waarbij hij altijd 100% wordt gefinancierd door de FGH!!!

De Spiegelstraat koopt hij voor f.975.000,- met geld van de FGH. Deze moet het pand leeg opleveren aan Bureco, anders lopen ze 8% rente mis (??). Een duidelijke juridiese konstruktie dus om ons er uit te krijgen. Van Buren is een kleine spekulant, die al twee keer failliet is gegaan, en nu als stroman werkt voor de FGH.

Voor de Spiegelstraat zijn geen duidelijke plannen. Van Buren beweert er kantoorruimte van te gaan maken. Bij de rechter beweert hij eerst nog dat het gebouw gebruikt zou gaan worden door Blijf van m'n Lijf, wat ook niet waar is. Redenen genoeg voor de rechter om de eis tot ontruiming af te wijzen maar rechter Holtrop, die al vaker heeft bewezen zeer soepel te zijn bij ontruimingen, wijst de eis toch toe. Wij verliezen het kort geding en vanaf maandag 8 januari kunnen we ontruimd worden.

De feitelijke reden voor de 'schijnkoop' is spekulatie. Begin vorig jaar kwam de gemeente met een plan om diverse panden aan te kopen voor jongerenhuisvesting. Hierbij werd o.a. de Spiegelstraat genoemd! Kort daarna begint de FGH met het opzetten van de konstruktie om het pand leeg te krijgen, waardoor de koopprijs zal stijgen voor de gemeente Den Haag! En met een ontruiming werkt de gemeente dus zelf mee aan prijsopdrijving en spekulatie.

Inmiddels heeft de gemeente de plannen weer bijna geheel terugtrokken, wegens geldgebrek (!). De gemeente Den Haag had het pand bijv. kunnen vorderen, om het daarna te kunnen gebruiken voor huisvesting, maar ze steken de laatste jaren liever veel geld en energie in de ontwikkeling van grootse, prestigieuze projekten als een nieuw stadhuis en luxe kantorenbouw in het centrum.

De ontruiming gaat echter WEL door! Wij worden dus ontruimd zonder dat er een nieuwe (en zinvolle) bestemming is voor het gebouw. Na ruim twee jaar bewoning komt de Spiegelstraat dus weer leeg te staan, vrij voor spekulatie, en staan de bewoners/sters weer op straat! Het zal duidelijk zijn dat wij ons huis niet zonder slag of stoot zullen verlaten terwille van deze spekulatiepraktijken. [Bron: Zwarte Ster]


SOLIDEMO WNC

GRONINGEN - Zaterdag 20 januari was er in Groningen een demonstratie om solidariteit te betuigen aan het met ontruiming bedreigde Wolters Noordhof Complex in Groningen. De gemeente wil het WNC ontruimen om er een bibliotheek en kantoren te bouwen.

Zo'n 400 mensen verzamelden zich bij de panden voor het vertrek. Er waren spandoeken, leuzen en gelukkig geen bivakmutsen. Vooraan de demonstratie liepen vrouwen, daarachter een gemÍleerd gezelschap. De demonstratie was luidruchtig en eenmaal in de binnenstad stond zelfs de gehele demonstratie te hopsen. De straten stonden vol met boze/dreigende of verbaasde/lachende Groningers.

Even leek het vervelend te worden toen vele jeugdige dixo-mannetjes de demo de weg versperden. De politie moest ruimte maken maar voor en achter bleven voorlopig van die etters lopen. We skandeerden 'Fascisten verdrijven, Wolters Blijven' uit reaktie en gingen als kontrast steeds meligere en vriendelijkere liedjes zingen. Bij het eindpunt bleek ME dixo-mannetjes op afstand te houden die stenen gegooid hadden naar het pand. Het bleef verder rustig.

Wij zijn er in geslaagd om ons positief op straat te manifesteren in Groningen stad, en hebben laten zien dat honderden mensen de straat op willen voor het behoud van het WNC.


PIJP PLAKKERS 2

AMSTERDAM - De repressie tegen krakers lijkt in A'dam weer te worden opgevoerd. De verhoogde aktiviteit van de Pijper krakersters wordt bij de smeris niet met een korreltje zout genomen. Werden recentelijk al twee mensen opgepakt vanwege openlijk geplak op de Heineken, in de nacht van 22 op 23 jan werden wederom twee fanatieke plakkers in de kraag gegrepen en voor 15 uur van hun felbegeerde vrijheid beroofd.

Frank en Vrolijk hadden een aantal posters weten te bemachtigen die oproepen tot een vreedzame demonstratie na de ontruiming van Stadhouderskade 82/83. In hun enthousiasme gingen zij deze affiches dezelfde nacht plakken in de Pijp, waar de demo plaats zal vinden. Zonder dat zij er erg in hadden werden zij verlinkt door een stille vrouw en een stille man.. op de fiets. Ze gaven de schande door aan de geŁniformeerde collega's in de golf.

Gezamenlijk grepen ze hun kans. Onze vrienden werden klem gereden en gearresteerd omdat ze hun naam niet wensten prijs te geven, al was het maar om hun registratiewoede te verzieken. Hoe minder ze weten hoe beter. Ze werden overgebracht naar buro Van Lijenberglaan (buiten de Pijp). Voor het meedragen van plakspullen na zonsondergang (APV) zaten en lagen zij uren in de cel, waar rechercheurs hun af en toe begluurden en hun identiteit probeerden te achterhalen d.m.v. leugens. Eťn van hen liet zich erin luizen. Ze namen zijn vingerafdrukken en foto's.

Vanaf 9 uur 's ochtends stonden ze weer op straat omdat er geen serieuze aanklacht is om in verzekeringstelling te krijgen. Alle reeds geplakte poster waren inmiddels door de pliesie weg gepeuterd. Konklusies: Laat je niet pakken met plakken, plak overdag en laat ze de eerste zes uur niets met je doen, praat daarna eerst met een advokaat. SUXES.


BARRIKADEREN MAAR WEER

AMSTERDAM - Vanaf maandag 29 januari kan het pand Nes 41 ontruimd worden na een anonieme dagvaarding.

Nes 41 ligt in een snel veranderende yuppieomgeving. In de afgelopen paar jaartjes hebben hier de poenige kolossen van de Pierson, Heldring en Piersonbank en de optiebeurs het licht gezien. Eigenaar van het pand is een in Lissabon gevestigd spook - J.G. Heesen - van wie weliswaar een overlijdensadvertentie in de krant stond, maar die volgens advokaat Otterloo allerminst is overleden.

Als onderhandelaar liet hij ene Siebbeles aantreden, een penose-achtig figuur, die geen enkel probleem ziet in,het leeg krijgen van het pand. Wat er na een ontruiming mee moet gaan gebeuren is nog onduidelijk. De eigenaar heeft geen bouw- of sloopvergunning, maar de omgeving leent zich voor spekulatie. De bewoners zijn zich in elk geval op een ontruiming aan het voorbereiden, er wordt flink gebarricadeerd. Let op alarm! !


DE WINTERSCHILDERS

DEN HAAG - In de nacht van 14 januari hebben De Winterschilders op twee plaatsen in de Haagse binnenstad met verfbommen gegooid uit protest tegen de absurde plannen van gemeente en bedrijfsleven met betrekking tot de cityvorming.

Er werden verfbommen gegooid tegen de raadszaal op de Groenmarkt, waar de meeste besluiten omtrent 'stadsvernieuwing' genomen worden, en voor de tweede keer tegen het infobord over de bouw van het nieuwe stadhuis aan het Spui, waarmee de schoonmaakkosten voor dit karakteristieke oerlelijke gevaarte (naar een ontwerp van de stadhuis-architect himself) nu al opgelopen zijn f.l000,-.

Niet alleen in Den Haag maar ook in andere steden moeten leefbaarheid, betaalbare woningen en buurtstructuren wijken voor de prestigieuze plannen van de gemeente en bedrijfsleven die de binnenstad omtoveren tot 'economische en culturele centra.' Veel kantoren, luxueuze winkelcentra, zeer luxueuze hotels en nog luxere appartementen, parkeergarages en wegverbredingen moeten de stad 'verlevendigen'.

In feite is er dan in het centrum enkel nog plaats voor mensen met een goed gevulde portemonnee. Stadsvernieuwing? Stadsvernieling! 'De kern gezond'? De kern gewond! Levendig? ONLEEFBAAR!

 

 

.Terug naar boven