Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1989    ● Overzicht #41

Uit: NN #41 van 5 oktober 1989


SCHEUR SHELL DE WERELD UIT, TE BEGINNEN OP JE UNIVERSITEIT

Sinds een aantal weken adverteert Shell weer in de talrijke universiteitsbladen die Nederland rijk is. Een aantal van die bladen neemt inmiddels deze wervings-advertenties niet meer op, zoals Univers uit Tilburg, Observant uit Maastricht en K.Unios uit Nijmegen. In februari dit jaar werd de oplage van het Utrechtse U-blad en het Amsterdamse Ad Valvas door woedende antiapartheids-studenten in beslag genomen. Het U-blad is nu ook gestopt met Shell, Ad Valvas ging dit najaar gewoon verder. De afgelopen weken vonden er opnieuw akties plaats tegen een aantal universiteitsbladen. In Amsterdam, Wageningen, waarvan hier verslag.

FOLIA GEKNIPT VOOR JOU...

Het is donderdagmiddag, vier uur. In een groot huis in Amsterdam verzamelen zich zoOn 50 mensen, gewapend met plastiek tassen en vervoermiddelen. Nadat de opzet van deze samenscholing duidelijk is gemaakt, vertrekt men naar verschillende lokaties van de Universiteit van Amsterdam. Om klokslag vijf uur stormen de verschillende groepen de gebouwen binnen om de zojuist aangekomen Folia's in beslag te nemen.

Dit mededelingenblad van de Universiteit plaatst al jaren advertenties van Shell, waarin studenten (-s) opgeroepen worden om bij deze multinational te studeren, solliciteren of stage te lopen. Zoals Shell zelf toegeeft gaat het hierbij om toekomstige arbeids- en- studieplaatsen van alle 120 vestigingslanden van Shell, dus ook Zuid-Afrika. Een vreemde gang van zaken als je bedenkt dat Folia het mededelingen-blad is van een Universiteit dat een anti-apartheidsbeleid kent.

Een aantal jaren geleden werd Govan Mbeki, een prominent ANC-lid, tot eredoctor benoemd. Ook nam de Universiteitsraad onlangs een motie aan waarin wetenschappelijk onderzoek ten bate van Shell werd afgeraden. Immers: Alle wetenschappelijke ontwikkelingen, die bij Shell plaats vinden, komen direkt of indirekt "ten goede" aan alle vestigingen over de gehele wereld. Het moge duidelijk zijn dat hier sprake is van een dubbele moraal. Enerzijds houdt de UvA een fraai beeld op van zichzelf door in naam het apartheidsregiem te verwerpen, maar anderzijds zijn ze er als de kippen bij als er wat te verdienen valt.

Terug naar de aktie: Om zes uur kwamen de verschillende groepjes weer bijeen om de advertentie uit de 10.000 verzamelde Folia's te scheuren. Hiervoor in de plaats werd een verklaring gelegd. De uitgescheurde advertenties werden in dozen per post teruggestuurd naar Shell. Vrijdagmorgen 9 uur, met een duf hoofd hebben alle groepen hun eigen lokaties weer bevoorraad met de ontsmette Folia's. Onderweg kwamen ze nog een busje tegen vol nieuwe Folia's die nog ongescheurd waren. De inhoud van dit busje werd relaxt gekonfiskeerd en de eerder beschreven procedure werd opnieuw in werking gezet.

Behalve in een diskussie op radio Noord-Holland, heeft Folia nog niet gereageerd op de aktie. Wel is duidelijk geworden dat zij niet van plaatsing af zullen zien. Dit alles onder het mom van 'persvrijheid' Dus blijven wij eisen:

* Stopzetting van alle Shell-advertenties in Folia

* Een advertentiebeleid dat verder gaat dan de voorschriften van de reklamekommissie, zodat het in de toekomst mogelijk is om alle kontroversiële of 'besmette' advertenties te weigeren.

Aktiegroep 'SCHAART U TEGEN APARTHEID'LATEN ZIEN WIE JE BENT

Op allerlei manieren probeert Shell zich positief te profileren. De landelijke advertentiekampagne in de universiteitsbladen is daar een voorbeeld van. In deze advertenties wordt geprobeerd studenten enthousiast te maken voor een sollicitatie bij Shell. Daarvoor presenteert Shell zich als een integer en aktief bedrijf. Wij, een groep Wageningse jongeren en studenten, willen Shell dwarsbomen. Voor ons is Shell een besmet bedrijf.

In een goed voorbereide axie hebben wij donderdag 28 september de oplage van het Wagenings Universiteitsblad uit de postkamer van de Universiteit meegenomen. Daarna was het met 60 personen niet eens zoveel werk om uit elk exemplaar van het blad de Shell advertentie te verwijderen en een verklaring in te voegen. Nog dezelfde dag is .het blad door ons verspreid. De advertenties zijn in grote dozen naar Shell teruggestuurd.

Het was voor ons belangrijk om alleen de advertentie te pakken en niet bijvoorbeeld de hele oplage in de gracht (ook in Wageningen!) te gooien. wij vinden dat je aan de redaktionele inhoud van een blad niet mag komen, dat heeft gewoon te maken met persvrijheid. Een advertentie daarentegen is ruimte voor wie er het geld voor heeft.

Door de advertentie eruit te scheuren ontneem je Shell de mogelijkheid zich voor te doen zoals ze niet zijn en maak je het blad duidelijk dat ze Shell die mogelijkheid niet meer moet geven. Hopelijk doen mensen in andere universiteitssteden met deze axie inspiratie op. Het kan ook op kleinere schaal. Scheur in het vervolg zelf Shell advertenties uit en stuur ze terug naar: Shell werving, antwoordnummer 1964, 2500 VD Den Haag. Geen postzegel, verzendkosten zijn voor Shell. Ook geschikt voor grotere dozen met diverse inhoud (huisvuil). De PTT neemt het allemaal graag aan als je maar onder de 10 kilo per doos blijft. Veel plezier.

Groetjes uit Wageningen van axiegroep 'BIJ SHELL KUN JE LATEN ZIEN WIE JE BENT'

 

 

 

.Terug naar boven