Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1989    ● Overzicht #43


UIT: NN #43 van 2 november 1989


SLOOP DE BAJES, BREEK DE STAAT

UTRECHT - Op 25 oktober werd in verschillende steden axie gevoerd tegen bajessen, smerisburoos en justitie. Vier jaar geleden werd op deze dag Hans Kok in een politiecel in A'dam vermoord. Dit jaar werd deze dag voor het eerst uitgeroepen tot axiedag tegen smeris en bajes, omdat de moord op Hans Kok niet op zichzelf staat maar slechts een van de vele incidenten van het repressieve justitiebeleid is.

Utrecht: Op 24 oktober werden leuzen tegen het bajessysteem gekalkt. Op 25 oktober was er 's ochtends een zwaaidemo bij het Pieter Baan Centrum (hier zit overigens ook iemand die aan de FOBA-bezetting heeft meegedaan), het Meyer-instituut en de vrouwengevangenis 'het Spoor'.

's Avonds was er een zwaaidemo bij de van Hoeve kliniek. In deze psychobajes zit o.a. Huib Speyer. Huib heeft ook aan de FOBA actie meegedaan en werd daarna overgeplaatst en in isolatie gestopt. Huib was toen in hongerstaking om uit deze isolatie te komen. Hij heeft de hongerstaking nu afgebroken omdat een paar van zijn eisen werden ingewilligd, maar zijn situatie is nog steeds heel slecht.

Rotterdam: Hier werd bij de nieuwe bajes geklad en een zwaaidemo gehouden.

Groningen: Ook hier werd in de stad geklad en 's avonds vond een diskussie over bajesstrijd plaats. Verder kregen we dit: "Vandaag 25 oktober 1989 hebben wij in het kader van de landelijke aktiedag tegen de bajes een prik-aktie gevoerd bij de parketpolitie bestaande uit: het onderkladden met de tekst "TEGEN POLITIE, BAJES +JUSTITIE", het besmeuren van de gevel + ramen, het molesteren van ramen en deuren. Schade was aanzienlijk.

Wij hebben gekozen voor de parketpolitie omdat zij aktief deel uit maken van het bajessysteem, d.m.v. het transporteren van gedetineerden (van bajes naar gerechtsgebouwen van gerechtsgebouw naar de bajes), zij gebruik maken van steeds hardere methodes bij het innen van boetes wat lijdt tot razzia-achtige taferelen (zoals onlangs in Assen waar zij op een ochtend invallen. deden bij acht woningen). Wij groeten alle strijdende gevangenen. Het AUTONOME TRIMKLUPJE.

Den Haag: Hier vond op zondag een info-avond plaats met iemand van het BWO Bond van wetsovertreders. Op woensdag werd er met spandoeken en een vette neprechter langs het ministerie van Justitie en het paleis van justitie gefietst, op genoemde plekken werden spandoeken opgehangen en de rechter aan de schandpaal gezet. Afgesloten werd de demo met een lawaaidemo bij het HvB in Scheveningen.

Amsterdam: In de nacht van 24 op 25 oktober werden bij de Bijlmerbajes twee grote sterren in de fik gestoken, wat strijkers gegooid en leuzen geroepen. 's Ochtends werd het hoofdburo van politie door een iemand onder de leuzen gezet, de achtervolging door vier golfjes leverde niets op.

's Middags vertrokken twee bussen naar de nieuwe net geopende gevangenis in Zwaag, vlakbij Hoorn. Hier werd gezwaaid en een spandoek met luchtballons losgelaten. Terwijl de verklaring werd voorgelezen zag de smeris kans om een jongen te arresteren die ervan verdacht werd een ruitje kapot te hebben geslagen. We 1ieten ons helaas door de smeris overrompe1en en na wat heen en weer rukken kon de auto met de arrestant weg scheuren. Een half uur 1ater haalden we de jongen weer bij het smerisburo op.

Aan de fakkeloptocht 's avonds naar het HB liepen zo'n honderd mensen mee. Nadat voor het gebouw een paar verklaringen waren voorgelezen werd de demo verrast door wat nep ME-ersters die tevergeefs probeerden de demo uit elkaar te slaan. Tijdens de schermutselingen werden zij gegijzeld en mee terug naar 'Vrankrijk' gesleept. Hier werd de dag met een videoprogramma afgesloten. Tenslotte werd de gevangenis aan de Havenstraat met verf bekogeld.


HONGERSTAKING

Huib Speyer is gestopt met zijn hongerstaking. (Over het waarom van de hongerstaking zie NN #42) Van de eisen die hij had gesteld zijn er een aantal beperkt ingewilligd. Tijdens bezoek zit er nog steeds een begeleidster bij, en de post komt ook nog maar gedeeltelijk aan.


STOP HET LAAGVLIEGEN!

GILZE-RIJEN - Vandaag, dinsdag 24 oktober, hebben wij om ± 10.00 uur de landingsbaan van het militaire vliegveld Gilze-Rijen bezet om militaire vliegoefeningen hier tijdelijk te verhinderen. We voeren deze aktie uit om het protest van de INNU-indianen tegen de aanwezigheid op hun grondgebied van het laagvliegcentrum in Goose Bay Canada te ondersteunen.

Vandaag hebben vertegenwoordigers van de INNU gesprekken met de vaste Kamerkommissie en de minister van Defensie. Met deze aktie willen wij druk uitoefenen op onze militaire en politieke gezagsdragers en de Kamerleden die met hun instemming voor het gevoerde beleid verantwoordelijk zijn, om te voldoen aan de eisen van de INNU en van ons.

De eisen zijn simpel. Omdat in West-Europa de weerstanden tegen laagvliegen zo groot zijn dat deze oefeningen dus maar geëxporteerd worden, omdat laagvliegen en de militaire aanwezigheid in Goose Bay het land en de levenswijze van de INNU kapot maken, omdat verplaatsen van de laagvliegoefeningen naar Konya, Turkije voor de bevolking daar hetzelfde resultaat zal hebben, omdat laagvliegen alleen daarom al ongewenst is omdat het een oefening van een aanvallende militaire strategie is (laagvliegen wordt geoefend om onder de vijandelijke radar door te kunnen vliegen), eisen wij dat de Nederlandse Luchtmacht en de NAVO geen gebruik meer maken van Goose Bay, en dat alle laagvliegoefeningen onmiddellijk stopgezet worden!

Om 9.40 uur rijden we de parkeerplaats van het verzamelpunt op. Shit! De parkeerplaats die normaal volstaat met vrachtwagens is helemaal leeg en we kunnen van alle kanten gezien worden door Luchtmachtbewaking en KMar. Binnen een paar minuten komt het eerste KMarbusje de parkeerplaats al op rijden om eens te kijken wat al die mensen komen doen. Als de bliksem naar de landingsbaan voordat het helemaal blauw ziet.

En inderdaad, we rijden amper de parkeerplaats af, of we krijgen een komplete kolonne blauwe busjes achter ons aan. We hadden geen minuut later moeten zijn. Op de plaats van bestemming springen we de auto's uit en hollen de landingsbaan op. Eén van ons wordt daarbij nog aangereden door een KMarbus, een ander kan op het laatste moment nog wegspringen.

Met zo'n 25 mensen wordt op de landingsbaan een groot spandoek ontvouwd. Er komen nu werkelijk van alle kanten KMar en LBers met honden aanzetten. Toch duurt het nog een kwartier voordat we het terrein afgejaagd worden. Tamelijk willekeurig worden vijf mensen gearresteerd, die dezelfde middag nog vrijkomen.


GENERAAL WINKELMAN WORDT ER NIET GOED VAN!

VIERHOUTEN – Voor de tweede maal deed het VAK-mobiel het dorpje Vierhouten (op de Veluwe) aan. En wel in de periode van 13 okt t/m 17 okt. Temidden van fraaie natuur en militaire objekten is het goed toeven voor een antimilitarist.

Vanaf kamping de Paasheuvel is het vrij eenvoudig om ongezien in de bossen weg te komen. Vooral de Wapenopslag en de Generaal Winkelmankazerne zijn gedurende de hele periode, ondanks verhoogde bewaking, het slachtoffer van onthekkingsakties. Ook raakt Winkelman z'n naambord kwijt (zie vorige NN).

Op zaterdag wordt de G.M. Kootkazerne tot doelwit gekozen. Een aantal Vak-ker*s knippen het hek door en beplakken en beschilderen de legertrucks op de kazerne. Twee mensen worden gearresteerd. Als vijf mensen zo'n zes uur later de inmiddels vrijgekomen arrestanten willen oppikken bij de Marechaussee (KMar) worden ze nog op de kamping al tegengehouden door de KMar. "Alle inzittenden van dit voertuig zijn bij deze aangehouden." "0 ja? Op grond waarvan?" "Dat hoort u straks wel". Welnu, we moeten het nog steeds horen.

De kampinghouder jaagt de KMar z'n terrein af en verklaart later tegenover de radionieuwsdienst van het ANP dat hij dat gedaan heeft omdat z'n klanten bijzonder veel last hebben van de KMar. Publiekelijk in hun hemd gezet.

Op zondag wordt een kazerne in Harderwijk (een van de vele) van fraai geschilderde antimilitaristiese leuzen voorzien. Een andere expeditie loopt echter op niets uit (bijna nog een heterdaad). Tien Vakker*s blokkeren op maandag met sukses een militair konvooi bij de Winkelman. Maandagavond wordt er op de tankoefenbaan een tank gevangen en in de verf gezet. Op dinsdag breken we op.

De plaatselijke jeugd vond het allemaal prachtig. Er is daar in de buurt normaal niet zo veel te doen, en nu was er opeens van alles gaande. Op hun scanners volgden ze de bewegingen van KMar en Vakker*s en reden in auto's overal achteraan. Ze bezorgden de KMar veel overwerk, omdat deze ook niet meer wist wie wel en wie niet gevolgd moest worden.

De Vakker*s zelf vonden de aktieperiode ook erg leuk, maar de militairen vonden het allemaal minder geslaagd. Ze waren op het laatst zo geïrriteerd dat de KMar zo'n 25 soldaten moest tegenhouden die van plan waren het kamp kort en klein te slaan. Is de KMar toch nog ergens goed voor.

VAK-Mobiel


PROEFDIEREN BEVRIJD

ZEIST – In de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 oktober hebben leden van het Dierenbevrijdingsfront (DBF) 30 proefdieren, van het hondenras beagle weggehaald bij het proefdierfokbedrijf Harlan-Sprague-Dawley (HSD) te Austerlitz in de gemeente Zeist.

Het doel van deze aktie is tweeledig: het voorkomen dat de meegenomen honden opgeofferd worden voor dierproeven en een protest tegen het falende proefdierbeleid van de overheid (volgende maand valt de beslissing over een toegezegde subsidie aan dit bedrijf).

Het bedrijf HSD is de voortzetting van het Centraal Proefdierbedrijf van de semi-overheidsorganisatie TNO. In aug. '86 is het overgegaan in handen van het Amerikaanse HSD. Dit bedrijf had in zijn streven naar expansie zijn oog laten vallen op de TNO-lokatie in Austerlitz. De overdracht aan het Amerikaanse bedrijf is zeer omstreden, ook in de Tweede Kamer heeft men sterke bedenkingen.

Prof. Van Zutphen, Hoogleraar Proefdierkunde, in VARA's Achter het Nieuws, 12-02-'89: "Ik vind dat een proefdier geen object van commercie behoort te zijn. Waarom niet? Omdat een commercieel bedrijf zal proberen winst te maken. Begrijpelijk, maar winst betekent meer dieren in dit geval. En dat is niet iets waarvan je kunt zeggen dat het strookt met het beleid van de overheid om het proefdiergebruik terug te dringen. Een beleid dat ik zelf ook voorsta."

Immers, de verkoop aan een op expansie-gericht bedrijf staat haaks op het beleidsvoornemen om tot vermindering van het aantal dierproeven en proefdieren te komen. Schril steekt de door minister Deetman toegezegde subsidie van 8,7 miljoen voor HSD af tegen de nog geen 2 miljoen die zijn uitgetrokken voor het zgn. beperkingsbeleid.

Mede door de slechte kwaliteit van de geleverde dieren stagneert de afzet van dit bedrijf, welke voor 45% leverde aan de binnenlandse markt. Als gevolg van de slechte bedrijfshygiëne werden diverse besmette ratten- en muizenstammen geleverd. Het bedrijf verloor als klanten: Organon, Duphar, Gist-Brocades, het RIVM en de Vrije Universiteit A'dam. Van de hoofdafnemers resteert o.a. BAYER/Leverkussen in de BRD.

De verminderde afzet en de kennelijk te grote, op expansie gerichte fok, resulteerde in '88 in een overschot van 230.000 dieren. 230.000 dieren vermorst voor louter winstbejag!!!! Overigens laat de huisvesting van de dieren veel te wensen over. Zo voldoen de hokken van de bevrijde honden niet aan de eisen zoals gesteld in de Europese richtlijnen hiervoor. Dit heeft de direkteur van HSD zelf toegegeven. (interview Amersfoortse Courant 10-1-'89) De honden die tekenen vertoonden van verwaarlozing- oormijt, schurft en tandsteen - zijn inmiddels bij opvang adressen ondergebracht.


ANTI-McDONALDSDAG

Op maandag 16 oktober zijn in verschillende steden akties/picketlines geweest tegen Mc Donald's.

Eindhoven: In de vorm van straattheater werd er geprotesteerd tegen McDonalds en voor mens, dier en natuur. Zowel voor als in dit junkfood restaurant werd het publiek geïnformeerd en gekonfronteerd met het ware gezicht van deze multinational. Na ongeveer anderhalf uur grepen ± 5 stillen in en verziekten zo de tot dan toe geslaagde aktie. Aanleiding waren de fotoos die van de aktie gemaakt werden. Het fototoestel werd op brute wijze afgepakt waarna het rolletje er uit getrokken werd.

Na heftig protest van een aktievoerder ontstond een handgemeen. Uiteindelijk werden 2 mensen opgepakt na eerst klappen te hebben gekregen. Er zal een klacht ingediend worden en de wél geslaagde fotoos zullen openbaar gemaakt worden. Waarschijnlijk zullen de volgende akties niet meer ludiek Zijn. McDonalds moet met zoveel mogelijk aktievormen bestreden worden.

Leiden: Ondanks de ietwat magere opkomst, 4 mensen, werd er aktie gevoerd bij het filiaal van McDonalds. Er werd weer eens bevestigd dat elke daad van verzet/protest al een bedreiging voor multies is. Direkt kwam er tegenpropaganda: 'Feiten en de waarheid over Mc 00nalds'. Bij de aktie werd niemand gearresteerd.

Zwolle: Vier mensen zijn folders uit gaan delen. Er kwam een bedrijfsmedewerker om hen in de gaten te houden en iemand met een video camera om hen te filmen. De mensen reageerden positief maar gingen wel naar binnen om te eten, op zo'n 25 mensen na. Van een andere medewerker hoorden de aktievoerders dat ze van tevoren instrukties hadden gekregen over de anti McDonalds dag. Al met al wel een geslaagde dag.

Verklaring: In de nacht van 16 op 17 oktober heeft de BB (Brandnetel Brigade, voor netelige kwesties) verfbommen gegooid tegen het gebouw van McDonalds uit protest tegen het kappen van regenwouden, het verdrijven van de oorspronkelijke bewonersters om roofbouw te plegen op de natuur dmv veeteelt zodat de grond na een paar jaar uitgeput zal zijn. Verder ook uit protest tegen de imperialistiese uitbuitingsinstelling van deze multinational.

Ook in andere steden zijn picketlines geweest: Rotterdam (zie foto in vorige NN), Amsterdam, Arhnem, Den Haag, Dordrecht, Tilburg etc. Bij de aktie werd veel gefilmd en gefotografeerd door veiligheidsbeambten die soms zeer agressief werden. Zo werd een voorbijganger gefotografeerd toen hij een folder aannam. Hij ging daarop naar binnen om die foto terug te vragen maar werd toen door een beveiligingsbeambte in elkaar geslagen. Deze kerel is overigens wel ontslagen.

Meer nieuws over de picket-lines is ons niet bekend.


SHELL AKTIES ZWEDEN

Opnieuw werden er in Zweden de afgelopen maanden akties uitgevoerd tegen Shell. Een overzichtje van een aantal zomer sabotages.

19 juni: Shell-aanslag in Denemarken tegen de eenwording van Europa en voor een groeiend Europees verzet.

17 juni: 'Motborgarna' in Lund sloegen een Shell betaalautomaat kapot aan de Malmövägen.

7 juli: Een Shellstation in Göteborg kreeg z'n muren ondergeklad en de banden van de huurauto's werden lek geprikt.

14 juli: De 'Motborgarna' in Lund slaan weer toe. Een pomp wordt kapot geslagen. In de Persverklaring keert men zich tegen het reklamebureau Pagan International die Shell moet helpen de boykot in winst om te zetten.

19 juli: Shellstation in Simrishamn wordt vernield en de aktivisten verklaren tegenover de krant 'Arbetet' dat men zal proberen om de verzekeringsmaatschappijen te dwingen hun beschermende handen van Shell te trekken, door hen tot slechte en dure klant te maken.

22 juli: In Halmstad zijn de Shellpompen ook niet meer veilig. "De varkens" binnen het Shellkoncern kregen een aantal stenen kado als dank voor hun rol in apartheidspolitiek.

11 augustus: De 'Motborgarna' pakken deze dag McDonalds aan. Vijftig reklameborden worden in Malmö verwijderd en ze vernielden Wibergs bontwinkel.

20 augustus: De omgeving rond het Shellstation in Hässleholm wordt geëvakueerd na een bommelding en dreiging van het 'gewapende anarchistisch front'.

9 september: Een Shellstation tusen Hässleholm en Helsingborg wordt vernield.

info uit BRAND nr. 30 en 31.


PLATFORM ANTIRACISME AMSTERDAM

AMSTERDAM - Sinds vorige week woensdag is er sprake van een springlevend platform tegen het oprukkende racisme in Amsterdam. De bedoeling is om de komende maanden in de diverse volksbuurten, zeker die waar relatief gezien veel Centrum Demokraten-stemmers wonen, initiatieven te nemen om racistische tendensen tegen te gaan.

Dit met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen, die in maart plaats zullen vinden. Op de oprichtingsvergadering waren maar liefst honderd mensen aanwezig. Veel mensen van migrantengroepen, belangenverenigingen, politieke partijen e.d. Opvallend was het groot aantal oudere mensen dat aanwezig was. We komen het volgende nummer van NN uitgebreider terug op dit initiatief. Als er soortgelijke antiracisme initiatieven plaats vinden in andere steden, dan horen we daar graag van.


RAELIAANSE BEWEGING

AMSTERDAM - Maandag 6 november om 20.00 uur komt Rael in de Koningszaal van Artis in Amsterdam spreken. Deze man zegt dat ie kontakt heeft gehad met buitenaardse wezens in de bergen van Zwitserland. Deze wezens zouden tegen hem gezegd hebben dat de mensheid op hun planeet door reageerbuisjes tot stand gekomen is.

Bij sommige 'exemplaren' zijn mutaties opgetreden, waardoor ze van kleur zijn veranderd, of waardoor er in de hersenen iets mis is gegaan (ze zijn krimineel geworden of zo). Rael is van mening dat dit hier niet mag gebeuren en dat daar iets tegen gedaan moet worden. Er zijn affiesjes door de Raeliaanse beweging verspreid waarop Rael zelf staat met een jodenster waardoor een hakenkruis getekend staat.

We hebben de zalenverhuurder gevraagd of ze daar wel weten wie en wat ze maandag in huis halen: "In eerste instantie was ik ook geschrokken na het zien van het affiesje, maar ik heb het nagetrokken bij de politie en die zegt dat deze Rael niets met politiek of racisme te doen heeft. Weest u dus niet ongerust."

Lijkt ons zinvol als er mensen die meer weten over deze Raeliaanse beweging, snel Artis inlichten zodat deze lezing afgelast kan worden. Anders moeten we het maandag zelf weer doen! De Raeliaanse beweging is te bereiken via postbus 43 B9330 te Dendermonde. Uitgever van het affiesje is R. Staelens, Nijverheidsstr. 16, B9330 te Dendermonde.


HET PROCES TEGEN VAN BAAL

HERVELD - In de nacht van 27 op 28 oktober hebben wij het huis en de auto van de oprichter en tevens partijvoorzitter van de Realisten Nederland, Van Baal, wonend Bredeweg 46a te Herveld in de Betuwe, beklad.

Dat extreeem-rechts in Nederland en de ons omringende landen(o.a. België, West-Duitsland, Frankrijk en Noorwegen de laatste tijd steeds meer aanhang krijgt, is geen op zichzelf staand verschijnsel. Het gevoerde politiek beleid van de verschillende Europese regeringen is op diverse terreinen in belangrijke mate een voedingsbodem deze tendens.

Voor politieke vluchtelingen wordt het in West-Europa steeds moeilijker asiel te krijgen; politie en justitie krijgen steeds verdergaande bevoegdheden (denk aan het regeringsplan om de legitimatie weer in te voeren); er worden steeds meer dwangmaatregelen getroffen om het werkloosheidprobleem -statisties- op te lossen (strafkortingen, gedwongen omscholing, plannen om jongeren te werk te stellen).

Met de verlaging van de armoedegrens en daartegenover belasting -voordelen voor de hogere inkomens, schept de overheid enerzijds een toenemende konkurrentiestrijd binnen de laagstbetaalde groepen en anderzijds een toenemend kontrast tussen arm en rijk.

Extreem rechtse opvattingen als: 'Nederland voor de Nederlanders', versterking van het politieapparaat en kriminalisering van krities politieke groeperingen en minderheden, vinden hierdoor gemakkelijk ingang bij veel mensen. Dit 'zondebok denken' heeft onder andere geresulteerd in de installatie van de rechts-extreme Centrum Demokraten in het parlement.

In Nederland zijn echter meerdere extreem-rechtse politieke groeperingen aktief: de Nederlandse Volksunie van Joop Glimrnerveen, consortium de Levensboom van NSB, weduwe Rost van Tonningen, het Oudstrijders Legioen van Prosper Ego en de Realisten Nederland van Van Baal om er maar enkele te noemen.

De Realisten Nederland onderscheiden zich van groeperingen als de NVU en de CD doordat zij hun fascistische opvattingen op een iets minder 'vulgaire' manier teil toon spreiden. Zo stellen zij bijvoorbeeld dat vluchtelingen slechts dan toegelaten kunnen worden indien zij enerzijds niet om ekonomiese redenen asiel aanvragen en anderzijds in het land van herkomst geen (politiek)strafblad hebben.

In de praktijk komt dat er op neer dat nog nauwelijks een vluchteling in aanmerking zou komen voor asiel. Voor vluchtelingen is Nederland nu al een van de minst gastvrije landen binnen Europa, 90 procent wordt teruggestuurd. Ook willen zij een zo snel mogelijke invoering van algemene legitimatieplicht. Het gedwongen laten afkicken van drugsverslaafden, een maatregel die van een maatschappelijk probleem een individueel probleem maakt.

Opmerkelijk is dat zij de betrekkingen met het blanke apartheidsregime wil herstellen. Door het propaganderen van 'het gezin is de hoeksteen van de samenleving' zijn zij bovendien een anti-emancipatorische groepering. Dat de Realisten Nederland binnen het extreem-rechtse circuit een voortrekkerspositie in wil nemen, blijkt uit het feit dat zij geprobeerd hebben tot een samenwerkingsverband met elf andere extreem-rechtse klubs.

Beroepsmilitair Van Baal, oprichter en voorzitter van de Realisten Nederland die tevens het sekretariaat onder zijn hoede heeft, was al eerder aktief met het oprichten van de extreem nationalistiese 'partij voor gewone mensen'. Van Baal is als een van de vertegenwoordigers van fascistische groeperingen, is als zodanig voldoende aanleiding voor direkte antifascistiese en antiracistiese aktie, een noodzaak zolang fascisme steeds weer de kop op steekt.

de KORPSCHEF


BLOKKADE TE UCHGELEN

UCHGELEN - Op 28 oktober wilden wij een propagandistiese bijeenkomst van de extreem-rechtse partij, de Realisten Nederland,blokkeren. Bij de plaats van bestemming werd echter vernomen dat deze bijeenkomst was afgelast.

De opkomst van extreem rechtse en fascistische groeperingen neemt in Nederland, net zoals in andere Europese landen, steeds verder toe. Bij de verkiezingen van 6 sept. 1989 deden vier extreem-rechtse partijen mee, de Centrum Democraten,de Staatkundige Federatie en de Grote Alliance Patij.

Uit de programma's van deze partijen blijkt, dat zij zich voornamelijk richten op wat zij noemen 'de zwijgende meerderheid'. Met leuzen als 'de maat is vol' en 'Wij streven naar het behoud van onze Nederlandse kultuur en onze Nederlandse identiteit', spelen zij in op de nationalistische denkbeelden en ontevredenheid met de politiek.

Hoewel de regering deze partijen de wind uit de zeilen neemt, nl. door zelf een racistisch vluchtelingenbeleid uit te voeren, vinden zij dat nog niet terecht. De Realisten willen bijvoorbeeld ook samenwerking met landen als Zuid-Afrika en zijn tegen kiesrecht voor buitenlandersters. Buitenlandersters en vluchtelingen mogen hier alleen blijven als zij een arbeidscontract hebben. Politieke en 'economische' vluchtelingen zijn hier niet welkom.

Degenen die in het extreem rechtse milieu vertoeven leggen contacten met elkaar en werken samen, hoewel dit niet altijd even rooskleurig gaat, omdat ze het er vaak over oneens zijn hoe ze hun ideeën in een net jasje naar buiten moeten brengen en wie de baas mag zijn.

Daartegen willen wij ons organiseren, om gezamenlijk hun vergaderingen en propagandabijeenkomsten aan te grijpen, om duidelijk te maken dat wij niet zullen wijken voor het opkomend fascisme. Wij roepen iedereen op, niet af te wachten tot zij zich openlijk{er) manifesteren, maar om er nu onze ideeën tegenover te stellen. Samen staan we sterk, tegen fascisme en rassenhaat, houdt de fascisten van de straat!

ANTIFASCISTEN


CREDIT LYONNAIS STEUNT APARTHEID

AMSTERDAM - Op vrijdag 20 oktober hield het KZA een picket-line bij Credit Lyonnais aan de Keizersgracht in Amsterdam. De persverklaring:

De westerse banken, waaronder Credit Lyonnais, hebben gisteren, 19 oktober, met Zuid-Afrika een nieuw akkoord gesloten over de terugbetaling van Zuid-Afrika's buitenlandse schuld van 8 miljard dollar. Deze politieke beslissing van de banken om het apartheidsregime tegemoet te komen, vormt een harde klap in het gezicht van het ANC, de Democratische Massabeweging (MDM) en de Zuid-Afrikaanse kerkleiders Tutu, Boesak, Chikane en Beyers Naudé.

Deze riepen de banken eerder dit jaar op om Zuid-Afrika bij de onderhandelingen over een nieuw akkoord onder zware politieke druk te zetten. De Zuid-Afrikaanse kerkleiders richtten een appèl aan de banken om geen nieuw akkoord af te sluiten, tenzij het apartheidsregime tot de volgende stappen zou besluiten: opheffing van de noodtoestand, vrijlating van alle politieke gevangenen, legalisatie van alle politieke groeperingen, afschaffing van de apartheidswetten en een begin maken van echte onderhandelingen voor een democratisch en non-raciaal Zuid-Afrika.

Het ANC nam daarna het initiatief om met solidariteitsgroepen, kerkelijke- en ontwikkelingsorganisaties in Europa en de Verenigde Staten een grote kampagne tegen de westerse banken te starten. Het is nu duidelijk geworden dat de westerse banken het Zuid-Afrikaanse verzet in z'n hemd hebben gezet. President Kaunda van Zambia heeft de banken al vergeleken met 'bloedzuigers'. Het ANC heeft gisteren verklaard de kampagne tegen de westerse banken te intensiveren.

Ook de Credit Lyonnais, een Franse bank met een groot kantorennet in Nederland, heeft Zuid-Afrika de helpende hand toegestoken. De bank staat sinds jaar en dag bekend als een gulle gever aan apartheid. De bank heeft nog ruim 300 miljoen. dollar -meer dan 600 miljoen gulden- van het apartheidsland te goed. De Credit Lyonnais was één van de 13 banken die namens een groep van 230 banken met de Zuid-Afrikanen onderhandelden over een nieuw akkoord.

Kennelijk is ook de Credit Lyonnais meer geïnteresseerd geweest in het veilig stellen van z'n geld dan in afschaffing van apartheid. De Credit Lyonnais en andere bij apartheid betrokken banken hebben Zuid-Afrika op geen enkele manier onder druk gezet om de apartheid te ontmantelen. Het is dus tijd voor een protest bij Credit Lyonnais Nederland.

Komitee Zuidelijk Afrika


BEDRIJFSONGEVAL VOC

AMSTERDAM - Afgelopen vrijdag 27 okt. voerden vier mensen aktie tijdens de feestelijkheden rond het VOC-schip 'de Amsterdam'. Aan prinses Margriet, die het schip kwam dopen, werd een verklaring overhandigd.

Sinds een aantal jaren wordt er gebouwd aan een kopie van 'de Amsterdam'. Een miljoenenprojekt, een groot deel van de mensen die er aan werken zijn vrijwilligers. Eén van hen is Mien. In augustus vorig jaar kreeg ze een ongeval tijdens haar werk, waar ze blijvend letsel opliep. Nu, een jaar en 4 maanden later, weigert de stichting 'Amsterdam bouwt een Oostindiëvaarder' nog steeds om Mien een schadevergoeding toe te kennen.

Mien heeft een uitkering voor 22-jarigen. De ziekteverzekering betaald haar ziektekosten (operaties e.d.) De rest v.d. kosten (lange tijd thuis, been in 't gips, vrienden doen het huishouden) zijn tot nu toe niet vergoed.

Op 1 aug. '88 krijgt Mien tijdens haar werk een ongeluk. Bij het kantelen van een 'kort huiddeel' (= een balk van ong. 52 kg.) dreigde deze op een radio van een medevrijwilliger te vallen. Om dit te voorkomen kantelde ze het deel terug waarbij de balk op haar knie terecht kwam. Met gescheurde knieband-kruisband en meniscus belandde ze in het ziekenhuis.

Na weken in het gips en de gebruikelijke revalidatie gaf de volgende kijkoperatie een negatief resultaat. Tot op heden is de situatie onveranderd. Mien heeft nog minstens twee operaties in het vooruitzicht met alweer een revalidatieperiode van ongeveer een jaar. Jarenlang zal ze niet meer kunnen (vrijwilligers)werken. Daarnaast vallen haar hobbies, hockeyen en (zaal-)voetbal, weg. Kontaktsporten zal ze nooit meer kunnen beoefenen.

De Stichtinq A'dam bouwt een Oost-Indiëvaarder. Een bedrijfsongeval zou je zeggen, maar de St. 'A'dam bouwt een O.I.vaarder' weigerde de aansprakelijkheid te erkennen. In een brief aan de advokaat van Mien zegt het expertisebureau v.d. Stichting letterlijk: "Het in dwarsrichting omkantelen van een deel met een geschat gewicht van 52 kg. is voor een volwassen persoon een simpele handeling, daar komt geen vakman of meesterschap aan te pas. Het voorval is uitsluitend te wijten geweest aan grove schuld van uw cliënte".

Alsof je zoiets expres doet. Mien wil schadevergoeding en is er druk mee bezig haar verhaal in de publiciteit te krijgen. Het is dan ook belachelijk dat ze je als vrijwilliger proberen af te schepen, terwijl je als betaalde kracht allang (financiële) hulp had gehad.


ANTIFASCISME/-RACISME IN FRANKRIJK

Oproep voor een Europese bijeenkomst van radikale antifascisme groepen. Middels het organiseren van manifestaties, deelname aan kampagnes, dokumentatie, diskussie, het uitgeven van een blad en het leggen/onderhouden van kontakten tussen verschillende groepen en kollektieven strijdt REFLEX (Reseau des Etudes de Formation et de Liaison contre l'Extreme droite et la Xenophobie) tegen fascisme, racisme en sexisme.

Extreem-rechts organiseert zich op europees nivo en wint terrein, zowel in verkiezingen als in instituties en in de hoofden van mensen. Het is moeilijk zo niet onmogelijk hier alleen tegen te vechten. Het coördineren van onze aktiviteiten en akties, het delen van onze analyses en informatie, kan een stap zijn in de ontwikkeling van een radikale praktijk die ons inziens nodig is in de strijd tegen het fascisme.

In het zicht van 1992 is elkaar ontmoeten noodzakelijk. Daarom stellen we een bijeenkomst voor van radikale antifascisme groepen die het europa geregeerd door geld, politie en fascisten dat ons wordt opgelegd weigeren te accepteren. De bijeenkomst vindt in principe plaats begin 1990 in Parijs en duurt twee dagen. De eerste dag, zaterdag, vindt er een presentatie plaats van de verschillende groepen. De tweede dag willen we de mogelijkheden voor samenwerking bekijken.

Om een brochure te kunnen maken en de dagen goed voor te bereiden willen we alle groepen die geïnteresseerd zijn vragen ons informatie te sturen over de onderwerpen waarmee jullie bezig zijn, wat jullie aktiviteiten zijn etc. Adres (ook voor meer info) CNAF/MNE, 23 rue Gosselet, 59800 Lille of Reflex, 14 rue de nanteuil, Parijs, Frankrijk.


NO NUKES WORM

De 'No Nukes Worm' bedreigt het komputernetwerk van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, schrijft het Engelstalige Computerworld.

De worm, een programmaatje dat zichzelf vermenigvuldigt, is afkomstig uit de Amerikaanse anti-kernenergie beweging en laat een spoor van gaten in de programmatuur achter. Verder verstuurt het boodschappen aan aktieve gebruikers van het netwerk. NASA-deskundigen vermoeden dat de worm is gefabriceerd vanwege de lancering van de space-shuttle die is voorzien van een plutoniumkrachtbron. Tegen deze lancering enkele weken geleden zijn veel protesten gerezen. [Automatiseringsgids 1-11-'89]

 

 

.Terug naar boven