Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1988    ● Overzicht #0

UIT: NN #0 van 28 APRIL 1988SPRUITJES VERSUS KOUSEBAND

Agent van politie W.S.D. is geboren in Suriname en van Javaanse afkomst. Hij heeft dus een kleurtje. Vanuit Delfzijl kwam hij naar Amsterdam om als agent carrière te maken. Die loopbaan werd (helaas?) vroegtijdig beëindigd; per 1 januari '88 werd hem na zijn proeftijd door de burgemeester 'eervol ontslag, anders dan op eigen verzoek' gegeven.

D. schreef daarover een brief aan de gemeenteraad van Amsterdam, enkele citaten: "Als een buitenlandse man (kleurling) aan de balie kwam, werd er vaak (door collega's) tegen mij gezegd: 'Daar is je vader, ga je vader helpen'." […] "Nieuw was voor mij een rotje in de wc gooien, terwijl je in de wc bent om je behoeften te doen." […] "Als er iets georganiseerd moest worden, bijv. een zaalvoetbalwedstrijd of een pilsje pakken na de diensttijd, werd ik altijd als laatste gevraagd."

Nadat dit soort problemen op zijn eerste standplaats, buro IJtunnel, steeds groter werd, riep men de hulp van de zgn. 'allochtonenbegeleider' (alleen het woord al!) in. Die adviseerde tot overplaatsing naar het wijkteam in de Linneausstraat.  Daarmee was de horror echter niet voorbij. Omdat buro Linneausstraat onder IJtunnel valt, werd zijn doen en laten daarheen gerapporteerd. De hem toegezegde Nederlandse taallessen en 'weerbaarheidstraining . voor allochtonen' (lees: cursus 'hoe handhaaf ik mij tussen racisten') kreeg hij nooit, in verband met 'bezuinigingen'.

D. is ontslagen omdat hij niet zou voldoen aan 'de eisen van geschiktheid en bekwaamheid' welke voor zijn funktie zijn vereist. D. merkt bij sollicitaties, dat zijn voormalige kollega's bij het inwinnen van inlichtingen zich negatief over D.'s politieverleden uitlaten. Al met al toch een hele geruststelling dat de Amsterdamse politie haar eigen kollega's even bot behandeld als bijv. de 'RaRa'arrestanten. Met die 'afspiegeling van de Amsterdamse bevolking' zal het bij de politie dus wel nooit iets worden.