Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1989    ● Overzicht #41

Uit: NN #41 van 5 oktober 1989


BEHEERSING VAN DE VRUCHTBAARHEID VAN VROUWEN

De pas verschenen brochure 'Imperialism and the Control of Women's Fertility', geschreven door Sumati Nair, geeft een bijzonder helder overzicht over anti-konceptie en bevolkingspolitiek in de derde wereld, de effekten voor vrouwen en de westerse politieke/ekonomiese motieven om daar een enorm grote vinger in de pap te hebben.

In het eerste deel wordt beschreven wat hormonale anti-konceptie middelen precies zijn, welke vormen (inplanten, inspuiten, vaginale ring) er in gebruik zijn, welke merken waar vandaan komen en welke bijverschijnselen er nu van bekend zijn. Met name de zgn langdurig werkzame hormonale anti-konceptie middelen worden geanalyseerd vanuit de vraag wat het betekent voor de vrouwen die dit gebruiken (moeten gebruiken) en geen kontrole hebben over het al dan niet voortzetten van de werking van het middel.

In deel twee wordt uitgelegd wat de family-planning programma's konkreet inhouden voor vrouwen. Vrouwen in derde wereld landen die anti-konceptie middelen willen gebruiken, hebben vaak geen keus uit de verschillende methodes/ middelen. In ieder geval geen geïnformeerde keuze. Deze vrouwen wordt ook meestal niet verteld dat ze eigenlijk een testgeval zijn in het kader van een onderzoek naar de hormonale werking.

Andere vrouwen, die de grootste groep vormen waar de nieuwe antikonceptie middelen op toegepast/uitgeprobeerd worden, zijn de armste vrouwen uit de grote steden. Zij worden gelokt door een geldelijke vergoeding. De hormonale middelen die zij in hun lichaam krijgen, verslechteren vaak hun toch al slecht (ondervoede) lichamelijke konditie. Het onderzoek dat gedaan wordt, heeft vnl betrekking op de effektiviteit van middelen, :niet op de veiligheid en de bijverschijnsen voor vrouwen!

Lokale gezondheidsorganisaties en gezondheidswerkers staan onder grote druk (van eigen regering/van geldstroom van het westen afhankelijk) om bepaalde streefcijfers tav te onderzoeken vrouwen (testpersonen), verminderde bevolkingsgroei en dergelijke, te halen. Dit betekent in de praktijk dat er chantage plaatsvindt met broodnodig geld en voedsel, in ruil voor sterilisatie of hormonale inplantingen bij vrouwen.

De risiko's van de hormonale middelen (kanker, geboorte-afwijkingen en menstruele chaos en nog veel meer) worden weggepraat onder het mom van: het risiko om daaraan te sterven is veel kleiner voor derde wereld vrouwen, dan om te sterven in het kraambed. Statisties gezien is dit onzin, en als argumentatie rammelt het aan alle kanten, zoals duidelijk wordt aangetoond in de brochure.

In het derde deel wordt het belang van bevolkingspolitiek voor de westerse landen belicht. De landen waarvan de VS bang waren dat ze kommunisties zouden worden, werden bestempeld als 'bevolkings-kruitvat'. De bevolking moest daarom niet meer groeien. Dit werd gebracht als de inmiddels al vaker bekritiseerde mythe van overbevolking en hongersnood. Deze mythe vindt echter nog steeds veel gehoor.

Verder wordt in dit hoofdstuk duidelijk hoe meer en meer internationale 'non-profit' organisaties (teveel om hier op te noemen) de bevolkingspolitiek van de VS en andere imperialistiese landen, verkochten als zijnde internationale humane politiek. Wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat sociaal/ekonomiese wantoestanden blijven bestaan (tussen west/derde wereld en arm/rijk in de derde wereld) en dat de oplossing van alle problemen gezocht wordt in het geen kinderen meer laten krijgen van 'arme vrouwen'.

In deel vier van de brochure wordt de ekonomiese kant van de farmaceutiese industrie en bevolkingspolitiek nader uitgewerkt. De macht van het geld en westerse overheersingsdrang resulteren in inhumaan gekonkel; onderzoek wordt gedaan naar 'high-effectiveness/low user control' middelen, en de veiligheid wordt vrijwel alleen getest voor middelen die in het westen op de markt moeten.

De farmaceutiese industrie in de VS wil de middelen niet op mensen testen, omdat dat kwa verzekering erg duur is en de lange termijn effekten nog lang niet bekend. Dus worden de middelen in Azië/ Zuid Amerika getest, met als doel daarna de goedkeuring van de FDA (Food and Drug Administration in VS) te krijgen, om daarna de échte handel pas te beginnen. Dat wil zeggen: ook kommercieel te verkopen aan de derde wereld ipv vrije verstrekking via allerlei 'hulp'organisaties om ze te testen).

In het laatste deel van de brochure wordt de rol van de WHO (World Health Organasation) en de HRP, een speciaal programma van de WHO voor onderzoek ed van menselijke reproduktie besproken. 'Regarding the WHO we have various evidence of its role against the interests of common people in the third world and in playing the role of an agent for multinational companies and the commercial interests of the developed countries.' (p. 111) Drie bijlages vullen het betoog aan met lijsten van instituten en organisaties, hun interkonnekties, hun aktiviteiten, bronnen van inkomsten etc.

De brochure is verschenen in het kader van de Internationale Kampagne tegen Langdurig Werkzame Hormonale Anti-Konceptie Middelen. Te bestellen door overmaking van f.12,50 (inkl porto) op girorek: 2746838 tnv 'International Solidarity for Safe Contraception' te Am*dam, ovv hoeveel exemplaren.

 

 

.Terug naar boven