Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1989    ● Overzicht #41

Uit: NN #41 van 5 oktober 1989


HONGER HOEFT NIET

Van 7 tot l6 oktober wordt in het hele land de aktieweek Honger Hoeft Niet gehouden. De week is een jaarlijks initiatief waarin de samenhang tussen de milieu- en hongerproblematiek aan de orde wordt gesteld. Dit jaar is de geldstroom van Zuid naar Noord het thema. Daarnaast worden de succesvolle consumentenakties doorgezet.

Het streven naar duurzame voedselproduktie, waarin rekening wordt gehouden met mens en milieu, wordt geblokkeerd door de geldstroom van Zuid naar Noord. In het kader van Honger Hoeft Niet wordt aandacht besteed aan handelsbeleid en landbouwpolitiek in het Noorden en de schuldencrisis in het Zuiden. Zoals bekend is de buitenlandse schuld van de Derde Wereldlanden onbeheersbaar geworden (1245 miljard). 'Geef minder uit en exporteer meer' is het credo van het IMF en de Wereldbank.

Daarmee leidt de schuldenproblematiek tot een uitverkoop van de natuur en een landbouw die vooral op export gericht is. De voedselsituatie in Derde Wereld-landen verslechtert doordat regeringen bezuinigen op binnenlandse subsidies voor de eerste levensbehoeften. Het resultaat is bekend. Honger. Die schulden moeten zo snel mogelijk verdwijnen. (Gedeeltelijke) kwijtschelding is daarbij noodzakelijk. Belangrijker nog is het voorkomen van nieuwe schulden. Er moeten alternatieve investeringscriterea worden opgesteld. Sociale rechtvaardigheid en milieu moeten daarbij een grote rol spelen.

Over het Noorden wordt in een persbericht o.a. het volgende gesteld: De landbouwproduktie in de EG moet beperkt worden. Rechtstreekse produktiebeperking als bij melk is daarvoor een beter middel dan prijsverlagingen. Op dit moment produceert de EG meer dan ze nodig heeft. De vraag op de wereldmarkt neemt echter niet toe. Gevolg: overschotten. De overschotten worden buiten de Gemeenschap afgezet met EG-subsidie. Voor Derde Wereld-landen is het aantrekkelijk om dat goedkope voedsel te importeren.

Maar daardoor worden ze wel afhankelijk van het buitenland. De landbouwers uit de Derde Wereldlanden kunnen niet tegen die dumpprijzen concurreren Het instellen van exportheffingen zou hen beschermen, maar is niet in het belang van de stedelijke bevolking. Om te overleven zien de boeren geen andere uitweg dan meer te produceren en de druk op de kwetsbare bodem te verhogen. De overschotten dreigen vergroot te worden door de opkomst van de biotechnologie. Het hormoon BST dat de melkproduktie bij koeien kan verhogen, is daarvan het eerste voorbeeld.

Door middel van de kampagne 'kritisch konsumeren' moet een breed publiek op de problematiek gewezen worden, en tot aktie aangezet worden. De konsumentenaktie richt zich dit jaar op het hormoon BST, (Max Havelaar/Solidariteits)koffie, het gebruik van tropisch hardhout, en het stimuleren van de verkoop van Nicaragua-bananen. Het feit dat in grote delen van de wereld honger wordt geleden heeft alles te maken met ons konsumptiepatroon en onze bewustwording rond de herkomst van ons eten. Door kritisch te konsumeren kan je de strijd voor een rechtvaardiger verdeling daadwerkelijk ondersteunen.

Het afgelopen jaar waren in de aktieweek meer dan 250 groepen aktief met de organisatie van aktiviteiten in ruim 100 plaatsen. In Alkmaar werd voor de inwoners een gratis wijk-ontbijt geserveerd. Tijdens het ontbijt ontvingen de bezoekers informatie over het werk van vrouwen in de Derde Wereld. In Nijmegen stond de hele zaterdagmarkt in het teken van 'Konsument en Derde Wereld'. In Hilversum richtte een groep een 'Honger Hoeft Niet' monument op. Een houten raamwerk met afval van Westerse konsumptieprodukten symboliseerde de onrechtvaardige voedselverdeling in de wereld.

Ook dit jaar worden in vele plaatsen dingen georganiseerd. In de post die wij kregen werden zoveel plaatsen genoemd dat opsommen onmogelijk is. Als je wilt weten of in jouw plaats iets georganiseerd is kun je een plaatselijke Derde Wereldgroep bellen, of het landelijk sekretariaat. Voor de Regenwoudakties moet je Milieudefensie bellen.

HONGER HOEFT NIET Oude Gracht 42 3511 AR Utrecht telefoon: (030)316566

MILIEUDEFENSIE Damrak 26 1012 LJ Amsterdam . (020) 221366

 

 

.Terug naar boven