Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1989    ● Overzicht #41

Uit: NN #41 van 5 oktober 1989

 

 

 

ZINVOLLE DISKUSSIE OVER VERZET, VERZET, VERZET...

 

Tesselschadestraat 7 en 9 zijn twee panden in Amsterdam die vanaf 18 november ontruimd dreigen te worden. De bewoonsters en bewoners hebben een aantal maanden geleden het besluit genomen om hun verzet niet te laten afkopen. Ze zijn dus niet ingegaan op het aanbod van de gemeente van tijdelijke vervangende woonruimte op sloopetages. Ze zijn niet van plan om de panden zonder meer op te geven en vragen daarvoor steun van een ieder die zich aangesproken voelt. Hieronder drukken we een open brief af van mensen uit de Harde Kern. een kraakcafé-kraakgroep uit Amsterdam. die beargumenteerd waarom ze de Tesselschadestraat niet wensen te steunen. Daarna volgt bij wijze van eerste reaxie van de Tesselschadestraat een gedeelte uit een praatje dat zij vorige maand afgestoken hebben tijdens de manifestatie tegen de European Festivities in Den Haag.

 

 

OPEN BRIEF AAN DE TESSELSCHADESTRAAT (2-10-89)

 

Wij willen duidelijk maken waarom wij (voorlopig) niet mee willen werken aan de verdediging van jullie panden, dit om roddels en wilde verhalen te voorkomen.

 

Wij vinden dat jullie tot nu toe al een duidelijke richting gekozen hebben waarin jullie de verdediging van jullie panden zien: cityvorming in het kader van "Het verenigd europa van het kapitaal", 1992 en de opbouw van 'revolutionair' verzet daartegen. Het 'verenigd europa van het kapitaal' als kader waarin al ons verzet zou kunnen vallen is niet de onze. Wat jullie pand direkt met 1992 te maken heeft is ons totaal onduidelijk. We krijgen dan ook de indruk dat er via jullie pand meer een soort propaganda gevoerd wordt voor een bepaalde politieke lijn die wij dus niet zien zitten. De beslissing over deze gang van zaken is genomen zonder een bredere diskussie met andere (kraak) groepen.

 

Op zich hebben wij natuurlijk niets tegen de verdediging van panden in het kader van strijd tegen cityvorming. Dat is jaren zo geweest, en ook de laatste jaren zijn er nog pogingen geweest, diè echter binnen de 'beweging' geen respons hebben gevonden. Op dit moment is er dan ook geen sprake van strijd tegen cityvorming, laat staan een begin van een aanzet daartoe. Strijd tegen cityvorming houdt voor ons in:

 

- langdurig samenwerken met buurtgroepen die daar al langer mee bezig zijn

- het ontwikkelen van een perspektief, in samenwerking met andere buurten waar zich in ieder geval dezelfde problematiek aandient.

– bereidheid om samen te werken met mensen die het slachtoffer zijn van de huidige ekonomiese ontwikkelingen

- duidelijkheid over de bereidheid van mensen om te werken aan dat perspektief en te knokken voor elkaar

- het opbouwen van een radikale aktiepraktijk.

 

Een jarenlange strijd dus. Ook al zou dit alles nu gelden, wat absoluut niet zo is, dan nog dringt de vraag zich op welk pand we met z'n allen zouden kiezen om te verdedigen en als speerpunt van onze politiek te maken. Dit zou een Beslissing van velen 'moeten zijn. Dát is samen strijden, over de grenzen van je eigen pand heenkijken.

 

Wat ons betreft zou dat de Stadhouderskade zijn geweest: liggend in een 19e eeuwse wijk, pand met geschiedenis binnen de beweging en een eigenaar met een geschiedenis op het gebied van cityvorming en spekulatie. Nogmaals: voorop staat niet de noodzaak van het verdedigen van jullie panden, maar een langdurig verzet tegen cityvorming en de inhoudelijke en taktiese keuzes daarbinnen. De ontwikkeling die jullie voorstaan leidt tot zelfbevestiging en groter isolement.

 

Strijd tegen cityvorming wordt niet geboren uit de theoretiese noodzaak van verzet tegen de europese eenwording, maar zal voortkomen uit de dagelijkse shit waar mensen in zitten. De Hafenstrasse op een spandoek zetten naast de Tesselschadestraat is voor ons als een vlag op een modderschuit. De Hafenstrasse heeft gevochten (letterlijk) in de praktijk hun ideeën uitgedragen en met buurtgroepen samen strijd opgebouwd. De vergelijking zit dan ook alleen in jullie hoofden. Een soort jongensdromenromantiek tot revolutionaire zelfbevrediging.

 

Samengevat:

 

Wij hebben wantrouwen naar jullie politieke intenties en vinden het geheel een grote zeepbel.

 

Wij gaan juist tegen jullie tekeer omdat jullie zulke grote pretenties hebben die weinig met de realiteit te maken hebben. Het wordt tijd om de schijn eenheid van 'we' en 'wij' maar eens te doorbreken. Mochten wij het helemaal bij het verkeerde eind hebben dan zijn wij altijd bereid tot diskussie.

 

Dit stuk is geschreven door een aantal mensen uit de Harde Kern. Bovenstaande kritiek wordt gedeeld door een grotere groep mensen die van de inhoud op de hoogte zijn.

 

 

De Harde Kern, Kinkerstraat 48 Amsterdam
EEN EERSTE REAKSIE VAN DE TESSELSCHADESTRAAT

 

We zijn er erg voor wanneer mensen openlijk hun kritiek uit en op onze ideeën. Het bovenstaande stuk geeft volgens ons gedeeltelijk serieuze kritiek. Anderzijds is het doorspekt van een aantal vooroordelen. Door een stuk af te drukken uit onze bijdrage voor de manifestatie in Den Haag willen we alvast een aantal van die vooroordelen ontzenuwen. uit dat stuk wordt duidelijk waar het ons op dit moment in eerste instantie om gaat, namelijk: kijken hoe en in hoeverre het mogelijk is om ondanks verschillen in ideeën toch te komen tot gezamenlijk handelen op momenten dat dat noodzakelijk is. Binnenkort zullen we wat dieper ingaan op de kritiek van de Harde Kern en ook andere kritiek die ons bij tijd en wijle ter ore komt.

 

 

 

 

 

.Terug naar boven