Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1988    ● Overzicht #12

UIT: NN #12 van 6 OKTOBER 1988


DAAR ZIJN WE WEER

AMSTERDAM – Omdat velen massaal dagelijks door dit regeringsbeleid gepakt worden, wordt je wel gedwongen wat terug te pakken. Dat kan bijv. door simpelweg je gasmeter te kantelen en daarmee de hoogte van je energierekening zelf bepaalt.

Dat is kinderlijk eenvoudig, kan absoluut veilig gebeuren en je loopt als je dat goed doet geen risico betrapt te worden. Tegengas staat ook dit jaar weer klaar om je daarmee te helpen. Hieronder vast een onvolledig overzicht van de Tegengasfitters die zich nu al gemeld hebben. Welke steden doen nog meer mee? Koud hè?

Amsterdam: IJselstraat 53 hs maandag 19-21 uur / 798870 – 1e Schinkelstraat 14 woensdag 17-19 uur / 6622402 – Kinkerstraat 48 dinsdag 18-19 uur / 126172 – Van Ostadestraat 55 hs maandag 20-21.30 u./761427 – De Wittenstraat 73 maandag 20-21.30 u./881197

Den Haag: Lutherse Burgwal 1 vrijdag 14-18 uur / 603062KINDEROPVANG EEN SCHIJNTJE

Het is bekend: ondanks alle emancipatienota's is Nederland in de EEG een van de achterlijkste landen wat beteft kinderopvang. Het is daarom niet verbazingwekkend dat er in de FNV-demonstratie op 8 oktober ook een stoet kinderopvang, een peuterblok dus, meeloopt.

Direkte aanleiding zijn de 125 miljoen die het kabinet vanaf 1990 wil gaan besteden aan de uitbreiding van de kinderopvang. In ieder geval iets, hoewel gezien de totale behoefte en het onderbetaalde werk op de kinderdagverblijven nog veel te weinig. Helaas dreigt dit geld voor voorzieningen verloren te gaan.

De regeringsfracties, CDA en VVD, willen zich er eerst nog eens over buigen. Op wat daar uit zal komen is nog geen zicht. De VVD schijnt ouders een belastingvoordeeltje te willen bieden van enkele tientjes per maand. Wat het CDA wil is onduidelijk. Op korte termijn gaan verschillende organisaties druk uitoefenen op parlement en regering.

In Amsterdam is het Amsterdams Platform Kinderopvang, samengesteld uit (wachtlijst)ouders, leid(st)ers, politieke-, vakbonds- en vrouwengroeperingen, Stadswinkel- en Raad voor de Kinderopvang. Donderdag 6 oktober is er om 17.00 uur een demonstratieve bijeenkomst in de hal van het stadhuis, gericht op wethouders en raadsleden. Tegelijkertijd start een kaartenaktie richting 2e kamer met als eis uitbreiding van het aantal kinderdagverblijven.

Met bovengenoemde 125 miljoen zijn 10.000 à 15.000 opvangplaatsen te kreëren. Nog heel weinig als je bedenkt dat uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in '87 bleek dat het akute tekort 70.000 plaatsen was voor kinderen van 0-4 jaar. Als je uitgaat van vrouwen die zouden willen werken als ze de keuze hadden, kom je uit op meer dan het dubbele: 160.000 plaatsen. Daartegenover staat een opvang van maar 12.000 plaatsen in de reguliere opvang en nog zo'n 2000 à 3000 plaatsen via gastouderschap en bedrijfsgerichte opvang.BIVAK

Het Bivak-Breed Initiatief voor Voortgaande Aksies voor (Kern)ontwapening- roept vredesaktivisten op tot deelname aan de FNV-demonstratie/manifestatie van 8 oktober in Amsterdam.

Het BIVAK voert daarbij de leuze 'Bezuinig door ontwapening'. Deze leuze staat enerzijds tegenover de stijging van de uitgaven voor de bewapening door de regering Lubbers en anderzijds tegenover de aantasting v.d. sociale voorzieningen (het stelsel van sociale zekerheid, bejaardenzorg, gezondheidszorg, onderwijs, enzovoort).

Of, zoals het staat in de krant, die het BIVAK in een oplage van 100.000 heeft uitgebracht: 'Tegenover deze absurde samenhang van enerzijds vredesbedreiging en anderszijds afbraak van wenselijke en nuttige voorzieningen stelt het BIVAK de eis van "Bezuiniging door ontwapening'.

Het BIVAK vindt ook na het INF-akkoord voortzetting van de strijd tegen (kern)bewapening noodzakelijk. En wil verder met zijn deelname aan het FNV-protest tegen de bezuinigingspolitiek van de regering Lubbers de visie van de in '87 overleden FNV-bestuurder Cees Commandeur bevestigen dat vakbondsstrijd ook vredesstrijd is. Voor nadere informatie kunt u bellen naar BIVAK: 020-249712. Het BIVAK verzamelt voor de demo in de Paleisstraat, achter de Dam.MAC DONALD'S

TILBURG – Mcdonalds heeft aangekondigd om het toch al ontsierde stadsbeeld van Tilburg nog verder aan te tasten door op het Piusplein te gaan bouwen.

Bomen en fonteintjes moeten voor de hamburgergigant aan de kant. De gemeente is al akkoord gegaan, waarom ook niet: een vretende Tilburger is een niet-denkende Tilburger. Mcjunk zal niet zonder vlek of stoot zijn imperium kunnen uitbreiden, er worden aksies beraamd. Nader nieuws volgt.

eNNe: kunnen alle scheldwoorden voortaan geschrapt worden waar dierennamen in voorkomen? Het is beledigend voor varkens, zwijnen, rioolratten en andere lieve dieren om met mensen vergeleken te worden. Er is veel leed, maar remember: don't blame it on the animals. marc (vegetariër).WOLTERS

GRONINGEN - Het grootste gekraakte complex in Nederland, Wolters Noordhof, wordt bedreigd.

Bij de verschillende kraken van delen van het complex bleek al dat er flinke angst bij de Groningse bestuurders had bestaan dat het beheer van het complex door krakersters overgenomen zou worden. De meeste panden waren zwaar toegetakeld, vloeren uitgebroken, er was een gigantiese schade aangericht in deze deels monumentale panden. De afgelopen jaren is deze schade goeddeels weggewerkt door de bewonersters.

Voor de gemeente Groningen, ook al druk doende om zoveel mogelijk poenige investeerders en bewoners binnen de stadsgrenzen te slepen, bleek de aanwezigheid van krakers al vaker een verzoeking. Zo werd het oude Politieburo ontruimd en gesloopt terwijl de grond tot op heden braak is blijven liggen. Ook werd een half jaar geleden het Klooster ontruimd omdat de gemeente het pand voor de opslag van verkeersborden wilde gebruiken.

De afgelopen maanden is de hetze die door gemeente, smeris en Nieuwsblad van het Noorden gevoerd wordt verder geïntensiveerd. Mede hierdoor zijn de panden al diverse malen belegerd door hordes diskos die zich gesteund wetend door voorgenoemde instanties, trachten een eigen kristallnacht te imiteren. Als de bewoners hierop gedwongen in de verdediging gaan zijn zij het die de klappen, de arrestaties en de negatieve publiciteit over zich heen krijgen.

Maar nu is dan ook de (PvdA) gemeente zover dat de dreiging een officiële gedaante krijgen kan. De panden dienen grotendeels gesloopt en in ieder geval ontruimd te worden. Op de vrij gekomen plaats kunnen dan diverse kantoren en een bibliotheek gevestigd worden. Een en ander zou er aan bij moeten dragen dat Groningen zijn positie als 'metropool' van het noorden verstevigd zou zien (zie ook bijlage over cityvorming in de vorige NN).

Ook Groningen wil zijn minder draagkrachtige bewoners de stadsgrenzen over gooien om meer plek te maken voor poenige horizonvervuilers. Het zou prachtig zijn als we erin slaagden de ruggegraat van de PvdA yuppies te breken n.a.v. de bedreiging van het Wolterscomplex.KRAKEN GEEN PROBLEEM MAAR 'N OPLOSSING

UTRECHT – De bezuinigingsdrift van het kabinet Lubbers kan nog een bijverschijnsel krijgen dat niet voorzien is door de heren bestuurders.

Als de plannen van Heerma doorgang vinden, worden de woonlasten van vele minima veel te hoog. Nu al kampen veel woningbouwverenigingen met wanbetalers (mensen die hun woonlasten niet op kunnen brengen) en wonen studenten bij bosjes op camping de 'Berenkuil'. Het aantal woningzoekenden is weer net zo hoog als 10 jaar geleden en zal alleen maar groter worden.

Hoewel er in de afgelopen jaren een duidelijke daling te zien was in het aantal gekraakte woningen, lijkt er nu weer een opleving plaats te vinden. In Lombok (Utrecht) wordt met grote regelmaat leeg staand gemeentebezit gekraakt om het tekort aan betaalbare woningen op te lossen. Een aantal kraakspreekuren merkt duidelijk de weer toenemende belangstelling van mensen die kraken als de enige overgebleven oplossing zien.

Door de plannen van Heerma komt het woonrecht voor de zoveelste keer in het geding. Ondanks deze plannen blijft wonen een recht ook al moet je ervoor knokken. Kraakgroepen knokken al jaren heel succesvol! Onderstaand lijstje is niet volledig maar men kan je er wel verder helpen naar adressen dichter bij je woonplaats.

Amsterdam

Grachtengordel, singel 46, do. 19.30-21.00.
Jordaan, Palmdwarsstraat 2, do. 20.00-22.00.
Staats, Wittenstraat 73, di. en do. 20.00-21.30.
Kinkerbuurt/VPC, Kinkerstraat 48 di. 17.00-18.00.
Schinkelbuurt, 1e Schinkelstraat 14, di. 19.30-20.30.
Pijp, v. Ostadestraat 55 ma. 20.00-21.30.
Rivierenbuurt, IJsselstraat 53, ma. 19.30-21.00.

Utrecht

Lombok, Dmstraat 43, woe. 19.30-20.30.
Pijlsweerd, Otterstraat 82, do. 20.00-21.00.
Rest, Voorstraat 71, di. 17.00-18.00.

Rotterdam

Bospo1der, Corverstraat 27b, ma. 20.00-21.00, wo + vr. 14.00-17.00.

Den Haag

Brullend Breekijzer, Lutherse Burgwal 1, vr. 14.00-18.00.

Delft

Ezelsveldlaan 37, ma. 22.00-23.00.

Groningen

Oude Boteringstraat 10, do. 18.30-19.30.

Nijmegen

v. Broekhuysenstraat 46, za. 17.00-18.00.BOTTE BIJL GEKRAAKT

DORDRECHT – In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 september hebben wij onder de naam Botte Bijl het voormalig terrein van defensie gekraakt (de Botte Bijl is voortgekomen uit de zwarte zaag die door sloop van het gymnasium op is gehouden te bestaan).

De plannen voor het komplex zijn: concert/theaterruimte, boeken- en platenwinkel, woonruimtes, ateliers en een garage. Om dit te kunnen starten geven we eerst een paar benefieten, maar daar horen jullie later wel meer van. Ons adres is Achterakker 7 in Dordrecht. Groetjes van de bewonersters en gebruikersters van de Botte Bijl.KORT NIEUWS

UTRECHT/AMSTERDAM – Het huis van de eigenaar van de Maliesingel 32 en het kantoor van zijn advocaat in Utrecht zijn getroffen door een te laag overvliegende verfbommen bui. Op 2 november volgt de uitspraak inzake de anonieme dagvaarding van het pand.

Na anderhalf jaar procederen en een in hoger beroep afgewezen vordering kan Bloedstraat l0, het eerste anoniem gedagvaarde pand in A'dam, ontruimd worden. Torensteeg 5, het gekraakte pand van Stopera-architect Cees Dam dat ook al in beroep de vordering verloor, wordt niet ontruimd. Tot ergernis van velen heeft de gemeente A'dam een ander pand aangeboden.SCHOT MET SCHERP IN HAVELTE

HAVELTE – Afgelopen weekend 1, 2 en 3 oktober, is er in het noorden flink axiegevoerd tegen het militarisme.

Bij de Joh. Willem Friso Kazerne in Assen werden hekken kapot geknipt en 27 pantserwagens en andere militaire voertuigen van antimilitaristiese leuzen voorzien door het Commando Directe Actie (CDA). Ook het munitiecomplex in Veenhuizen werd op die manier aangepakt.

Op Sirenemaandag vond bij de Joh. Postkazerne in Havelte de traditionele maandelijkse blokkade plaats. De toegangsweg van de kazerne kon door dertig à veertig mensen geruime tijd effektief geblokkeerd worden. Mensen die weg gesleept werden, zagen steeds kans om weer in de blokkade te gaan. De politie werd daarop steeds gewelddadiger. Soldaten kwamen op verzoek van de politie helpen met ontruimen, hoewel ze daar buiten de kazerne geen bevoegdheid toe hebben.

Daarop werd besloten de blokkade op te heffen en over te gaan op plan B. Opgesplitst in kleine groepjes begonnen de axievoerdersters langs de kazerne te zwerven. Daarbij werd flink in de hekken geknipt en gediskussieerd met op wacht staande soldaten. Toen een van de hekkenknippers na een 'Sta op ik schiet' gewoon doorging met knippen, viel er een waarschuwingsschot met scherp.

Een woordvoerder van de leger-voorlichtingsdienst vermeldde dat dit geheel conform de instructies van het wachtpersoneel is. In plaats van dat wordt geprobeerd wetsovertredende axievoerdersters aan te houden om ze voor de rechter te krijgen, mag er gericht op ze geschoten worden. Het erge is dat de landelijke pers dit alles beschrijft alsof het de gewoonste zaak van de wereld is en zo een bijdrage levert aan de kriminalisering van aktieve antimilitaristen.MASSAPROCES ASSEN

ASSEN - Op 24 oktober worden in het gerechtsgebouw te Assen ca. 25 vredesaktivisten berecht wegens het knippen en/of betreden van militair terrein, dan wel het blokkeren daarvan.

Oproep aan sympathisanten om op zondag 23 okt. te Appelscha, leuke, feestelijke of andere dingen te bedenken. Adres: Terrein tot vrijheidsbezinning, Ackingaweg 1. Er is slaapruimte in overvloed. Wel matje, slaapzak en genoeg eten voor jezelf meenemen.LEUZEN GEKALKT

EINDHOVEN – 'Geen commandopost en geen Patriots' is er gekalkt op de marechaussee kazerne en enkele gebouwtjes van de vliegbasis Eindhoven. En op 't verblindend witte nieuwe PSV stadion: 'Philips steunt apartheid' en 'Philips rot op uit Zuid Afrika'.

Vele Philips gebouwen zullen de komende weken met dit soort teksten worden voorzien. Leuk detail is misschien dat, mocht je tijdens het 'schilderen' worden opgepakt, je daar niet voor vervolgd wordt omdat Philips geen aangifte doet omdat ze liever geen rechtszaak en publiciteit rondom hun kwalijke praktijk in Z-Afrika hebben.NEVER GOING UNDERGROUND

Onder het motto 'Never Going Underground' organiseert een groep mensen van Stichting Labda een Europese benefiettour tegen Section 28 v.d. Britse Local Government Act, de inmiddels beruchte anti~ homowet.

Een bus zal meer dan 20 steden in 10 landen bezoeken. Rondom de ontvangst v.d. bus organiseren deze steden aktiviteiten, variërend van een informele ontmoeting tussen de plaatselijke homo-organisaties en de mensen van de benefiettour, tot grote benefietmanifestaties. De manifestaties bestaan gedeeltelijk uit een internationaal programma dat door de tourbus verzorgd wordt en verder uit een lokaal programma waar de plaatselijke organisaties zorg voor dragen.

Het politieke gedeelte van de avonden zal niet alleen gewijd zijn aan Section 28, maar tevens zal er ingegaan worden op de positie van potten en flikkers in andere Europese landen. In het kader v.d. Europese Eenwording in 1992 zal besproken worden welke veranderingen dit te weeg zou kunnen brengen en hoe daar nu al adekwaat op geanticipeerd kan worden.

Met de bus reist de Engelse theatergroep GDM mee. Deze zal op alle manifestaties optreden. De plaatselijke organisaties zorgen voor de rest van het kulturele programma. Tenslotte zal in een aantal steden het bezoek v.d. bus ook aangegrepen worden om aksies te voeren uit solidariteit met Engelse potten en flikkers en/of tegen plaatselijke intolerante verschijnselen.

Reisschema: vrijdag 14 okt. Amsterdam, zaterdag 15 okt. Groningen, zondag 16 okt. Nijmegen, woensdag 19 okt Eindhoven, vrijdag 21 okt. Brussel/Antwerpen. Meer informatie in de agenda.VREDESAXIEKAMP AXIEPERIODE

Anti-militarististiese axies op de Veluwe. Op donderdag 3 november begint de vijfe axieperiode voor dit jaar, die duurt tot en met maandag 7 november en wordt afgesloten met de maandelijkse blokkade of axie. Voor meer info kun je bellen met het Vredesburo Eindhoven (040-4447070), of de volgende NN lezen. VAK-Mobiel.RUIGOORD BEDREIGD DOOR GIF

AMSTERDAM – Ongeveer eenderde v.h. voormalige eiland Ruigoord is een stuk akkerland. Dit land werd twee jaar na de bezetting van Ruigoord door autonome kunstenaars -1973- gekraakt door boer Melman, een ouderwetse CDA redneck, die 5 km verderop in de polder woont.

De afgelopen zomer verbouwt Melman aardappels, die om de haverklap bespoten moeten worden tegen ziekten en schimmels. Door deze spuiterijen worden dieren, kinderen en onze eigen onbespoten gewassen ziek, terwijl de kikkers en de krekels zwijgen. De bewoners van Ruigoord, zowel de krakers als de autochtonen, hebben verscheidene malen verzoekschriften ingediend en aksie gevoerd, maar de boer weet zich gesteund door het ministerie van Landbouw en de politie.

Vorige week ontdekten wij dat Melman nog een spuitronde met het overal ter wereld verboden ontbladeringsmiddel Dinoseb (beter bekend uit Vietnam als Agent Orange) van plan was. Onder druk v.d. aardappel lobby heeft redneck-hoofdman Braks toestemming gegeven dit zware gif nog twee zomers te gebruiken. Zonder dat er een haan naar kraait en beschermd door de wet worden vele tonnen ontbladeringsmiddel over ons zieke land gespoten, waarvan nu zeker is dat het geboorte-afwijkingen veroorzaakt en niet afbreekt in water!

Een ander middel, iets minder gevaarlijk, zou wat duurder zijn. Hoewel de bewoners aangeboden hebben het verschil te betalen, weigert Melman het leven van honderden mensen te ontzien. "Hadden ze hun indianenbouwsels maar niet zo dicht bij 'mijn veld' moeten bouwen", sist Melman. Onwillekeurig moet je denken aan de Braziliaanse indianen, die door rijke boeren met behulp van smerissen uitgeroeid worden.

Hoewel het dorp de oprit naar het omstreden veld geblokkeerd had, is de schoft eri n geslaagd ongemerkt dwars door een tuin te rijden en zijn Dinoseb alsnog te spuiten. Toen wij hem ontdekten in het veld, bezwoor hij dat hij een minder schadelijk gif spoot, maar de ijlings opgetrommelde milieuinspektie stelde vast dat hij wel degelijk Dinoseb had gespoten.

Als wij 15 jaar geleden Ruigoord niet van afbraak hadden gered, zou ook Melmans akker allang onder het zand verdwenen zijn. Als wij onze bek houden en ons laten vergiftigen, mogen we blijven, als we lastig zijn zal Melman zijn mede-rednecks optrommelen, om ons dorp plat te branden, dreigt hij. En dit alles op 10 km. afstand van Mokum! Neem nog een patatje... [El plompo & Omoroka]PROEFDIER FOKKERS SLAAN

ZEIST – Afgelopen dinsdag 4 okt. (dierendag dus) hebben aktievoerders van de NBBV-bestrijders van dierproeven voor de zoveelste keer geprotesteerd tegen de praktijken van het kommerciële proefdierfokbedrijf Harlan Sprague Dawley (HSD) in Austerlitz (gem. Zeist).

Wij bezetten het kantoorgebouw van dit gruwelijke bedrijf dat o.m. honden, katten, konijnen en ratten fokt en verkoopt aan laboratoria over de hele wereld, waar ze de meest onzinnige en sadistiese experimenten moeten ondergaan (levend verbranden, bevriezen, in stukken snijden, vergif slikken, shampoo in de ogen, elektriese schokken etc.etc.).

Eenmaal binnen hingen we het gebouw vol spandoeken met leuzen als 'Stop Auschwitz voor dieren' en 'dierproeven kunnen het daglicht niet verdragen' en verzochten het aanwezige personeel het pand te verlaten, wat ze gedeeltelijk ook deden. Reeds na 5 minuten kwam de politie, die nix deden behalve de deur van buitenaf op slot doen, zodat wij er niet meer uit konden.

Toen liepen er twee medewerkers van HSD (bewakers) om het gebouw heen, sloegen een ruit in en begonnen met ijzeren staven op de aktievoerders in te rossen. De politie deed daar niks tegen, we hoorden er een zelfs zeggen "ram ze maar eens goed in elkaar!" Dat deden ze dus ook, sloegen vooral op hoofden en schouders, veel mensen hadden kneuzingen en bloeduitstortingen. Iemand kreeg een stuk glas in zijn oog, er werden mensen van de trap en tegen een kast gesmeten, zelfs de aanwezige pers werd niet niet ontzien, een Volkskrant-journalist werd finaal in elkaar geramd door deze dieren en mensen 'liefhebbers'. Er ontstond paniek onder de aktievoerdersters, omdat ze zonder ophouden werden geslagen in een ruimte die was afgesloten, zodat ze ratten in de val zaten.

Pas na een half uur kwam de smeris eens binnen kijken, ze arresteerden ons meteen wegens lokaalvredebreuk (inclusief pers). We moesten het pand een voor een verlaten, werden gefouilleerd en gefotografeerd door verschillende fotografen, waarvan er zeker één van HSD was, wat tegen alle regels is. Daarna werden we met ME-busjes naar allemaal verschillende smerisburoos gebracht (dit om ons te treiteren omdat we dan niet konden herverzamelen).

We werden een paar uur vastgehouden, legden een korte verklaring af en wilden tevens aangifte doen van mishandeling. Dat bleek niet te kunnen "anders gaan de zaken zo door elkaar lopen". De meppers van HSD werden niet aangehouden, de smeris zei niets gezien te hebben. Het komt er op neer dat lokaalvredebreuk erger is dan lichamelijke mishandeling en in dit geval zelfs poging tot doodslag. De politie heeft zelfs ook een van de aktievoerders, een vrouw, die lijdt aan zware claustrofobie, alleen in een cel opgesloten, hoewel ze heftig protesteerde, zelfs huilde en gewond was aan haar enkel.

We zullen het hier in ieder geval niet bij laten, de strijd tegen HSD zal doorgaan. Ook zal er een rechtszaak komen tegen het bedrijf wegens mishandeling. Wordt vervolgd.CHILI-AKTIE

AMSTERDAM – Vrijdag 30 sept. werd er gelijktijdig met een picket-line op het Leidseplein door de groep 'Jongeren voor internationale solidariteit' een poging gedaan om het Chileense Consulaat op de Stadhouderskade (A' dam) te bezetten.

De groep eiste het vertrek v.h. consulaat uit A'dam en invoering van de demokratie in Chili. Helaas slaagde de bezetting maar ten dele. Na de bezettingsaktie vorig jaar is de balie die de enige verbinding tussen de wachtkamer en het consulaatgedeelte vormt met glas afgesloten. Hierdoor kwam de groep niet verder dan de wachtkamer waar zij na korte tijd door de smeris weggehaald werden. Er werd niemand gearresteerd.VIJFDE NAN-KONFERENTIE IN GLASGOW

GLASGOW – Van 15-18 september is er in Glasgow (Schotland) een 'Disarm the seas'-konferentie geweest, georganiseerd door het North Atlantic Network (NAN). Hierbij zijn een groot aantal zaken die direkt of indirekt betrekking hebben op de militarisering van de Atlantiese Oceaan ter sprake gekomen. Gelukkig ontbrak ook de roep om hiertegen aktie te voeren niet. Hieronder een kort verslag.

Het NAN is een internationale werkgroep van (vredes)bewegingen uit de landen die aan de Atlantiese Oceaan liggen. Elk jaar komen ze bij elkaar om de jongste militaire expansieve ontwikkelingen te bespreken, en om een aktie strategie voor het komend jaar te bedenken. Omdat de militaire aktiviteiten van de 'Atlantiese landen' (grotendeels Navo-landen) zich niet alleen tot die oceaan beperken, zijn er ook vertegenwoordigers van landen uit de Pacific aanwezig.

Omdat met name ook Amsterdam met Navo-vlootbezoeken vereerd wordt (elke maand ligt er wel een ander oorlogsschip achter het CS, of anders komen ze wel met z'n twintigen tegelijk zoals in '86 met 'Northern Wedding'), zijn we eens op de konferentie in Glasgow gaan kijken. Er werd over allerlei onderwerpen gediskussieerd: van Greenpeace' maritieme nukleaire inventarisatie (de 'Neptune papers') tot het opzetten van een computer info- en waarschuwingssysteem (-netwerk: 'Greennet'), de gevolgen van laagvluchten van Nederlandse F16's in Canada tot Franse kernproeven in de Pacific, en van Maritieme Navo-strategieën tot konkrete aktie-ideeën.

Het klinkt allemaal hoopvol. In zekere zin is het dat ook, omdat een bundeling van internationale krachten je vaak alleen maar sterker kan maken. Toch is het goed om stil te staan bij zo'n groep als het NAN. Op zich is het grootste deel van de deelnemers (in totaal waren er dat zo'n 250) lid van een keurige vredesbeweging. Als voornaamste doel zien zij de afschaffing van nukleaire wapens op zee. Voor anti-militaristiese standpunten moet je heel diep graven...

Verder, maar dat is moeilijk van zo'n grote groep als geheel te zeggen, is er van radikale akties nauwelijks sprake. De nadruk ligt vooral op het beïnvloeden van gemeenteraden, politieke partijen en parlement door demonstraties op water en land, informatievoorziening enz. Schepen met een nukleaire aandrijving en/of -wapens zijn daarbij het aktiepunt. Ons inziens is zo'n opstelling als je echt en snel(ler) iets wilt bereiken te eenzijdig: niet-nukleair tuig is daarbij minstens zo vernietigend en geld- en geestverslindend als al dat andere spul. Ook laat je daarbij de struktuur van het militaire onderdrukkingsapparaat keurig in takt, dat kan nooit de bedoeling zijn!

Wij willen in het komende jaar de kontakten die we gelegd hebben verstevigen en de informatie die dit, naast die van de NAN, op gaat leveren, inpassen in onze akties. Die internationale kontakten zijn voor ons het meest waardevolle aspekt aan het geheel. Verder willen we volgend jaar opnieuw wat kritieser geluiden binnen het NAN laten horen om het militarisme op en onder water beter te kunnen bestrijden. Dat betekent niet te hoop lopen tegen wapensystemen, maar tegen de strategen die erachter zitten.

GRAM (Onderzoeksgroep naar militarisme in de regio Amsterdam)NENA'S OFFICIER VAN JUSTITIE VERMOORD!

Op 19 aug. j.l. werd op de Filippijnen de officier van justitie Macario Balansaq, belast met een onderzoek naar vrouwenhandel, op enkele meters afstand van zijn huis in Butuan vermoord. De moordenaar is onbekend.

Op 26 juli '88 werd in Leeuwarden Jan S. veroordeeld voor vrouwenhandel. Jan S. was niet de enige verdachte in deze zaak. In oktober '87 reiste Nena, één van zijn slachtoffers, naar de Filippijnen om daar aangifte te doen tegen een andere betrokkene, namelijk de ex-officier van justitie van Butuan: Nestorio Placer, de man die haar ronselde door haar een baan aan te bieden als receptioniste in het hotel van zijn vriend de miljonair Jan S. Macario Balansaq leidde het onderzoek dat volgde op Nena's aangifte.

In februari 1988, toen Nena opnieuw op de Filippijnen moest getuigen in het onderzoek naar Placer, reisden officier van justitie Dhr. Kalsbeek en rechter-commissaris Dhr. Pruiksma, die in Nederland het onderzoek naar Jan S. leidden, eveneens af naar de Filippijnen. Zij spraken daar o.a. met dhr. Mario Balansaq.

Toen reeds werd duidelijk dat het onderzoek op de Filippijnen naar de betrokkenheid van Placer bij vrouwenhandel op grote tegenwerking stuitte. Nestorio Placer is een invloedrijk man. Getuigen werden onder druk gezet en geïntimideerd. Nena en haar begeleiders werden gewaarschuwd voor represaillemaatregelen. Het was bijna onmogelijk een advokaat te vinden die Nena's zaak durfde te behartigen.

Placer zelf diende een tegenaanklacht in tegen M. Balansaq en Nena's advokaat op laster. Hierin werd o.a. de Stichting tegen Vrouwenhandel aangeklaagd als een kommunistische mantelorganisatie die Nena voor haar eigen doeleinden zou misbruiken. Er kwamen aanwijzingen dat de advokaat van Placer, naast advokaat ook burgemeester van Carmen, eveneens betrokken is bij onfrisse zaken en er niet voor terugdeinst tegenstanders te likwideren. De zaak van Nena was niet de enige gevaarlijke zaak waar officier van justitie M. Balansaq zich mee bezig hield. Hij leidde o.a. ook een onderzoek naar een groepsverkrachting door 20 mannen van een vrouw, Rose, in Butuan. (…)

De moord op Macario Balansaq, een integer mens die zijn taak probeerde zo eerlijk mogelijk uit te voeren, staat niet op zichzelf. De toenemende militarisering van de Filippijnse maatschappij heeft tot een situatie van volstrekte rechteloosheid geleid voor vooral de zwakken en de armen. Het afgelopen jaar zijn minstens 5 mensenrechten advokaten vermoord. Zij vormen slechts een fraktie van de duizenden slachtoffers van de gewapende paramilitaire groepen op jacht naar 'kommunisten'.

De zoon van Macario Balansaq schreef ons om ondersteuning te vragen voor zijn poging om degenen die verantwoordelijk zijn voor de moord op zijn vader voor de rechter te brengen. De Nederlandse ambassade in Manilla en het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn inmiddels geïnformeerd. Samen met Nena en verschillende Filippijnse vrouwenorganisaties in Nederland zal de Stichting tegen Vrouwenhandel een internationale petitie aktie voeren om er bij de Filippijnse regering op aan te dringen een onderzoek in te stellen.

Sinds 2 weken is het ook mogelijk een financiële bijdrage te storten ter ondersteuning van de familie van Macario Balansaq o.a. ten behoeve van rechtsbijstand. Stichting Tegen Vrouwenhandel, postbus 97799, 2509 GD Den Haag, 070-245080, giro 3498000.ANTI SATI DEMO

DEN HAAG – Vorige keer berichtten wij over een demonstratie die afgelopen zondag in den Haag werd gehouden. Deze demo was gericht tegen fundamentalistische groeperingen in India die steeds meer dwang uit oefenen op vrouwen om 'sati' te plegen.

Sati betekent dat je bij de dood van je man levend op zijn lijk verbrandingsstapel belandt. Helaas waren er maar 70 mensen op de demo. Laten we dit maar wijten aan de onbekendheid van het onderwerp. Er komen waarschijnlijk nog vervolgakties waar wij onze leesters tijdig over zullen berichten...VARA TEGEN PIN-UP CLUB

HEERLEN – Dit is een verklaring n.a.v. de bommelding zaterdagnacht 24 bij de Peppermill te Heerlen van waaruit de pinup club uitgezonden zou worden.

'Inmiddels zal zijn gebleken dat er geen bom was. Deze keer niet. Het feit dat vrouwen voor en door mannen tot sexobject gemaakt worden, dat na de uitzending van de pinup club e.d. nog meer vrouwen binnens- en buitenshuis lastig gevallen en verkracht worden, dat porno genormaliseerd wordt in deze verpakking als showprogramma, dat blote vrouwenlichamen alleen nog maar gezien kunnen worden als lustobjecten en handelswaar zien wij als grof geweld tegen vrouwen.'

'Geweld dat getolereerd wordt door deze imperialistiese, kapitalistiese, patriarchale maatschappij. Een maatschappij die er alle baat bij heeft dat vrouwen en andere bevolkingsgroepen onderdrukt en uitgebuit worden. Vandaar ook de minimale weerstand tegen bijv. vrouwenhandel, homohaat, sexisme, racisme en fascisme. Als al dit geweld tolereerbaar en te rechtvaardigen is, is het enige juiste middel hiertegen ook geweld. Wij zullen een volgende keer dan ook niet aarzelen het niet alleen bij dreigementen te laten. Voor autonomie en tegen onderdrukking en uitbuiting van vrouwen!'

VARA (Vrouwen voor Anti-sexistiese Radikale Aktie)VROUWEN TEGEN GENEN- EN VOORTPLANTINGSTECHNOLOGIE

AMSTERDAM – Op deze avond over genen- en voortplantingstechnologie zal eerst een dia-serie vertoond worden. Daarna willen we praten naar aan leiding van de 7 punten (zie hieronder) die centraal staan op het vrouwenkongres over genen- en voortplantingstechnologie in Frankfurt op 28, 29 en 30 oktober.

Dit vrouwenkongres is o.a. georganiseerd n.a.v. het feit dat de BKA (Bundes Kriminal Ambt) eind december vorig jaar grootscheepse huiszoekingen heeft gedaan, die zich vooral richtten tegen vrouwen die zich met bevolkingspolitiek en genentechnologie bezighielden. Twee vrouwen, Ingrid Strobl en Ulla Penselin werden daarbij gearresteerd. Ulla is onlangs, na ongeveer 8 maanden hechtenis, voorwaardelijk vrijgelaten, Ingrid zit nog steeds vast. Hun proces zal niet voor begin 1989 starten.

Een aantal vrouwen van het vrouweninfocentrum gaat ook naar het kongres in Frankfurt. Ter voorbereiding daarvan willen we op 19 oktober met vrouwen in Amsterdam over deze zelfde 7 punten praten. Na het kongres willen we een 2e avond organiseren zodat de resultaten van de diskussies in Frankfurt hier ook weer terugkomen, zodat we dat hier weer kunnen gebruiken bij onze verdere diskussies en aktiviteiten omtrent genen- en voortplantingstechnologieën.

De 7 punten zijn:

1. Een inventarisatie van de nieuwste ontwikkelingen;

2. Wat heeft zelfbeschikking tot nu toe ingehouden voor vrouwen?

3. Kan met de bestaande wetenschap een natuur- en vrouwvriendelijke techniek ontwikkeld worden?

4. Wat betekent de nieuwe wereldwijde eugenetika voor vrouwen in de zgn. 'Derde Hereld'?

5. Wat is de zin en werkzaamheid van wettelijke grondslagen voor de toepassing van technologieën? Denk aan bijv. de zgn. embryobeschermingswet in de BRD.

6. Potten ondervinden in de konfrontatie met de genentechnologieën specifieke tegenstrijdigheden;

7. Een diskussie over hoe het vrouwenverzet sterker kan worden.

Deze punten zijn uitgebreider beschreven in Grachtenkrant nr. 212. Voor meer informatie kun je terecht bij de Wilde Roos. Woensdag 19 oktober, Wilde Roos, Haarlemmerstraat 95, Amsterdam, aanvang 8 uur.C&A STINKT!

AMSTERDAM – Vandaag, 29 september, hebben 50 vrouwen pamfletten uitgedeeld en herrie gemaakt bij de C&A vestiging op het Damrak in Amsterdam. Wij willen hiermee de aandacht vestigen op de manier waarop de konfektie-industrie, waar een grote, multinationale onderneming als C&A een belangrijk aandeel in heeft, vrouwen over de hele wereld onder miserabele omstandigheden en tegen extreem lage lonen voor zich laat werken.

Dit werk vindt plaats in illegale ateliers of in de huiskamer en loopt doorgaans via een lange keten van tussenhandelaren. De voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een bedrijf als C&A om hun produktie plaats te laten vinden in landen als Mexico, de Filippijnen, Thailand en Bangla Desh worden voor een belangrijk deel gekreëerd door het IMF en de Wereldbank. Op dit moment vergaderen de heren in Berlijn...

Met het machtsmiddel van schulden en leningen worden 'derde wereld landen' gedwongen zich volledig open te stellen voor buitenlandse investeerders en de 'vrije handel' geen strobreed in de weg te leggen. Het 'bevorderen van internationale kapitaal stromen', (zoals het IMF dit uitdrukt), gaat ten koste van de 'derde werel lansen', ten koste van vrouwen die daar leven en ten koste van vrouwen aan de onderkant van de samenleving in het westen.

Ook in Nederland zitten vrouwen weer voor minder dan 2/5 van het minimumloon thuis achter de naaimachine. Het aantal thuiswerksters groeit met de dag. C&A zal bij hoog en laag ontkennen gebruik te maken van thuiswerksters, net zoals ze ontkennen een multinational te zijn. Volgens hen zijn de vestigingen in België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Brazilië, Hong Kong etc. etc. allemaal zelfstandig. Dat de bedrijfsleiding overal lid is van de familie Brenninkmeyer (eigenaars van C&A) is 'toeval'. Boven geschetste werkwijze van IMF, Wereldbank en C$A vormt geen vergezochte keten van beschuldigingen. Het is de dagelijkse werkelijkheid van duizenden en duizenden vrouwen!

Later binnengekomen: Bij de C&A vestigingen op het Damrak en in Osdorp en bij Foxy Fashion in de Kalverstraat, ook van de familie Brenninkmeyer, is dezelfde dag boterzuur gedumpt (U weet wel, dat wat zo stinkt).SOLIDARITEIT MET BÄRLIN

BERLIJN (BRD) - In NN #11 maakten we melding van de demonstratie tegen het IMF in Berlijn. Na dagenlang 'limousines-vangen', dreigend samenkomen voor gebouwen. Een verslagje.

Donderdag 29 september begon goed met het bericht dat rondom het IMF-kongrescentrum 14 auto's in brand gevlogen waren. Een ander bericht, dat de arrestanten in de gevangenis Kruppstrasse de afgelopen nacht dusdanig afgebroken hadden van binnen dat ie voorlopig niet meer gebruikt kon worden maakte de stemming er nog beter op.

Voordat de demonstratie begon kon je nog genieten van de onthulling van een gedenksteen 'voor de slachtoffers van het geld' en de bekleding van de buitenkant van de Kerk bij de Kudamm met enorme spandoeken tegen het IMF. Om 16.00 uur verzamelen, omsingeld door ME'ers die iedere demonstrant van tevoren fouilleerden. Het plein bereiken was al een aktie op zich.

De demonstratie 'formeert' zich, in rijen ingehaakt met spandoeken aan de buitenkant, de 3 geluidswagens veilig in het midden. Veel mensen hebben hun gezicht bedekt met palestijnen-sjalen. de politie fotografeert en filmt. Politie laat weten dat er geen vermomden mogen demonstreren. De geluidswagen laat weten dat we dat zelf wel uitmaken.

Ondertussen opstandige muziek, toespraken, als vooraan enkele honderden ME'ers naar de kop van de demo lopen en in beginnen te hakken op de eerste rijen van het vrouwenblok. Veel gewonden, tientallen arrestaties, plassen bloed. Toch gaat er niemand rennen en de ME houdt op met meppen terwijl er in koor geschreeuwd wordt dat ze op moeten donderen.

We gaan uiteindelijk lopen en de ME'ers lopen aan alle kanten mee. De stemming is uitstekend, bijval van omstanders. De geluidswagen deelt mee dat op het slot van de IMF-vergadering de bankiers aangeraden is niet meer naar de binnenstad te gaan maar zo snel mogelijk naar het vliegveld. De demonstratie telt inmiddels 7.000 mensen.

Het aantal arrestaties van de afgelopen dagen bedraagt naar schatting 600. Vlak voer het eind van de demo wordt duidelijk dat het hele politiecirkus bij het eindpunt opgesteld staat, op zo'n manier dat ze de boel dicht kunnen gooien en gaan hakken en oppakken. Ze besluiten vlak voor het einde ons te ontbinden en in groepen te verspreiden. Dan komen de eerste charges, rennen, hier en daar valt een bouwkeet om of gaat een bankruit in. Die dag zijn nog zo'n 200 mensen opgepakt. Het is nacht, de aktiedagen zijn voorbij, de bankiers afgedropen en de feesten beginnen. Gewonnen.

p.s. Van de totaal ruim 900 arrestanten hebben er maar een stuk of 10 een aanklacht gekregen, de rest is na een dag vrijgekomen. Het hoofd van de vakbond vertelde de pers dat toen hij uit het vliegtuig stapte en al die pantserwagens zag, hij het gevoel kreeg of er net een staatsgreep had plaatsgevonden. Dat was geen staatsgreep, maar gewoon de staat.AANVAL OP DE EFFECTENBEURS

AMSTERDAM – "Aangezien jullie onafhankelijkheid willen, neem het en verhonger..." (F.Fanon, Algerijnse vrijheidsstrijder)

Amsterdam 30 september 1988. De beurs, handelsplaats bij uitstek van banken, multinationale ondernemingen, verzekeringsmaatschappijen en individuele kapitalisten. De beurs stinkt en is besmeurd! Met verf, boterzuur, pek en veren hebben wij de effectenbeurs aangepakt, daar waar de handel in eigendomsbewijzen (aandelen), schuldbewijzen(obligaties) en winst (opties) plaats vindt.

Hiermee symboliseren wij onze solidariteit met het brede verzet tegen de internationale 'handelaren' die zich de afgelopen week op hielden op de beursvloer van de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank te West-Berlijn, alwaar zij de balansen opgemaakt en de slotkoersen genoteerd hebben.STOP DE KOLONIALE WERELDOORLOG

ARNHEM - In de nacht van 27 op 28 september hebben wij het bedrijf Euroconsult in Arnhem besmeurd. Deze aktie vond plaats naar aanleiding van de jaarvergadering van het IMF/Wereldbank in Berlijn.

Euroconsult BV is een dochteronderneming van Heidemij. Holding BV. Euroconsult is een voorbeeld voor de Westerse kapitalistische denkwijze ten aanzien van ontwikkelingsprojekten in de zogenaamde Derde Wereld. Het werk van Euroconsult is erop gericht investeringen in ontwikkelingslanden te laten vloeien in de schatkisten van partikuliere bedrijven. Voor de 28e september was in Berlijn de leus: 'Uitbuiting de HEERschappij in het dagelijks leven aanvallen, revolutionaire tegenmacht opbouwen.' (iets ingekort wegens hevig plaatsgebrek).IMF-PICKETLINES

AMSTERDAM/DEN HAAG – Op do. 29-9 zijn -uit solidariteit met de mensen die op dat moment in Berlijn tegen het IMF knokten- twee lawaaidemo's/picketlines gehouden.

In Den Haag begon de aktie om 2 uur voor de Amerikaanse ambassade. In eerste instantie waren vier mensen op komen dagen, later kwamen er nog een paar bij. Ondanks dit kleine aantal kwam toch de ambassadeur al vrij snel naar buiten. Hij zegt dat een demo vervelend is, maar dat ie best bereid is tot een praatje. Ook de Haagse kit is geïnteresseerd in de verdere plannen. Die waren er niet echt, maar dat hoeven zij niet te weten. Uiteindelijk gaan twee mensen naar binnen en bieden de ambassadeur een stencil over het IMF aan. Hij belooft het naar Bonn te sturen. Einde aktie.

In Amsterdam waren om twee uur zo'n twintig mensen voor het Amerikaans consulaat aanwezig. Men fluit, joelt en trapt tegen de deur. In eerste instantie reageert de smeris niet maar al snel verschijnen twee busjes petten met lange latten. Verhouding ons/pet + lat: 1 op 1. De petten arresteren iemand die tegen de deur van het consulaat trapt. Anderen reageren en worden ook gearresteerd. De rest wordt verdreven. Er is niet gesommeerd.

Iemand die al wegliep wordt alsnog -willekeurig- gearresteerd. Vijf arrestaties bij een demo met twintig mensen. De onfortuinlijke vijf worden pas na 25 uur vrijgelaten (2 met naam, 3 NN), en gaan een klacht indienen tegen dit zoveelste wanstaltig optreden van de A'damse 'gezagsdragers'. Klachten hebben vrijwel nooit enig effekt, maar het is wel de officiële manier om van je ongenoegen blijk te geven. En je ongenoegen ondertussen op een andere, minder officiële manier formuleren kan ook.

Toen we merkten dat de rellen in Berlijn al in volle gang waren, en er in Ned. nog niets gebeurde, besloten wij (2 mensen), deze solidariteitsakties te organiseren. We beseften dat de voorbereidingstijd kort was, te kort eigenlijk. In A'dam ging het nog wel, maar in Den Haag was niemand uit die stad zelf. Oorzaak tijdgebrek. Pers hebben we ook slecht geregeld, er is niet over geschreven. Toch jammer. Al met al kunnen we wel spreken van een enigszins mislukt initiatief. Maar, we verliezen niet door nederlagen, maar slechts door strijd die niet gevoerd wordt.

 

 

.Terug naar boven