Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1989    ● Overzicht #43


UIT: NN #43 van 2 november 1989

ROBIN RAID H'UGEN

Van 16 oktober tot en met 20 oktober liet Robin Hood zijn sporen achter in Kopenhagen. Onder de naam Robin Raid H'ugen (Robin Hood Week) organiseerde de kraakbeweging van Kopenhagen een axieweek. De axieweek was bedoeld om de ideeŽn van de BZ-ers (kraak-st-ers) omtrent bijv. racisme en internationale solidariteit naar buiten te brengen in de vorm van demonstraties en ludieke axies. Zo'n axieweek wordt al sinds zes jaar georganiseerd en wekt ook internationale belangstelling.

Kraken in Denemarken stuit op een hevige repressie van de overheid. De wet beschermt het kraken niet. De politie (politi in Deens) heeft het recht om een gekraakt pand meteen te ontruimen. Door de hevige repressie zijn veel mensen de laatste jaren afgehaakt. Toch is er nog steeds een sterke en grote groep kraak-st-ers overgebleven.

Kopenhagen beschikt niet over zoveel kraakpanden als bijvoorbeeld Amsterdam. Zr zijn er zes: Baldersgade, Mekanik, Sorkhesk, Bauhaus, Christiania en Ungdomhuset (jeugdhuis). Vanuit deze kraakpanden worden verschillende akties gevoerd. De akties van de BZ-ers richten zich voornamelijk tegen de woningnood in de grote steden. Verder is er een sterke anti-apartheidsstrijd.

Ruim een maand geleden is het Zuid-Afrikaanse consulaat gesloopt door een honderdtal mensen. De Denen hebben ook meegedaan aan de internationale (snij)aktie tegen Shell. De strijd van de Palestijnen wordt ook ondersteund door de kraak-st-ers. De mobiele eenheid heeft enkele malen getracht om de panden te ontruimen. Aan het eind van de axieweek van vorig jaar werd Baldersgade aangevallen. De smeris gebruikte al het traangas daarbij.dat in Kopenhagen te krijgen Was. Maar was niet in staat om het pand te ontruimen door het verzet van de kraak-st-ers.

Start demonstratie 16 oktober

De startdemo zou een demo worden die grappig en origineel moest overkomen. Vele aktievoerdersters gingen daarom verkleed als boselfje of siamese bivak. Met vuurwerkknalletjes en pret vertrok de vrolijke stoet van het kraakterrein Christiania. Even later voegde een peloton opgefokte marsmannetjes (ME) zich bij de demonstratie. Zij begonnen met hun schilden tegen de ruggen van de achteraan lopende mensen te duwen. Het leidde tot irritaties bij de aktievoerdersters maar die lieten zich niet provoceren.

Toen de demo in het centrum van de stad aankwam, liep opeens een grote groep ME-ers de demo tegemoet. De smeris probeerde de demo te sandwichen door van achter en van voren op de demo in te lopen. Plotseling ging de smeris in slaan op de mensen. Die kwamen in verdrukking en werden onder de voet gelopen door de ME. Er werd hard geslagen en er brak paniek uit, iedereen wilde vluchten. Tijdens de vluchtpoging werden nog meer mensen gepakt. Zelfverdediging was enkel mogelijk met de hand of flesjes. Mensen werden gearresteerd of moesten naar het ziekenhuis voor behandeling.

Nadat de demo uit elkaar geslagen was, heerste er een gespannen situatie in Kopenhagen. Er waren veel stillen en ME-ers in de straten. Gelukkig waren er ook tegenakties: De ruiten van verschillende politiebureaus werden ingekinkeld. Aan de media gaf de politie een reden op voor hun geweld: Er zou brand gesticht zijn in een bank en de aktievoerdersters hadden de openbare orde verstoord.

De aktievoerdersters wisten niks van deze brand. Waarschijnlijk is ze door de smeris zelf aangestoken, als excuus voor het smerisgeweld. De smeris wilde blijkbaar revanche nemen op de verliezen die zij tijdens straatgevechten en ontruimingen de afgelopen jaren. De Shell-akties en aktie tegen het Zuid-Afrikaans consulaat was voor de smeris een doorn in het oog. Het optreden van de smeris werd aan veel kanten bekritiseerd. Een politie-funktionaris die verantwoordelijk was van het optreden werd ontslagen.

Internationale solidariteit, 17 oktober

De smeris liet maandag weten hoe hun opstelling zou worden voor de rest van de week. Vele mensen waren in spanning voor de demo van 17 oktober. Er werd besloten om zo min mogelijk in te gaan op de provokaties van de smeris en ingehaakt te lopen. Door het geweld van maandag waren er die dinsdag minder mensen, zo'n 150. De pers was weer aanwezig om een smerig en hetzerig verhaal te schrijven over de BZ'ers. De media hadden wel kritiek op het politiegeweld van maandag, maar dit omdat de pers zelf gewelddadig behandeld werd door de smeris.

We hadden met de demo daglicht, wat minder eng is. De smeris had nu minder kans om te provoceren net de pers er nu bovenop. De demo liep zeer langzaam, het leek uren voordat het eindpunt werd bereikt. Het was een internationale solidariteitsbetuiging aan de indianen die in Noord- en Zuid-Amerika vechten tegen de blanke overheersing van multinationals. Vlakbij het kantoor van een oliebedrijf, werd er theater opgevoerd: Een groep oliebordersters werd verjaagd door indianen, die hun (heilige) land wilden behouden.

Na het eind van het theaterstuk liep iedereen naar huis. Drie 'dekadente' Nederlanders konden het zich permitteren om met de taxi terug te gaan. De aanwezigheid van de Nederlandse groep was al gauw bekend bij de pers. De smeris verklaarde in de pers dat "de aanwezigheid van een Nederlandse groep krakers, zal leiden tot meer geweld".

Milieudag, woensdag 18 oktober

De woensdag stond in het teken van het milieu. De organisatie besloot daarom tot een fietsdemo. Het fietsen skateboards en rolschaatsen ging de frisse en schoon rijdende demo de stad door. De politie wilde een charge uitvoeren, maar dit lukte niet omdat iedereen wegfietste!

Antiracisme, 19 oktober

Donderdag 19 oktober werd een revanche op maandag. De mensen voelden zich zelfverzekerd en liepen sterk ingehaakt. Om niet de stinkende adem van de politie in de nek te voelen, sleepten de achterste mensen enkele karren mee,wat een goed idee was.

Halverwege werd de IsraŽlische vlag verwisseld voor een Palestijnse vlag, als solidariteitsbetuiging voor de Palestijnse strijd. Na dat gebeuren besloot de voorste linie van de demo een andere weg in te slaan, de ME ontreddend achter te laten. Deze demo was ook een demo tegen het politieoptreden tijdens de axieweek.

Elke dag werden mensen gekontroleerd en gearresteerd. Het was niet veilig om alleen de straat op te gaan. Tijdens de week werd besloten om op 4 november een demo te houden met als thema: het recht om te demonstreren.

BZ'er slap rotter los, vrijdag 20 oktober

De zeer succesvolle demo van donderdag had eigenlijk de afsluiting van de week moeten zijn. De axies van vrijdag vielen in het niet, in vergelijking tot de demo van donderdag. Een van de axies was een dieronvriendelijke axie. Enkele axievoerd-sters wilden ratten loslaten in de McDonald's. Het is walgelijk om dieren te gebruiken voor je politieke doeleinden. Gelukkig werd een ratje gered van de axie en was de axie geen succes. Tijdens de andere axies werden mensen opgepakt, maar na enkele uren weer vrijgelaten.

De Deense overheid tolereerde deze axieweek niet. Door de repressie was het moeilijk om de plannen van de axieweek met veel ludieke axies uit te voeren. Deze week werd meer een axieweek tegen de repressie van de overheid dan een axieweek tegen racisme of voor internationale solidariteit. De demo van donderdag maakte de week succesvol, de smeris was op die dag te bang om in te grijpen. Volgend jaar zal de Deense overheid weer worden gekonfronteerd met een week lang voortdurend verZ.

 

 

.Terug naar boven