Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1989    ● Overzicht #41

Uit: NN #41 van 5 oktober 1989


AKTIE BIJ DAF

Bijna onopgemerkt heeft DAF van de Turks-Amerikaanse onderneming FNSS een order geboekt ter waarde van 125 miljoen. Het is de bedoeling dat DAF de onderdelen gaat leveren voor pantserrupsvoertuigen, en er zelf 20 assembleert. 0m er de aandacht op te vestigen dat DAF blijkbaar geen haarbreed in de weg wordt gelegd om aan het onfrisse Turkse regime wapens te leveren, besloten we om een blokkade te organiseren van Special Products (de militaire áfdeling van DAV). Althans, met een handjevol mensen (±25) hebben we geprobeerd in ieder geval iets te doen. Met meer mensen hadden we meerdere poorten kunnen blokkeren en was het echt lastig geworden voor DAF.

Nu hadden ze het makkelijk : een omleiding voor het verkeer naar een andere poort. En aangezien we precies genoeg hadden om de halve poort te blokkeren (ja, ja, zo breed zijn ze) was het verre van effektief en had het louter en alleen een symboliese funktie. Maar niet getreurd, de sfeer onderling was goed en we geloven dat in de toekomst DAF nog wel het een en ander zal merken van hun keuze. Kommentaar van DAF was er ook. Bij monde van hun voorlichter werd gezegd dat de levering volstrekt binnen het kader van de wet geschiedt en dat Turkije toch een 'gewoon' NAVO-lid is. Mensenrechten, moord en meehelpen aan het in stand houden van de misstanden in de wereld werden weggewuifd. Nee, daar sliep niemand van DAF slechter van.

Als verrassing hadden twee mensen 's nachts zich ongemerkt toegang verschaft tot het terrein. De bedoeling was om een groot spandoek te onthullen op het moment dat wij zouden arriveren bij de poort. Jammer genoeg werden ze ontdekt vlak voor aanvang van de axie. Met groot machtsvertoon werden ze van een dak geplukt (kompleet met brandweer etc.) Behalve een aantal uren in de onderzoekscel had dit geen verdere konsekwenties.

Vredeswinkel EindhovenVREDESAKTIEKAMP MOBIEL TERUG IN VIERHOUTEN

Het Vredesaktiekamp-Mobiel slaat van vrijdag 13 okt t/m woensdag 17 okt haar tenten op op 'De Paasheuvel' in Vierhouten. Doordat dit samenvalt met de herfstvakantie hebben ook scholieren de mogelijkheid om hieraan mee te doen.

Vak-Mobiel wil door middel van laagdrempelige burgerlijk ongehoorzame akties het militarisme aan de kaak stellen. Hierbij moet het voor iedereen mogelijk zijn om haar/zijn inbreng te leveren: koffie zetten, eten koken, spandoeken en ander aktiemateriaal maken etc. Op de Veluwe zijn rond de Paasheuvel heel wat militaire objekten te vinden als oefenterreinen en kazernes. Kazernes zijn te vinden in Nunspeet, Garderen, Nieuw Milligen, Harderwijk etc. Op 't Harde liggen zelfs kernwapens opgeslagen.

Vorig jaar is in Vierhouten het hele Vredesaktiekamp opgepakt op art.140 : lidmaatschap van een organisatie ctie het plegen van misdrijven ten doel heeft. Er zijn toen op grote schaal onthekkings-, schilder- en demobilisatieakties uitgevoerd. Op zich een prima middel om het militarisme direkt aan te pakken, maar het blijft symbolies. De f.200.000,- die we vorig jaar aan schade zouden hebben aangericht, staat in geen verhouding tot de 14 miljard gulden die jaarlijks aan Defensie wordt besteed.

Daarom, en om te voorkomen dat weer het hele kamp opgepakt zal worden, is besloten om een andere lijn te gaan volgen. Er zal meer kreativiteit voor nodig zijn, maar het is de uitdaging waard. We laten ons niet klein krijgen door justitie !

Het kampje is op de Sleuf, vlakbij de receptie van kamping de Paasheuvel in Vierhouten. Tijdens de aktieperiode is het telefoonnummer van de kamping 24 uur per dag bereikbaar : 05771-336 De kosten zijn f.10,- per dag inklusief eten en drinken, maar mensen met weinig geld zijn natuurlijk ook welkom. Je komt er vanaf NS-station Nunspeet met de bus naar Harderwijk halte Vierhouten. En als het mogelijk is een fiets mee te nemen, dan zou dat handig zijn.

Meer info : Vredesburo Eindhoven tel. 040-444707 Financiële steun is welkom op gironr 586672 van Bonk-Haarlem ovv VAK.

VAK-Mobiel

 

GEEN NIEUWE LENINGEN AAN ZUID-AFRIKA

In Europa en de Verenigde Staten gaat vandaag, 4 oktober, een gekoördineerde kampagne van start die zich richt op de Westerse bankwereld. Hiertoe is besloten op een vergadering te Londen (15-16 juli) waar het ANC en afgevaardigden van anti-apartheidsgroepen, kerkelijke en Derde Wereld-instellingen uit zestien landen aanwezig waren. Voor Nederland waren daar NOVIB, KZA, AABN en SANAM.

Hoofddoelstelling van de internationale kampagne is om te voorkomen dat Zuid-Afrika er -voor de derde maal- in slaagt de Westerse banken akkoord te doen gaan met een soepeler terugbetaling van z'n buitenlandse schuld. Al sinds september 1985 lukt het Zuid-Afrika niet meer om z'n schulden naar behoren terug te betalen. In 1986 en 1987 wist het land echter twee overeenkomsten met de banken te tekenen die de terugbetaling regelden voor 14 van de 24 miljard dollar buitenlandse schuld.

Het laatste akkoord, van maart 1987, loopt in juni 1990 af. Rond die tijd, zo schat men, zal Zuid-Afrika een nog resterend bedrag van 7.5 miljard dollar moeten terugbetalen, tenzij er dan al een nieuw akkoord met de banken op tafel ligt. Er wordt verwacht dat nog dit najaar de eerste onderhandelingen Or ver een dergelijk akkoord plaats zullen vinden. Vandaar dat het ANC en de internationale anti-apartheidslobby deze zomer al in het tegenoffensief zijn gegaan. Het is immers zonneklaar dat Zuid-Afrika een dergelijk bedrag onmogelijk kan opbrengen zonder in grote ekonomische problemen te geraken.

Het zwaartepunt van de internationale akties zal komen te liggen in Zwitserland, West-Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten waar de banken het meest betrokken zijn bij leningen aan Zuid Afrika.

Er is gekozen voor 5 speerpunten:

* Union Bank of Zwitzerland uit Zwitserland.
* National Westminster Bank uit Groot-Brittannië.
* Manufacturers Hanover uit de Verenigde Staten.
* Dresdner Bank AG uit W-Duitsland.
* Credit Lyonnais uit Frankrijk.

De gevestigde anti-apartheidsgroepen in Nederland, zoals eerder vermeldt, kozen als doelobjekt het Zwitserse Credit Lyonnais, dat kantoren heeft in Nederland. De komende maand wordt deze bank aangeschreven en in de week van 13 t/m 19 november zullen er verdergaande akties ondernomen worden. Meer nieuws hierover volgt. Maar zolang hoef je niet te wachten om zelf zo'n Credit Lyonnais kantoortje met een bezoekje te vereren...

(info minus de laatste regel uit AMANDLA)BVD JAT PERSVERKLARINGEN

In de begroting was met prinsjesdag te lezen dat de BVD onder meer extra geld en personeel besteedde aan de opsporing van daders die het op Shell gemunt hebben. Onderdeel van dit geïntensiveerde onderzoek was de inbeslagneming van een zestal persverklaringen over Shell-akties bij het ANP.

Dit vond plaats gedurende de periode april-september van dit jaar. Onder meer verklaringen van de aktiegroep Max Hevelaar (water in je tank), de groep die het monumentje van de NAM in Rijswijk van een betonlaag voorzag en een aantal slangen-snij aktiviteiten. Justitie nam in alle gevallen de persverklaringen in beslag, nadat het ANP het bericht op de telex had gezet. Buiten deze 6 verklaringen, werd ook de nep-aktiebrief ivm het boek van Rushdie (V&D) gekonfiskeerd. Dit leidde tot de opsporing van een viertal daders.

Bij het ANP is het niet eerder voorgekomen dat ze zo frequent met een bezoekje vereerd werden door justitie. In de laatste tien jaren is het ANP slechts eenmaal hiertoe verplicht gesteld. Het ANP heeft hierover een bezwaarschrift ingediend, dat inmiddels achter gesloten deuren behandeld is. Uit dat bezwaarschrift:

"Als gevolg van de frequentie waarmee stukken in beslag werden genomen, kan de indruk ontstaan dat het ANP justitie 'helpt' bij de opsporing van strafbare feiten. Dit kan tot gevolg hebben dat de voor de ANP-journalisten noodzakelijke bronnen minder goed toegankelijk worden, met als gevolg dat de nieuwsgaring wordt bemoeilijkt. Ook is het niet ondenkbaar dat het ANP minder gauw spontaan wordt opgezocht om informatie uit eigen beweging aan te leveren."

Vervolgens: "Tegen deze achtergrond heeft het ANP aan de rechtbank de vraag voorgelegd of gesproken kan worden van rechtmatige inbeslagneming en of de toepassing van het dwangmiddel inde konkrete gevallen op redelijke gronden heeft berust." Het is niet bekend wanneer de Haagse rechtbank een uitspraak doet.

Waarom justitie de verklaringen inpikt, moge duidelijk zijn. Namelijk via technisch onderzoek proberen te achterhalen wie het bericht gemaakt heeft/hebben. Het pleit ervoor om voorzichtig te zijn met het in elkaar zetten van zo'n persverklaring voor een radikale aktie. Hierover binnenkort meer in NN.

We vroegen het ANP nog waarom ze die verklaringen na verwerking op het ANP-telexnet niet direkt wegkieperen in de papierverslinder: "Het is voor een journalist een goede gewoonte om het persbericht nog een paar dagen in de buurt te houden, ivm een mogelijk vervolgverklaring." Bij NN doen we het net even anders.INNU

Op dinsdag 3 okt moesten 4 Innu indianen wederom voor komen in St.John, Newfoundland; Canada. De provincie Newfoundland is in hoger beroep gegaan tegen de vrijspraak op 18 april in Goose Bay, Labrador. De vier Innu worden vervolgd vanwege hun akties op de landingsbaan van de luchtmachtbasis Goose Bay op 22 sept '88.

De rechter sprak hen eerder vrij, omdat de landrechten van de Innu eerst geregeld moeten worden. De Innu protesteren al jaren tegen de militarisering van hun grondgebied en verwijten de Canadese regering hun land te verhuren aan de BRD, UK en Nederland zonder over landrechten te onderhandelen. Nederland vliegt sinds 1986 met F-16's op de extreem lage hoogte van 30 meter(!) boven hun grondgebied. Ook de Milieu Effekt Rapportage is nog steeds niet afgerond.

Meer dan 200 Innu wachten nog op hun proces wegens hun akties op de landingsbaan en de bezetting van één van de oefengebieden. Wat voor stappen de kroon tegen hen gaat ondernemen hangt mede af van de uitkomst van dit hoger beroep. Ook recentelijk hebben er akties plaatsgevonden. Op 20 sept hinderden 5 Innu, 2 mannen en 3 vrouwen, het opstijgen van een Duitse straaljager. Allen werden gearresteerd en zitten nog vast. Op 27 sept bezetten 50 mensen de landingsbaan. Daarvan werden er negen gearresteerd, waaronder een lid van de Duitse antilaagvliegbeweging. De komende tijd zijn nog vele akties te verwachten. Naar alle waarschijnlijkheid neemt de NAVO op 28/29 nov in Brussel het besluit waar het NAVO-trainingscentrum gevestigd wordt: Goose Bay in Canada of Konya in Turkije. Voor de Innu betekent de militarisering de ondergang van het volk.

Op vrijdag 29 sept moeten vijf mensen verschijnen voor de rechtbank ln Breda. De vlJf hadden uit solidariteit met de Innu op 5 dec '88 een landingsbaan van de vliegbasis Woensdrecht bezet. De rechter oordeelde echter dat de baan niet versperd was geweest. De baan was immers op dat moment al versperd omdat er een vliegtuig aan het keren was. Bovendien had de officier geen terreinvredebreuk ten laste gelegd, zodat drie van de vijf vrijgesproken werden. De andere twee kregen boetes van f.250,- wegens het schilderen van leuzen op de baan. In elk geval één van de twee is inmiddels in hoger beroep gegaan.DBF HOGER BEROEP

ARNHEM – Vrijdag 8 sept. verschenen 10 leden van het Dierenbevrijdingsfront voor de Arnhemse rechtbank. Ze werden eerder door de rechtbank veroordeeld voor het "uitkleden" van het bontveilinghuis Hudson Bay's and Annings in Nederasselt.

Daar haalden zij in januari 1987 de administratie weg om zo de handel in huiden lam te leggen. De rechtbank veroordeelde hen in jan. '88 tot voorwaardelijke straffen van 4 tot 6 maanden en daarbij 125 tot 200 uur dienstverlening. De officier ging tegen deze straffen, die ze te laag vond, in beroep. In hoger beroep eiste de procureur straffen van 1 tot 3 maanden onvoorwaardelijk. Hij vond het bovendien nodig één v.d. dierenbevrijders aan de tand te voelen over uitspraken gedaan in een interview met NN. (zelfs de Arnhemse procureur leest NN!).

Ter ondersteuning van hun verdediging vertoonden de dierenbevrijders een video met opname gemaakt op pelsdierenfarms en van de vangst met strikken en klemmen van dieren in het wild. De uitspraak twee weken later was 4 maanden voorwaardelijk met 130 uur dienstverlening voor drie hoofdverdachten, 80 uur en 50 uur met voorwaardelijke straffen van 3 en 2 maanden voor twee andere groepen verdachten. Toch aardig dat de Officier in hoger beroep was gegaan.AKTIE TEGEN CIRKUS

Al van,die walgelijke affiches van circus Mullens gezien? A'dam zit er helemaal mee volgeplakt. Nergens kun je meer rustig lopen of je stuit tegen het affiche aan waarop een gemuilkorfde beer op een fiets, een gevangen leeuwen olifant staan afgebeeld met het overbekende chiquita merkje, waardoor Mullens blijkbaar gesponsord wordt.

Deze affiches die reklame maken voor wreed vermaak hoeven geen lang leven te hebben. Laat duidelijk merken dat je het er niet mee eens bent en boycot het circus. Het is een kleine moeite en het heeft een groot effekt om na een avondje stappen de affiches af te scheuren, bespuiten of over te plakken. Het circus staat er tot 2 okt. Veel sukses.STOP HET UITMOORDEN VAN DIEREN

Op 4 okt, Dierendag, worden (net zoals alle andere dagen) weer miljoenen dieren mishandeld en afgeslacht. Op deze dag speelt de kommercie schijnheilig in op huisdiereigenaren en wordt geen enkel dier beter van Dierendag. Dieren worden slechts gezien als gevoelloos voedselproducent of als levenloos speelgoed en zo behandelt. Het Dieren Aksie Front herroept daarom Dierendag tot dag v.h. verzet tegen het uitbuiten van dieren.

Het Dieren Aksie Front (DAF) kan een systeem waar weerloos gemaakte dieren dagelijks lijden (en dit enkel voor ekonomies gewin en vraatzucht) niet aksepteren. Het DAF roept iedereen op tot een persoonlijke boycot (en verzet) tegen alle misdadige vormen van dierenuitbuiting: bio-industrie, vleesindustrie, bonthandel, vivisectie, dierensport, hengelsport, visindustrie, dierentuinen, circussen etc.

Zolang het dier niet de rechten heeft waar elk levend wezen recht op heeft, is het noodzakelijk dat iedere dag verzetsdag is i.p.v. eenmaal per jaar een hypocriete dierendag. Het is daarom noodzaak dat er zoveel mogelijk verzet gepleegd wordt en de schuldigen verantwoordelijk worden gesteld voor uitbuiting-, mishandeling- en moordpraktijken.

Om bovenstaande redenen heeft het DAF in de nacht van 3 op 4 oktober vernielingen aangericht bij A'damse bedrijven die schuldig zijn aan het mishandelen, uitbuiten en vermoorden van dieren. Bij ruim 75 slagers, poeliers, bontzaken, viswinkels en hengelsportwinkels werden teksten als "moord" en "mishandeling" op muren en ramen gekalkt. Verder werden bij alle zaken de sloten dicht gelijmd. En bij sommige werden ruiten ingegooid en auto's vernield.INSTORTEND PROEFBELEID

De inmiddels welhaast traditionele 4 okt. aksie van de NBBV (Nederlandse Bond tot Bestrijding van Vivisectie) richtte zich dit jaar tegen het laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse, dat valt onder het Min. van Landbouw en Visserij.

Dit lab. voert experimenten op konijnen uit waarvan de "Kommissie van advies voor dierproeven" de doelstelling als volgt formuleerde: "Het beoordelen cq. bewaken v.d. gezondheidstoestand van siergewassen, bloembollen en bolbloemen". De argumentatie die dit zou moeten ondersteunen bestaat uit: "ekonomiese redenen" (export naar Japan, wat onzin is want de export van bloembollen is echt niet afhankelijk van dierproeven), "de esthetise waarde van siergewassen" en n.b. "de niet te verwaarlozen betekenis voor de geestelijke volksgezondheid" (jaja). Bla bla van het hoogste nivo dus.

Toch worden er ai sinds '87, toen WVC Een vergunning gaf voor het verrichten van dierproeven door het lab., konijnen ingespoten met diverse stoffen (met name plantenvirussen) waartegen de konijnen afweerstoffen ontwikkelen. Na enkele weken wordt begonnen met het wekelijks aftappen van bloed om die afweerstoffen te verzamelen, die gebruikt Worden "om de, aanwezigheid van virusziekten bij gewassen vast te stellen". (Dat zullen dan wel bloembolletjes met knaagtanden en lange oren zijn geweest, of is er soms toch een subtiel verschil tussen dieren en planten?) De konijnen worden dus a.h.w. als reageerbuis gebruikt.

De dieren ondervinden nadelige gevolgen van de experimenten in de vorm van gezwellen, zweren en ontstekingen, vermagering, verlammingsverschijnselen. Van de in aug '89 door het DBF bevrijde konijnen die ook van het lab. afkomstig waren bleek na sectie op (bij opvangadressen) overleden dieren dat de lever zó aangetast was dat deze gewoon verpulverde in de hand v.d. dierenarts. Intussen konkludeerde de commissie van advies doodleuk dat "het ongerief van de betrokken konijnen als matig kan worden gekarakteriseerd."

Het DBF, in de mening dat ieder dier dat voor dergelijk onderzoek gebruikt wordt, er een te veel is, bevrijdde in aug. zo'n 80 konijnen uit het lab, waardoor het onderzoek grondig verpest werd.

Met de eis dat dit onderzoek niet opnieuw wordt gestart voerde de NBBV aksie op dierendag. Het gebouwtje waar de konijnen voorheen in gehuisvest waren, werd dichtgetimmerd en de straat ervoor opgebroken. Op het dak stonden mensen met spandoeken, deze werden later vastgetimmerd op het dak waardoor het dak momenteel in prettige poreuze toestand verkeert. Ook heel leuk was het enorme bord (2,5 x 1,5m) op palen waarop de tekst stond: 'WAARSCHUWING Instortend proefdierbeleid'.

Het is duidelijk dat vivisectie op grond van dergelijke pseudo-argumenten onnodig en derhalve ontoelaatbaar is. De NBBV zal tegen het lab. aksievoeren en als de dierproeven niet worden stopgezet via juridiese weg, deze zal worden afgedwongen.IMF DOOD, 'DERDE WERELD' HAAR BROOD

Van 26 t/m 28 september vond er in Washington USA het IMF-Wereldbank kongres plaats. Vorig jaar kwam dit kongres nadrukkelijk in de media vanwege de massale protesten in de straten van Berlijn. In Haarlem heeft een aktiegroep gehoor gegeven aan de internationale oproep om ook dit jaar het kongres niet ongestoord voorbij te laten gaan. We kregen de volgende verklaring binnen:

"In de nacht van woensdag 27 september hebben wij bij filialen van de NMB, Amrobank, ABN en Rabobank sloten dichtgekit, ramen ingeslagen en leuzen aangebracht in Haarlem. Dit vanwege hun betrokkenheid bij het IMF en daarmee bij de uitbuiting van de 'derde wereld'.

De 'derde wereld' wordt uitgebuit door 'het westen'. 'De westerse wereld' steelt grondstoffen uit de 'derde wereld', gebruikt armoede om lage lonen te kunnen betalen enz. Om ondanks bovengenoemde uitbuiting in leven te kunnen blijven moest de 'derde wereld' geld lenen. Dit vindt het IMF prachtig want nu kon zij de schuldenlanden dwingen hun ekonomie ondergeschikt te maken aan Westerse belangen. Wanneer een land nu nog wil lenen van het IMF, en daarmee van de partikuliere banken, moet zij:

*l. Haar ekonomie openstellen voor alle westerse landen en bedrijven.

*2. De overheidsuitgaven beperken, dus geen geld meer voor voorzieningen en eten voor de armen.

*3. De lonen verlagen en meer van dit soort maatregelen nemen.

Schuldenlanden kunnen hun schuld verminderen door aandelen aan multinationals te verkopen. Zo kunnen multianationals voor spotprijzen hele bedrijven kopen. Aan linkse landen, zoals Nicaragua, wordt geen geld geleend terwijl rechtse diktaturen. zoals Chili, wel leningen krijgen.

Vandaag wordt het hoofdkantoor van de Amrobank aan het Houtplein geopend. De Amrobank heeft in het verleden dit walgelijke stadsvernielingsprojekt gefinancierd en is alweer begonnen met nieuwe city vormingsprojekten.

Axiegroep 'IMF dood, 'derde wereld' haar brood'"ANTI-ISOLEERAKTIES

Op 4 oktober voerden mensen aktie tegen het gebruik van isoleercellen in de psychiatrie, naar aanleiding van de heruitgave van het boek 'Stenen voor brood'. In dit boek vertellen ex-cliënten over hun ervaringen met isolatie. Een bespreking staat in NN #40.

's Ochtends boden 40 mensen het boek in een vogelkooi aan de direkteur van het psychiatrisch ziekenhuis Sant poort aan. Er waren mensen van Wegloophuizen en Cliëntenbond (die het organiseerden) en ex-cliënten waaronder mensen die geïsoleerd hadden gezeten. In de aanvankelijk matte diskussie kwam de direkteur met cijfers. De bijeenkomst werd levendiger en de direkteur stiller toen ex-geïsoleerden vertelden wat het hen had gedaan. Hij zat vast, volgens onze kontaktpersoon, toen de politieke kanten van de psychiatrie ter diskussie kwamen.

Daarna werd het boek aangeboden bij Gedeputeerde Staten van Noord Holland, in Haarlem. Iemand vertelde hoe de psychiatrie hem beschadigd had met medicijnen (haldol) en isolatie. De ambtenaar die de mensen te woord stond leek aangeslagen. Misschien omdat het voor hem meestal iets is wat zich ver weg afspeelt.

's Middags demonstreerden in Amsterdam ongeveer 100 mensen. Een tegenvallende opkomst. Mogelijk durfden mensen niet mee te lopen vanwege het stigma op (ex-)cliënten: als je erbij loopt zal er met jou ook wel iets mis zijn. De demo eindigde in de Marconizaal in Artis. Met enig understatement gekozen: en het was ook nog dierendag. Iemand van de cliëntenbond vertelde over het boek en de wetgeving rond opname in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ, zie NN #40). Ook hier vertelden mensen hun eigen ervaringen. Iemand van boekhandel Slagerzicht las een brief uit de bajes voor, waarin 'Huib' vertelde over het gebruik van de isoleercel in de gevangenis. Symbolisch voor de parallel tussen psychiatrie en gevangenis, allebei gericht op aanpassing.

Na een swingend blaasorkest mislukte een forum enigszins. De voorzitter trok de opmerkingen uit de zaal nogal naar zichzelf toe, hoorden we, waardoor hij een psychiater en een B-verpleegkundige teveel in bescherming nam. Een vrouw uit de zaal, al elf keer opgenomen, beschouwde zich als een politieke gevangene omdat ze zich niet wilde aanpassen, daardoor in konflikt kwam met de maatschappij en uiteindelijk telkens weer doordraaide. Er kwam ter sprake dat psychiaters de straat op moesten om mensen voor te lichten, in plaats van ze voortdurend in klinieken aan te passen.

Iedereen die onvrede op de verkeerde manier uit, kan gedwongen opgenomen worden. Bijv. als je verbaal niet zo goed bent en je uit door jatten, in de fik steken, zelfmoordpogingen. In inrichtingen komen twee werelden nooit bij elkaar. 'Je moet gek doen om aandacht te krijgen', zei iemand.

PvO, met dank aan LilianVRIJLATING VANUNU!

Er loopt een kampagne voor de vrijlating van Mordechai Vanunu. Hij zit gevangen omdat hij in oktober 1986 via de Sunday Times een publiek geheim verklapte: Israël beschikt over atoomwapens. Vanunu had 10 jaar als technicus op de atoomfabriek in Dimona gewerkt en vond het zijn burgerplicht de mensheid in te lichten.

Sinds het Non proliferatieverdrag in '68 is er een groep kleine landen bijgekomen die over atoomwapens beschikken, waaronder India, Israël, Pakistan en Zuid Afrika. De laatste met Israëlische hulp. Meer landen doen hun best ze te krijgen. En hoe meer landen ze krijgen hoe meer kennis en materiaal er wordt doorgegeven. Een gevaarlijke ontwikkeling. Informatie hierover is een minimumvoorwaarde om het proces tegen te gaan.

Israël heeft altijd geheim gehouden dat Dimona een nucleaire fabriek was. Zelfs het parlement was van de bouw, dertig jaar geleden, niet op de hoogte. 'Een textielfabriek' loog de regering toen. Als gevolg van de binnenlandse censuur is er in Israël over het onderwerp geer openbaar debat en zijn er geen anti-kernwapenaktiviteiten. Zelfs over onderwerpen als financiering, veiligheidsmaatregelen bij een nucleair ongeluk of opslag van radioaktief afval wordt nooit gediskussieerd.

Zoals bekend ontvoerde Israël Vanunu na zijn onthulling vanuit Italië, in strijd met mensenrechten en internationaal recht. Hij werd veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf, wegens spionage en verraad. "Ja, ik was JOUW spion, ik spioneerde voor JOU, de burger", schreef hij vanuit de gevangenis. Volgens de Israëlische regering krijgt M. in de gevangenis de standaardbehandeling, wat niet veel goeds belooft over het bajesregiem daar. Alleen één uur per maand familiebezoek is toegestaan.

Mordechai Vanunu is kandidaat gesteld voor de Nobelprijs voor de Vrede. Daarnaast zijn er nog verschillende initiatieven. Er worden briefkaarten gestuurd (initiatief van Zweedse ingenieurs) naar de Israëlische regering, er wordt geld opgehaald voor zijn verdediging, Israëlische autoriteiten worden met brieven bestookt, Mordechai's broer Meir voert kampagne met lezingen en diskussies.

Adressen: President Chaim Herzog, The presidents House, Hanassi Street, Jerusalem, Israël.

Mordechai Vanunu Defence Commitee, POB ,1371, Tel Aviv, Israël.

Post aan Mordechai: The prison Governor, for Mordechai Vanunu please, Ashkelon prison, POB 17, Ashkelon, Israël.

Als je wat onderneemt, stuur dan ook een berichtje, liefst met de resultaten naar: Meir Vanunu, POB 1328, London NW6, Engeland.AFGHANISTAN – EEN PERSPEKTIEF

De voorzitster van de Afghaanse vrouwenraad, Massoma Osmaty Wardak, vertelde 22 september jl over de situatie in haar land.

Zij vertelde hoe de uitkomsten van de akkoorden van Genève al in grote lijnen ontstaan waren tijdens een speciale bijeenkomst in Afghanistan vlak voor er in Genève gepraat zou worden. Dit was een soort nationale vergadering van mensen met politieke/ekonomiese invloed, geleerden en oude mensen met ervaring. Deze bespraken de nationale problemen en initieerden de 'politiek van de nationale verzoening'. Deze werd bekrachtigd in Genève, en de Sovjet-troepen zouden weggaan. Het akkoord werd ondertekend door o.a. Afghanistan en Pakistan en gegarandeerd door de VS en USSR.

De regering werd meteen na het vertrek van de Sovjet-troepen doelwit van de westerse pers: de grote media voorspelden een politieke val en blijven dit doen. Pakistan dacht binnen twee weken het land te kunnen veroveren (mbv Islamitiese Afghanen en wapens uit de VS) De oorlog is nog steeds dagelijkse realiteit: raketaanvallen vanuit Pakistan die beantwoord worden door de Afghaanse regering met andere raketten. Gevolg: aan twee kanten sterven Afghaanse mannen, vrouwen, kinderen.

Mevrouw Wardak was in Europa om aandacht te vragen voor deze kwestie; een oorlog die al ruim 10 jaar duurt, en mn de Europese landen kunnen volgens haar aandringen op een oplossing. Over de vrouwen in Afghanistan (en de Vrouwenraad met meer dan 130.000 leden) vertelde ze niet veel, behalve dat ze alles deden: weduwen en wezen opvangen/produktie in fabrieken/scholen/gezondheidszorg en zelfs ook naar het front of in zgn zelfverdedigingsgroepen (verdedigers van de revolutie).

Een solidaire houding van Europeanen is niet voldoende; er moeten daden komen van vrouwen- en andere groepen die willen helpen... "Don't dry my tears, just try to jo something so my heart doesn't cry". Een voorstel van haar was om aan onze koningin (jawel!) te vragen zich publiekelijk uit te spreken (als vrouwen moeder moest ze toch voor vrede zijn). Verder konden we misschien handtekeningen verzamelen tegen de wapenleveranties van de VS, en deze aanbieden aan de Ver. Naties/familie Bush/de president van Pakistan of minister Van de Broek. (hier kun je vraagtekens bij plaatsen.. ?)

Over de publieke opinie in Afghanistan vertelde ze dat deze nu voor de regering is en tegen de VS en de mensen die e regering bevechten. De strijd van de regering is nu tegen drie vijanden:' Pakistan (het land wordt gebruikt als uitvalsbasis) Saoudi-Arabië (een grotendeels religieus offensief met strenge Islam-regels om progressieve tendenzen te onderdrukken) en de VS met hun wapenleveranties.

De regering wil het Islamities geloof niet afschaffen, maar alleen de goede regels ervan samenbrengen met de grondwet. Edukatie acht mevrouw Wardak van het grootste belang (ze is lang aktief geweest in het ministerie van onderwijs; als eerste vrouw die in een publieke funktie haar sluier verving door een hoofddoek). Met name voor vrouwen is opleiding belangrijk, want soms aksepteren vrouwen nu nog niet eens dat ze rechten hebben.

En waarom wordt er nu gevochten? Het land ziet eruit als een hoop stenen. Maar, "het zou het Zwitserland van Azië kunnen zijn, met uranium, edelstenen, gas, olie in de grond en een vruchtbare bovenlaag erboven". Solidariteit voor een nieuw Zwitserland gaat misschien te ver, maar voor de vrede van een volk dat al zo lang een oorlog meemaakt; daarom moet deze kant van het verhaal verteld.


VRIEND of VERKRACHTER

Wij, een groep vrouwen die sinds het vrouwenkamp in juli de diskussie over verkrachting en sexueel geweld voeren, zijn bezig om een brochure over dit onderwerp samen te stellen. Wij zijn voornamelijk, maar niet uitsluitend, bezig met verkrachting, sexueel geweld, maar ook, in verband hiermee, alledaags sexisme in de scene. Als je een bijdrage wilt maken, als je wilt schrijven over iets dat je zelf of iemand die je kent heeft meegemaakt, of zomaar wat gedachtes op papier wilt zetten,is dat heel welkom.

Sturen naar: "Vriend of verkrachter", Postbus 15527,1001 NA Amsterdam.

Voor meer info: Vrouwenavond in Vrankrijk,Spuistraat 216, elke dinsdag van 22.00 tot 01.00.

 

 

.Terug naar boven