Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1989    ● Overzicht #35

UIT: NN #35 van 13 JULI 1989PUDOC WAGENINGEN

Hoi, hier weer een berichtje uit Wageningen. We zijn na het vorige bericht alweer 2 weken verder en al (?) bijna een maand gekraakt op het Pudoc-terrein. We hebben inmiddels via via te horen gekregen dat we gedoogd worden. Dit is besloten tijdens een commissievergadering voor algemene en bestuurlijke zaken v.d. gemeente Wageningen.

De zaak werd aanhangig gemaakt door VVD-commissielid F.Leendeetz-Polak. Ze vroeg aan wethouder Blankestijn en politie-commissaris Nagel: "Waarom heeft de gemeente toegestaan dat die krakers zich daar ingraven terwijl van tevoren bekend was dat ze het terrein zouden gaan bezetten?" Nagel verklaarde dat de wouten regelmatig langsrijden maar nog geen aanleiding zien in te grijpen.

Blankestijn zei verder: "Wat ons als college ook parten speelt is dat we inderdaad, na alle problemen en ontruimingen in het verleden (zie vorige NN en Zwarte 130) nog geen daadwerkelijke bestemming voor het terrein hebben. Enig begrip moeten we daarom wel voor de aksie op kunnen brengen. (!)

Verder ging er in de gemeenteraad het gerucht rond dat er krakersters uit A'dam naar het terrein zouden komen. Verder zei Nagel nog: "We houden wel in het oog dat het 'tentenkamp' niet uit mag groeien tot een vorm van semi-permanente bewoning." Wat men hiermee bedoelt is ons volstrekt niet duidelijk. Dit even over het gezever buiten onze grenzen.

Na 1½ week zon en warm weer hebben we nu ook de eerste regen- en onweersbuien overleefd. Tijdens en na de regenbuien werden de krotten verbeterd tot waterdichte luxe aparte krotten. Ook de sanitaire en gemeenschappelijke voorzieningen ondergingen een renovatie. In al die tijd dat we hier nu staan is er ook veel nieuwbouw bijgekomen. Hiervoor hebben we een kontrakt met een vervoersbedrijf uit het buitenland (Nederland) afgesloten. Ongeveer 1 à 2 maal per week komt een chauffeur een lading pallets dumpen.

Voor zover mogelijk halen we het eten na sluitingstijd v.d. markt. Hierdoor zijn toffe kontakten met de marktkoopmensen ontstaan (we krijgen bijv. een kist sinaasappelen en paprika's stukken goedkoper). Ook zijn inmiddels de eerste eetbare vegetatie percelen aangelegd. Het werken aan huis en haard wordt nog steeds (uiteraard) kollektief gedaan. Dit wordt onderbouwd door gedachtenwisselingen binnen de op dat moment aanwezige groep. Ook op praktiese wijze wordt er veel samen gedaan. Bijv. doordat er geen stroom is krijgen mensen inspiratie om samen muziek te gaan maken. Als laatste willen we iedereen oproepen om op dinsdag 18 juli de sfeer te komen proeven op het Volle Maan Feest. Maar ook tussen nu en 18 juli en daarna is iedereen welkom. Wat nou semi-permanente bewoning? Wij blijven permanent! De hemel rood (zonsondergang). De aarde kleeft (verrekte kleigrond). Liever een boot. (?) Maar Pudoc leeft.

Liefs de Pudocersters.DE STAD OP Z'N KOP

AMSTERDAM – Nadat de geplande fietsdemo op donderdag 29 juni geen doorgang kon vinden wegens extreme weersomstandigheden werd er maandag de 3e juli dan toch gefietst.

Het eerste deel van de tocht was nogal saai en leidde om te beginnen langs het kantoor van Bakker waar de rolluiken fluks gesloten werden. Er werd hier een grote stadspas achter gelaten waarmee woningzoekenden hun luxe appartementen af konden halen. De tocht ging vervolgens naar de woning van Nico Donker, eigenaar van Brouwersgracht 272-274, die met leuzen ondergespoten werd en naar de Tesselschadestraat waar een verklaring voorgelezen werd.

Via de Leidsestraat, waar de smerisbegeleiding ons wonderwel kwijt raakte, kwamen we vervolgens bij het stedelijk kantoor van de PvdA op de Keizersgracht. Het kantoor werd dichtgespijkerd met een aantal beschilderde platen teneinde het faillisement van de sociaal-demokraten plasties uit te drukken.

In een verklaring die voorgelezen werd, werd de draak gestoken met het schizofrene gemeentebeleid t.o.v. woningzoekenden, vluchtelingen, apartheid etc. Tenslotte eindigde de demonstratie bij de Stopera. Veel van de ongeveer 70 mensen die mee fietsten reden een rondje door dit gedrocht. Daarna werd buiten een hoeksteen van de samenleving te water gelaten. Hiermee werd ingegaan op de dreigende ontruiming van de bewoonsters van Reguliersgracht 27 die door de gemeente op straat gezet worden omdat zij de woning liever aan een gezin toewijzen.

Eenmaal te water gelaten vloog de 'steen' in de fik en dreigde daarbij ook een aangemeerd plezierjacht aan te steken. Dit veroorzaakte de nodige paniek bij de opvarenden die er echter in slaagden het brandende geval af te houden. De dag werd afgesloten met een feest bij de panden aan de Stadhouderskade.STENEN HOOFD ONTRUIMD

AMSTERDAM - Na veel touwtrekken in de gemeenteraad is het Stenen Hoofd, de gekraakte pier aan het Y, vrijdag de 29e ontruimd. De bewonersters zijn naar een afgelegen terrein in Havens-West gesleept. Of ze nog nieuwe plannen hebben is onbekend.VOOR WIE NIET LUISTEREN WIL...

AMSTERDAM – 3 Juli 1989: Voor wie niet luisteren wil... Of de strijd voor een zelf bepaald leven in een stad als Amsterdam.

"Wie zich afvraagt waarom wij met verf gooien naar de Stopera (is overigens niet gebeurd -red.) en naar rijke toeristen in Candlelight-rondvaartboten, het volgende. Jarenlang hebben wij met wisselend succes geprobeerd leegstaande huizen op te knappen en weer bewoonbaar te maken.

In het begin van de jaren tachtig hebben wij veel op straat gevochten om onze huizen te behouden tegen de hand in hand gaande gemeentepolitiek en spekulantenwoekering. Ter behoud en tegen enerzijds verkrotting en anderzijds woekerwinsten. De gemeente werd terughoudend vanwege het slechte beeld dat wij de stad gaven en de spekulanten trokken zich terug omdat de huizenmarkt instortte.

Toen maakten wij de fout te denken dat het altijd zo zou blijven: we koesterden ons in onze relatieve rust, kraakten er af en toe een pandje bij, protesteerden tegen onregelmatig plaatsvindende ontruimingen, maar keken te weinig naar aktuele ontwikkelingen, hadden ook vaak niet meer het idee dat er nog veel toekomst zat in de kraakstrijd.

Ondertussen is alles veranderd: de spekulanten zijn aktiever dan ooit, zien weer mogelijkheden om grof geld te verdienen en de gemeente heeft het spekken van spekulanten tot beleid verheven. Niet alleen omdat de Stopera zo duur is uitgevallen maar vooral omdat de gemeente zijn imago van toeristentrekpleister en internationaal handels- en zakencentrum probeert te versterken. Hiertoe wordt het ene hotel en kasino na het andere bankgebouwen yuppie-appartement uit de grond gestampt. Amsterdam heeft 't, het gaat weer goed met Amsterdam, niets staat het 'nieuwe Amsterdam' meer in de weg.

Nee niets. Behalve de mensen die er wonen. Mensen die nog niet de stad zijn uitgevlucht om hun heil te zoeken in slaapsteden als Almere en Lelystad (om daar vervolgens ontevreden te zijn omdat het er zo saai en kaal is, omdat alles van beton is), of mensen die zich niet uit hun woning laten plaatsen om te moeten verhuizen naar een stadsvernieuwingsgebied waar ze de huur eigenlijk niet op kunnen brengen of waar ze vereenzamen omdat ze er niemand kennen.

Maar ook mensen zoals wijzelf, die al jaren in A'dam wonen, huizen gekraakt hebben om voor onszelf en anderen woon- en werkruimte te scheppen. Omdat de gemeente het domweg niet deed, integendeel: de stad moest leeg geruimd worden voor het grote geld van rijke (sex-) toeristen en yuppiezakenlui. En dit is precies wat er de afgelopen jaren is gebeurd en waar o.a. Van Thijn verantwoordelijk voor is: jongeren, zieken, bejaarden, buitenlandse mensen, vluchtelingen, verslaafden, krakers, kunstenaars, uitkeringsgerechtigden, vrouwen... worden tegen elkaar uitgespeeld en de stad dan wel het land uitgejaagd.

Heel konkreet tijdens de afgelopen maanden: de botte verdachtmakingen tegen Marokkaanse jongeren en nu weer de bijna totale beperkingen tegen de straat muzikantes/n. Niet alleen wordt hen het spelen onmogelijk gemaakt, en daarmee hun inkomsten ontnomen; zij worden direkt gekriminaliseerd boetes, verdachtmakingen, inbeslagnames, registratie d.m.v. foto's en zo verder. De sociaal demokraten in dienst van de multinationals, ook hier in Amsterdam.

Welnu, wij vinden het mooi geweest. Wij weten dat we van deze onderkruipers niets te verwachten hebben, wij zijn solidair met al die mensen die tegen de verdrukking in op hun woning blijven zitten, die het vertikken om te luisteren naar alle mooie praatjes van ambtenaren en wetenschappers. Die hun leven zelf willen blijven bepalen.

Want dat willen wij zelf ook, in onze woningen waar we zelf over willen blijven beslissen, in een stad die niet dood wordt gemaakt door beton en staal, door torenhoge gebouwen, door duizenden auto's, door sexpaleizen, gokhuizen en kasino's (waar vooral mannen hun frustraties kwijt kunnen om in het dagelijkse leven te blijven 'funktioneren'), banken en hotels, door politie en marechaussee die hier het Europese vluchtelingen- en veiligheidsbeleid ten uitvoer moeten brengen.

Het beleid is hier niet anders dan in andere steden of landen, in heel West-Europa. In al die landen wonen mensen die niet willen leven in futuristiese betonnen steden zoals we ze tot voor kort alleen nog maar uit Noord-Amerika kenden. En in al die landen verzetten die mensen zich daar ook tegen. Omdat ze het zo niet willen. En dat is precies hoe wij er over denken.

We zullen de eerder genoemde hand in hand gaande gemeente/staats en zaken- en handelsbelangen direkt aanvallen op voor hen kwetsbare plekken. Wij trekken ons niet terug in onze woningen, wij zullen hier blijven en samen strijden tegen uitbuiting en onderdrukking en voor een zelfbepaald leven in eigen land. Wij eisen: geen ontruimingen, geen anonieme dagvaardingen, geen yuppie-stad! Het mag duidelijk zijn dat we deze eisen vooral aan onszelf (moeten) stellen, omdat we van de gemeente niets te verwachten hebben; we zullen zelf voor ons leven, zoals wij dat willen, moeten vechten.

Van Thijn, zwijn, we krijgen je wel klein. We groeten de mensen in de Hafenstrasse in Hamburg die bedreigd worden met ontruiming, en roepen hen van hieruit toe: Hafen blijft!

Aktiegroep... die moet maar voelen

De aktie bij de Stopera is niet doorgegaan. Wel zijn een aantal rondvaartboten met verf, boterzuur en andere gore troep bekogeld.TESSELSCHADESTRAAT 7-9

AMSTERDAM - De kraakpanden Tesselschadestraat 7-9 zijn anoniem gedagvaard door de gemeente. De bewoners/sters dienen plaats te maken voor yuppies. Op vrijdag 30 juni werd het Grondbedrijf voor enige tijd bezet door 30 aktievoerders.

Er werd medegedeeld dat de krakers niet langer wilden onderhandelen over tijdelijke vervangende woonruimte met de gemeente. De enige akseptabele oplossing is behoud van de panden voor de huidige bewoners. Op maandag 3 juli kwam rechter Vrakking een kijkje nemen op de Tesselschadestraat. Op donderdag 13 juli om 15.00 uur doet hij uitspraak. Meer nieuws over de Tesselschade volgt spoedig.

 

 

.Terug naar boven