Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1989    ● Overzicht #35

UIT: NN #35 van 13 JULI 1989MARINEE PLAATST VERBODSBORD OORLOGSBOTEN

IJMUIDEN - 10 juli. Na de massale akties rond de NAVO-oefening Northern Wedding in 1986 heeft de provincie Noord-Holland toezeggingen gedaan om langs het Noordzeekanaal een groot bord te plaatsen om duidelijk te maken dat marineschepen niet langer welkom zijn op het kanaal.

Drie jaar later is dat bord, uiteraard, nog steeds niet geplaatst. Op 10 juli kwam de Ticonderoga door de sluizen van IJmuiden om een vijfdaags bezoek te brengen an Amsterdam. De schepen van de Ticonderoga-klasse zijn uitgerust met de meest moderne elektronika en radarsystemen en kunnen worden voorzien van kernwapens. Een van deze schepen was vorig jaar verantwoordelijk voor het neerhalen van een Iraanse Airbus waarbij ruim honderd burgerpassagiers om het leven kwamen.

Aktieplatform MariNEE besloot daarom dat bord alsnog te plaatsen. Ondanks aankondigingen om het hele sluizencomplex af te zetten met politie omdat men onraad rook (Volkskrant 8 juli), werden de ± 35 axievoerder*s geen strobreed in de weg gelegd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Ticonderoga aan de Passagiersterminal zou aanleggen. Normaal gesproken worden bezoeken van dergelijke schepen breed uitgemeten en worden er bezoekdagen georganiseerd. Nu echter ligt het schip in de Mercuriushaven, veilig voor publiek. Het terrein is door de politie.WAALSDORPERVLAKTE

DEN HAAG – Het Vak-Mobiel richt van vrijdag 4 augustus t/m woensdag 9 augustus een aktiekamp in op de Waalsdorpervlakte, aan de rand van Den Haag, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog mensen uit het verzet werden gefusilleerd door de nazi's.

Op nog geen 10 km afstand van de Waalsdorpervlakte bevindt zich het marine-vliegkamp Valkenburg. Dit vliegkamp is de thuisbasis van 13 Orion lange-afstandsvliegtuigen die atoom-dieptebommen kunnen afwerpen tegen Russiese onderzeeërs. Behalve het militaire vliegkamp in Valkenburg zijn er nog veel meer militaire objekten in deze omgeving. Zo grenst tegenwoordig aan de Waalsdorpervlakte (cynies genoeg) een schietterrein, zijn er verschillende kazernes in de buurt en staat er het Amerikaanse bedrijf Shape dat wapensystemen en ander militair materieel test.

Na het toepassen van art.140 op de Vakker*s is er heel wat afgediskussieerd binnen het VakMobiel. Centraal hierbij stond de vraag of mensen door wilden gaan met akties onder de naam Vak-Mobiel, en zoja, hoe. Uiteindelijk werd duidelijk dat mensen die er voor kozen om door te gaan geen grootschalige onthekkings en demobilisatie akties onder de naam Vak-Mobiel meer zagen zitten. Dit omdat art.140 inhoudt dat je behoorlijk zwaar gestraft kunt worden voor akties die jezelf niet eens gedaan hoeft te hebben. Wel is het goed mogelijk om tijdens Vak-periodes je ogen goed de kost te geven op militaire terreinen. Met die informatie kun je buiten de periodes natuurlijk heel goed militair materieel onschadelijk maken.

Vrijdag om 12.00 uur verzamelen bij TNO. Vanaf het CS bus 23, halte Waalsdorperweg. Voor eten en drinken wordt gezorgd.PROTEST TEGEN BEZOEK BUSH

Op maandagochtend 17 juli zal Bush samen met een Amerikaanse delegatie arriveren op Schiphol. Hier wordt hij ontvangen door Beatrix, Claus, Lubbers en Van den Broek. Beatrix en Claus bieden hem dan en diner aan op Noordeinde. Om 13.00 uur luncht hij met Lubbers in het Katshuis (dit is in de buurt van het Kongresgebouw), waar tevens besprekingen plaatsvinden tussen een Nederlandse en Amerikaanse delegatie.

Het moge duidelijk zijn dat deze besprekingen zullen gaan over de uitbreiding van de NAVO-bewapening, De NAVO wil immers kern- en andere wapensiestemen 'moderniseren', wat een mooi woord is voor uitbreiden. Binnen het bondgenootschap echter - met name in Duitsland, maar ook in België, Italië, Spanje, Griekenland en Denemarken- is er grote weerstand tegen die uitbreiding.

Bush wil die weerstand breken. Het is hem gebleken dat hij aan Lubbers & Co trouwe boodschappenjongens heeft. Zij hebben immers al eerder 'bemiddeld' tussen Kohl, Thatcher en Bush, waarbij ze hun uiterste best hebben gedaan om Kohl ervan te overtuigen dat de 'modernisering' van de kernwapens voor de korte afstand absoluut door moet gaan.

Zij hebben eraan bijgedragen dat Bush eind mei op de NAVO-top kon worden bejubeld 'als vredesstichter. Ook het merendeel van de pers in de 'vrije wereld' juichte mee. Gemakshalve werd vergeten dat de afschrikkingstheorie blijft, kernwapens onmisbaar heten te zijn, de atoomproeven gewoon doorgaan, de Amerikaanse luchtmacht en marine hun (schadelijke) manoeuvres doorzetten en het wereld-netwerk van Amerikaanse bases intakt blijft.

Daarom is er op 17 juli, om 18.00 uur een PROTESTMEETING TEGEN HET BEZOEK VAN BUSH op de Groenmarkt (in het centrum van Den Haag). Met ons protest willen we benadrukken dat Bush:

- de Amerikaanse troepen moet weghalen uit Europa en elders.
- moet stoppen met ekonomiese en militaire agressie tegen o.a. Nicaragua.
- de Russiese voorstellen moet beantwoorden door ontwapening.
- de steun aan diktaturen als in El Salvador, Honduras en Guatemala moet stoppen.
- defensiegelden dient te besteden aan de 30% van de Amerikaanse bevolking die in armoede leeft en de milieuproblematiek.
– geen nieuwe 'Grenada's' of 'Tripoli's' schept, en stopt met STAR WARS.

LATEN WE BUSH TOT DE REALITEIT TERUGBRENGEN, DOOR ONZE AFKEURING KENBAAR TE MAKEN! ! ! !ANTI-NUCLAIRE ZOMER TEGEN DE NAVO

We nodigen jullie uit om mee te doen aan de aktieweek tegen de installatie van de gevechtsvliegtuigen F-16 van de NAVO op het vliegveld S. Anna van Isolo Capo Rizzuto, om samen te strijden tegen de NAVO waar we allemaal mee te maken hebben en om ervaringen van de verschillende radicale bewegingen in Europa uit te wisselen. We stellen discussies voor over de volgende punten.

1. De boycot kampagne tegen Israël en Zuid-Afrika. Met in het bijzonder aandacht voor de realisering van nieuwe samenwerkingsprojecten. En over samenwerking van de acties tegen de schulden van de derde wereldlanden, de multinationals, de IMF-Wereldbank.

2. Het probleem van de repressie en de gevangenissen in Europa, het vooruitzicht van gezamenlijke strijd met het oog op de integratie van de onderdrukkingspolitiek van de verschillende landen na 1992.

3. Het uitwisselen van ervaringen in het kader van de vrouwenstrijd van de Europese vrouwenbeweging.

Het aktiekamp bevindt zich op de kamping San Paolo aan de Ionische Zee. Het kost ongeveer 9 piek per persoon per nacht en iedereen moet voor zijn/haar slaapspullen zorgen. De keuken draait volgens het principe van zelfbeheer en zullen groepen gevormd worden die om de beurt geld inzamelen, boodschappen doen, afwassen enz.

De avonden op het plein van het dorp kunnen ook door deelnemerssters zelf georganiseerd worden. Wie geïnteresseerd is kan dat van tevoren melden en meedoen aan de organisatie van de avonden zelf. Zoals jullie je kunnen voorstellen zal de taal een van de problemen zijn. Daarom sporen we vooral mensen die meerdere talen spreken aan om te komen.

Aktiekamp tegen NAVO/F16: Isola el Capo Rizzuto (regio Catanzaro, provincie Calabria). Voor deelname en informatie: Radio Onda Rossa - Via dei Volsci, 56-Roma; Radio Sherwood - Vicolo Ponte Corvo, l-Padova.CHILEENS STUNTEAM BIJ VLIEGSHOW TEXEL

Een stuntteam van de Chileense Luchtmacht, 'Halcones', zal op 5 augustus een show opvoeren rond het vliegveld van Texel.

De show maakt deel uit van een groot vliegfeest dat de St. Texel Airshow organiseert. Het Chili Komitee Nederland noemt het optreden "uiterst verwerpelijk en schandalig". Zelfs Stemerdink van de PvdA is er op tegen.

LAATSTE NIEUWS: wegens aktiedreiging afgelast!HOGER BEROEP MAARSBERGEN

In mei '87 braken de, later als de 7 van Maarsbergen bekend geworden aktivistenes, binnen in een NS directiebunker. Bedoeling was om geheimen te ontvoeren die de rol van de NS in de oorlogsvoorbereiding moesten aantonen.

Het liep echter mis omdat een tot nog toe ongeïdentificeerd politiearrestatieteam opdook en met bivakmutsen op en met getrokken pistolen de 7 dwong mee te gaan. Op 15 september '87 volgde een rechtszaak waarbij de 7 uitlegden waarom ze in die bunker ingebroken hadden en dat ze er vooral door mee zouden gaan.

De rechter zei dat aan elk principe een prijskaartje hing en veroordeelde allen tot 6 weken onvoorwaardelijk. Het hoger beroep was 15 juni j.l. De eis was 4 weken onvoorwaardelijk maar de rechter besloot, omdat geen van allen een strafblad had en er geen geweld was gebruikt, tot 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.ANTIFASCISME IN GRONINGEN

GRONINGEN – Er is weer eens een proces geweest over het overplakken/-schilderen van racistische en fascistische leuzen en tekens. In Groningen ditmaal.

Begin 1988 constateerde een aantal mensen dat in Groningen steeds meer hakenkruizen, jongerenfront-tekens e.d. op muren verschenen. Men besloot hier iets aan te doen. Openlijk; leuzen werden overgeschilderd, er werd tegelijkertijd een tekst voorgelezen over het hoe en waarom, er werden tegenaffiches geplakt en pamfletten uitgedeeld. Alles overdag en openlijk.

Niemand verwachtte dat de politie hier heftig op zou reageren, maar dit gebeurde wel. Een overschildergroepje van vier mensen werd ergens opgewacht en overvallen door 4 politieauwto's, een, busje en een stillenkar. De vier werden afgevoerd naar het hoofdburo, opgesloten en verhoord. Na enkele uren en het afleggen van een verklaring werden de vier weer 'heengezonden'.

Enkele maanden later kregen twee van de vier een boete van f 35,- thuisgestuurd. Deze boetes werden uiteraard niet betaald, en dus werden de twee opgeroepen om op 22-11-'88 voor het kantongerecht te verschijnen. Een van de twee liet verstek gaan, dus bleef er één verdachte over. Zeer tegen de zin van de officier van justitie ging dit proces over de achterliggende motieven. "Wet = wet, overtreding = overtreding, dus schuldig", stelde de officier en eiste vanwege de ernst van de zaak f 45,- boete. De verdachte was politiek gemotiveerd en derhalve een gevaar voor het systeem.

De rechter legde een boete op van f 55,- omdat hij de verdachte de gelegenheid wilde geven in hoger beroep te gaan (bij boetes tot f 50 is dit niet mogelijk. red) Dit hoger beroep heeft zich op 19 juni van dit jaar afgespeeld. Er waren zo'n 90 sympathisanten bij aanwezig. Weer eiste de officier f 45,- boete. De rechter liet al tijdens de behandeling blijken dat 'ie best enigszins sympathiek tegenover de aktie stond: hij vond dat de verdachte aardig in de geest van de verzetsman gehandeld had naar wie de MAVO was genoemd die de aanklacht had ingediend.

Twee weken later was de uitspraak: de in beslag genomen spullen, 13 affiches, werden verbeurd verklaard en de verdachte schuldig zonder oplegging van straf. Uit de motivatie van de rechtbank: "Met het weglakken hebben verdachte en zijn mededaders niet volstaan. Het tenlaste gelegde en bewezen verklaarde betreft hetgeen daarop gevolgd is. Verdachte en zijn mededaders hebben op hun beurt over de weggelakte hakenkruizen en dergelijke uitingen hun eigen aanplakbiljetten aangebracht met daarop een tekst waar geen woord Frans bij is: 'Nazis verpisst euch, fuck off'. Het gemeentelijk plakverbod maakt geen onderscheid naar de inhoud van de mededeling die wordt aangeplakt. Door na het weglakken van de terecht verwerpelijk geachte hakenkruizen en racistische leuzen zijn eigen plakkaten aan te brengen, heeft de verdachte de door de gemeente getrokken grens overschreden."

Wegschilderen mag, iets anders er overheen plakken dus niet.KORT GEDING TELEGRAAF-HETZE

AMSTERDAM – De Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland spant een kort geding aan tegen De Telegraaf. Aanleiding is de leugenachtige berichtgeving van het dagblad over Tamil-vluchtelingen.

'TAMILS OP VAKANTIE NAAR .... SRI LANKA' had het blad zaterdag met koeien van letters op de voorpagina. Tamil-vluchtelingen uit Nederland en andere Westeuropese landen zouden op grote schaal in Sri Lanka op vakantie gaan. Dit zou blijken uit een 'diepgaand onderzoek' van EEG-ambassades. De Volkskrant trok het bericht na en vernam van de Nederlandse ambassadeur Daman Willems: "Het is volstrekt onjuist van begin tot eind. Er klopt niets van."

Een onderzoek van EEG-ambassades is er helemaal niet geweest. Tijdens het geding, dat vrijdag 14 juli om half twee in Amsterdam dient, eist Vluchtelingenwerk rektifikatie van twee beweringen: 1) dat Nederlandse asielzoekers op vakantie gaan in Sri Lanka en 2) dat er sprake is geweest van een grondig onderzoek door EEG-ambassades.

Inmiddels gaat De Telegraaf gewoon door met haar lasterkampagne. Zij aan zij met de VVD die ongegeneerd Kamervragen stelde over deze 'affaire', wat De Telegraaf weer voor haar volgende grote kop gebruikte. En in de aflevering van woensdag kopt de voorpagina over de volle breedte: 'VN VRAAGT GELD VOOR TERUGKEER TAMILS'. Daaronder: 'Ook het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen vindt dat de uitgeweken Tamils kunnen terugkeren naar Sri Lanka'.

We belden het Hoge Commissariaat om opheldering. Het bleek weer een komplete verdraaiing van de feiten. Een woordvoerder van het Commissariaat: "Het gaat om geld voor vluchtelingen die vrijwillig terugkeren. Een oordeel dat vluchtelingen kunnen terugkeren kunnen wij nooit geven. Wij hebben ook altijd gepleit voor grote voorzichtigheid bij het terugzenden van niet erkende asielzoekers. Veilig is het daar nooit.'

Op een binnenpagina schrijft het dagblad suggestief: 'Autoriteiten in ons land weten niet wat Tamils doen'. Dat verhaal is verder een aaneenschakeling van non-informatie waarin ondervraagden zeggen dat het niet de taak van de overheid is het gaan en staan van vluchtelingen in de gaten te houden.

Boven de brievenrubriek staat 'Luilekkerland deelt uit aan Tamils' en daaronder schrijven Telegraaflezers die aan alle vooroordelen voldoen zinnen als: 'Het zoveelste teken aan de wand van hoe er al jarenlang wordt gerommeld in het vreemdelingenbeleid. Alles kan, alles mag en dat tenkoste van gigantische subsidies.' Een centrumpartijachtige hetze, maar dan in het groot.EVALUATIE SHELL-BLOKKADE STELT TELEUR

Op woensdag 5 juli vergaderde de commissie voor Politiezaken van de Amsterdamse gemeenteraad voor de tweede maal over het politieoptreden tijdens de Shell-blokkade.

Intussen hadden de commissieleden een video gezien, die tijdens de aktie door een partikulier bedrijf gemaakt was. Dat had hun aanvankelijke kritische oordeel over de beleidsbeslissingen nog versterkt. Voor Van der Stoel van de VVD had de video bewezen dat het traangas niet ingezet had mogen worden. Zij vroeg een nauwkeuriger omschrijving van het begrip noodweer en pleitte voor het maken van onafhankelijke 'video-opnames bij toekomstig grootschalig politie-optreden.

Deze suggestie was volgens Van Thijn overbodig: elke grotere aktie de afgelopen jaren was in het beleidscentrum perfekt op video te volgen, alleen ditmaal helaas niet. De raadsleden konden in het vervolg zulke video-opnamen achteraf bekijken. Van Thijn bleef erbij dat het gas terecht was ingezet. De druk van de menigte was regelmatig te groot geworden en het gat tussen wapenstok en kogel kon alleen gedicht worden met gas (hij heeft kennelijk de gaten die de wapenstok in onze koppen achterliet niet gezien).

Het alternatief voor direkt optreden tegen een beginnende blokkade zou achteraf wegslepen zijn geweest. Dat kon niet, omdat er te verschillende mensen in de blokkade zaten, ook bejaarden en kinderen. Nu was er, aldus de burgemeester, sprake geweest van zelfselektie door diegenen die bleven staan (?!).

Hoofdcommissaris Nordholt stelde hierna dat de politie de opdracht had te blijven staan. Daardoor moest voor de veiligheid traangas gebruikt worden. Hij werd aangevuld door ME-commandant Pronk, die vertelde dat er 200 ME'ers waren ingezet. Die waren 's morgens geïnstrueerd dat er zo'n 400 aktievoerders op een direkte konfrontatie uit zouden zijn. We moesten bedenken dat veel ME'ers slechte ervaringen hadden met dergelijke aktivisten. Bovendien werden door de aktivisten bewust zwakke plekken in de linies uitgezocht en bedreigd, waardoor individuele noodweersituaties ontstonden. En dan kon de wapenstok niet gebruikt worden, omdat bij zo'n grote menigte de mensen achteraan niet zouden weten wat er vooraan gebeurde. En dan maar gas...

De afkeuring van de commissieleden heeft verder geen zichtbare konsekwenties voor het politiebeleid. Er zijn geen moties aangenomen, niemand behalve Jeroen Saris durfde uiteindelijk het politieverslag echt af te wijzen en de burgemeester staat een volgende keer vrij precies zo te handelen als ditmaal gebeurd is.

De gebeurtenissen zullen in de toekomst nog aan de orde komen bij de beantwoording van het raadsadres van het SuZA en het Klachtenbureau Politieoptreden, en bij de rapportage over de afhandeling van de klachten die bij de commissie Rüter en de rijksrecherche in behandeling zijn. Je kunt je echter afvragen wat er nog moet gebeuren om voor elkaar te krijgen dat demonstranten niet in levensgevaar gebracht worden bij het volgende politie-optreden. Kennelijk is daar nog iets ergers voor nodig dan het geweldsmisbruik en de zwaargewonden bij de Shell-blokkade.OPMERKELIJK

ENSCHEDE- In de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 juli zijn van een Shellpomp in ENSCHEDE alle slangen door onbekenden verwijderd.MUZIEK EN SHELL

DEN HAAG – Op 5 juli traden in het kader van de 'Haagse Boschdagen' de Koninklijke Shell Harmonie en het Shell Dansorkest op in het Haagse Bos dus. Wij wonen in een rijtje er slecht aan toe zijnde herenhuizen, aan de achterkant grenzend aan... het Haagse Bos!

Wij zijn muzikale krakersters en besloten een tegenkonsert vanaf onze daken te geven. Om het bewustwordingsproces in onze buurt, een van de truttigste wijken van Den Haag, een beetje te stimuleren hebben wij posters en stikkers geplakt, een spandoek opgehangen en bij de aanvang van de Shellfanfare foldertjes uitgedeeld.

Onze muziek deed de Harmonie niet stoppen, maar maakte de luisteraarsters dermate gek dat een wijkbewoner stenen wilde gaan gooien. Een bewoner wilde dit verhinderen. Dit was aanleiding voor de Haagse kit om met zoveel geüniformeerden en stillen te verschijnen dat WO2 opnieuw aan de gang leek. Busjes, jeeps, bosjes stillen met houten 'wandel'stokken, alleen de paarden lieten ze thuis. Grote stress alom. Er is niemand opgepakt, wel probeerden ze een fototoestel af te pakken (lekker niet gelukt, wel mooie fotoos gemaakt).

Bron: BBS De Zwarte Ster.FOTOVERSLAG SPEKTAKEL-BLOKKADE

Gelijktijdig met het uitkomen van 'Als het tij keert' verscheen het boekje 'Spektakelblokkade'. Een fotoverslag van de aktie die in april plaatsvond. Het geeft een beeld van de blokkade, het straattheater, de muziekgroepen en koren, de schepen op het IJ en de overige aktiviteiten die elders in de stad plaatsvonden.

Wat me bij het doorbladeren van het 60 paginaas tellende tijdsdokument direkt opviel, was de matige kwaliteit van de fotoos. Ze zijn erg donker afgedrukt, waar dat nou aan ligt? Kan aan het rasterwerk liggen, of aan de drukker. Jammer. Echter, de fotografen zijn er in geslaagd de vele facetten van de aktie op eigen wijze te belichten. Bekijk het boekje eens in je plaatselijke linkse boekwinkel, het kost je 15 piek.HET STINKT OP BINNENHOF

DEN HAAG – Donderdag 29 juni jl. vond op het Binnenhof de jaarlijkse barbecue plaats. Vele kilo's vlees zouden genuttigd worden om het politieke jaar feestelijk af te sluiten. Reden genoeg voor het Anti-Diergebruik komitee aktie te voeren.

Met een flink aantal mensen werden stinkbommen op de grond gegooid om zo dit 'stinkende' feest te bederven. Vanwege het slechte weer waren er niet zoveel vleeseters zodat het moeilijk was om onopvallend de stank te verspreiden. Hier en daar rook je wat maar de barbecuelucht bleef overheersen. Het spandoek dat werd uitgevouwen na de aktie viel wel op: HET STINKT HIER NAAR MOORD.

Ook de FNV-jongerenbeweging was deze dag op het Binnenhof aanwezig. Zij protesteerden door middel van het roosteren van boterhammen. De bijdragen die voor dit feestje waren uitgegeven staan niet in verhouding tot de bedragen waar de meeste jongeren van moeten leven.DELTAPLAN VOOR HET MILIEU

Al eerder berichtten we in NN over een ophanden zijnde 'Nationale Milieu Actie' die het antwoord moet zijn van de milieubeweging op de plannen van het kabinet met het milieu. Er is inmiddels uitvoerig gepraat over de opzet van de actie, op nationaal en stedelijk nivo. Halverwege augustus zal de actie officieel van start gaan met de presentatie van het 'Deltaplan voor het Milieu'.

Op 26 augustus is er een groot milieudebat met lijsttrekkers en deskundigen vin de politieke partijen. Vanaf het najaar moet de aktie echt gaan lopen. In Amsterdam is hier al over vergaderd. Besloten werd een werkgroep in te stellen die verdere ideeën gaat uitwerken.

Een aantal ideeën ligt er al: een tocht met de Reinwater-boot door de Amsterdamse grachten waarbij zo veel mogelijk scholen worden aangedaan, een milieutour door de Amsterdamse wijken en een forumdiscussie over het binnenkort te presenteren gemeentelijk Milieu Aktie-Plan. Voor meer informatie (en aanmeldingen om mee te doen) over de Amsterdamse plannen: Mlieucentrum Amsterdam, 020-835726.

 

 

.Terug naar boven