Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1988    ● Overzicht #0

UIT: NN #0 van 28 APRIL 1988KINDERDAGVERBLIJVEN

AMSTERDAM – Op dinsdag 12 april staakten alle kinderdagverblijven in de Amsterdamse Pijp. Aanleiding was de ongelijke beloning voor hetzelfde werk van leidsters en assistentleidsters.

In november hadden de kinderdagverblijven in de hele stad al eens gestaakt voor hetzelfde, met sukses. De gemeente heeft het onderscheid in betaling opgeheven. De stadsdeelraad van de Pijp wenste hierin niet mee te gaan. Na de laatste staking heeft ze een motie aangenomen waarin in vage termen staat dat men zoekt naar een oplossing. "Maar dan nog blijft het een onderbetaalde baan", was het kommentaar van de direkteur van een van de kinderdagverblijven.

In Krasnapolsky presenteerde afgelopen zaterdag een WVC-ambtenaar het voorlopige plan 125 miljoen uit een belastingmaatregel te besteden voor meer plaatsen in de kinderopvang. Mits ouders, gemeenten en werkgevers samen hetzelfde bedrag opbrengen. Hij sprak op een congres van de Werkgemeenschap Kindercentra. Dat kan de wachtlijst terugbrengen van 100.000 naar ongeveer 65.000. "Meer zit er voorlopig niet in", citeert de Volkskrant ambtenaar Rijpma. Er zal nog heel wat druk nodig zijn voor ook in Nederland het belang van kinderopvang voor emancipatie serieus is genomen. [P.]NO OLYMPICS PROCES

AMSTERDAM – "Het zijn saboteurs!", brieste Van Thijn tegen Beatrix. In plaats van naar de finale wereldkampioenschap hokkie te kijken, waren ze gedwongen een battle te aanschouwen tussen schoonmakers en officials. Het moest en zou eraf!

(Een oponthoud van 11 uur, en dat met zulk hoog bezoek in een propvol stadion). Om zo snel mogelijk de nieuwe 'plastik' grasmat om zeep te helpen, inklusief de kostbare onderlaag, werden de meest smerige chemicaliën gebruikt. Oh, oh, het was juist de bedoeling de aanwezige IOC-leden te laten zien dat Amsterdam perfekt in staat was een dergelijk groots gebeuren makkelijk aan te kunnen.

Toen hadden ze immers hun keuze nog niet bepaald (Barcelona/Parijs of Mokum?) Maar, ha-ha, een paar Olympiërs hadden de nacht tevoren overduidelijk de mening van vele Amsterdammersters gevisualiseerd (trouwens ook nog na het schoonpoetsen goed te lezen). Dat *speelde* zich af in het Wagenerstadium in Amstelveen, aug. '86. Op 2 mei'88 om 14.35 uur vindt het natrappen plaats op de Prinsengracht. EHBA wordt verleend door Kersting, Italianer en Donk.DE MISKLEUN

AMSTERDAM - Op dit moment zit er nog één persoon vast die ervan verdacht wordt meegewerkt te hebben aan een aantal RARA-akties. Vorige week donderdag 21-4 kwamen de drie overgebleven arrestanten van de oorspronkelijke acht, voor bij de rechter-kommissaris in de Bijlmerbajes.

Twee kwamen na deze zitting vrij. Ook voor hen was er geen voldoende bewijs gevonden om hun voorarrest te verlengen. De overgebleven arrestant kreeg te horen dat z'n voorarrest met dertig dagen verlengd werd. De reden van deze verlenging zit 'm voornamelijk in het feit dat het gerechtelijk vooronderzoek nog gaande is. Belangrijker is dat er geen bewijzen zijn tegen hem. Net zo min als bij de andere 7 vrijgelaten arrestanten.

De reden dat de arrestanten niet allemaal tegelijk zijn vrijgelaten, zit 'm waarschijnlijk in het feit dat de smeris haar gezicht niet wilde verliezen. Nu zit er dus nog één vast en kan als zondebok bestempeld worden. Telefoontaps, langdurige observatie en huiszoeking leverden geen bruikbaar belastend materiaal op. Net zo min als de uiterst intimiderende verhoortechnieken. Verdachten hebben immers niks te verklaren.

Een gunstig bijeffekt van de arrestaties is de opleving van de anti-Shell kampagne, getuige de lijst van akties elders op deze paginaas. Het gaat overigens met de overgebleven arrestant goed. Hij weigert de verhoren en heeft afgelopen maandag voor het eerst bezoek gehad. Dit bezoek werd overigens wel gehinderd, maar hij heeft er recht op. Roepakties zullen sporadisch worden georganiseerd.

Wil je hem schrijven, hou er dan wel rekening mee dat je post eerst door de smeris gelezen wordt. Adres: René Roemersma, Penitentiaire Inrichting Demersluis, Paviljoen 3, Wenckebachweg 48, 1096 AM Amsterdam. Bij deze willen alle arrestanten iedereen bedanken voor de morele steun die ze gehad hebben van de solidariteitsakties.ANTI-APARTHEIDS AKTIES

De invallen vanwege de vermeende RARA-leden waren aanleiding voor talloze aktiegroepen/individuen in Nederland om ondersteuningsakties uit te voeren. We hebben een kleine inventarisatie gemaakt van die akties die ons ter ore kwamen.

APELDOORN - Ook invallen en arrestaties in Apeldoorn naar aanleiding van anti-Shell akties. Op maandag 18-4 drong de smeris op vier plaatsen huizen binnen en arresteerde hierbij vier personen. Eén ervan kwam snel vrij want had nergens iets mee te maken. Bij een arrestant werden belastende papieren aangetroffen, onder andere met aktieplannen tegen Shell. Ook trof de smeris namen en adressen aan van betrokken aktievoerders. Tevens is een arrestant tijdens verhoor door 'het lint gegaan'. De volgende dag arresteerde de politie nog eens 2 mensen. Alle arrestanten kwamen na twee dagen vrij, hen is openbare geweldpleging ten laste gelegd.

Aanleiding van deze invallen en arrestaties waren de anti-Shell akties op 17-4. Vijf slangen werden hierbij doorgesneden. De politie kwam hen op het spoor nadat al eerder anti-Shell akties hadden plaats gevonden. Waarschijnlijk zijn de nu gesnapte aktievoerders na hun laatste aktie op 6-4 , twee weken lang geschaduwd. De aktiegroep trad op met de naam 'Jongerenverzet Gelderland'.

AMSTERDAM - Op vele plaatsen in de stad zijn solidariteitsspandoeken opgehangen. Vorige week donderdag was er een demonstratie ter morele ondersteuning van de toen nog vast zittende drie arrestanten. De voettocht was levendig en strijdbaar. Er liepen plusminus 500 mensen mee, leuzen werden gekalkt op straatmeubilair dat gepasseerd werd ('Boykot Shell' staat een week later nog steeds op de tramhokjes... is publex solidair?).

Er was verder veel politie op de been die weer eens van alles hadden verwacht. Tevens zijn er tientallen roepakties geweest bij de politiebureaus alwaar de verdachten vast zaten. In sommige gevallen zijn deze lawaai-demonstraties bruut door het aanwezige politiepersoneel uit elkaar geslagen. Dit gebeurde onder meer bij bureau Waddenweg in A'dam Noord en in Hilversum.

ROTTERDAM - Op 12-4 hebben aktievoerders/sters autobanden in brand gestoken op de Schiedamseweg. De aktie werd gevoerd uit solidariteit met de RARA-verdachten.

BAARN - De aktiegroep HAHA (Harde Aktie tegen Handlangers Apartheid) heeft de verantwoording opgeëist voor het inslaan van ruiten bij 2 Shell pompen in Baarn.

UTRECHT - Slangen doorgesneden van twee Shellpompen aan de Briljantlaan in Utrecht. De bijzonder lange persverklaring had als tekst 'Shell uit Z-Afrika nu!'

TILBURG - Vrijdagnacht zijn er in en rond Tilburg vier Shellpompen aangepakt. Er werden slangen doorgesneden en telwerken kapotgeslagen. Geëist werd het stopzetten van de betrekkingen van Shell met Zuid-Afrika en vrijlating van de R.A.R.A.(?}arrestant.

GRONINGEN - Aktievoerders hebben in de nacht van 11 op 12 april leuzen gekalkt in de Groningse wijk Beyem.

ALMERE – Een solidaire aktievoerder sneed in de nacht na de invallen slangen door van een Shell-pomp in Almere. Kennelijk had de politie hem al in de gaten, want binnen de kortste tijd stonden ze bij hem op de stoep.

HAAKSBERGEN - Slangen doorgesneden van een Shell-station in Haaksbergen. Drie pompen aan de Enschedesestraat waren het doelwit van de anti-apartheidsstrijders.GEEN FASCISTEN IN WIJKCENTRUM

AMSTERDAM – Fascisten hebben geprobeerd op 26 april onder valse vlag te vergaderen in het Amsterdamse wijkcentrum Ceintuur.

Ogenschijnlijk ging het om een landelijke vergadering van de Unie van Uitkeringsgerechtigden. De UvU bleek een partij in oprichting waarin W.J. Kock (met ck) middels de Staatkundige Federatie bezig was te infiltreren. Hij misbruikte het briefhoofd van de UvU om uitnodigingen te versturen voor de vergadering. Het secretariaat van de UvU was hiervan niet op de hoogte.

W. Kock heeft een hele carrière achter de rug in extreem-rechtse clubjes. Hij is een van de oprichters van de Staatkundige Federatie, een partij die blijkbaar als belangrijkste doelen heeft buitenlandse mensen en homofielen het leven onmogelijk te maken. In de zestiger jaren richtte hij de neo-fascistische (naar eigen zeggen) Volks Inspraak Partij op. Later werkte hij onder meer bij de Nederlandse Volks Unie en het secretariaat van Janmaat.

Kock werd van de vergadering op de hoogte gesteld door R.M. Brockhus, adviseur van de UvU. De oprichters van de UvU hebben, na geïnformeerd te zijn door de AFFRA-meldkamer en het Fascisme Onderzoeks Kollektief, de relatie met Brockhus verbroken. Unie van Uitkeringsgerechtigden en Wijkcentrum Ceintuur distantiëren zich nadrukkelijk van Kock en de zijnen. Het Wijkcentrum heeft de vergadering verboden.

Het zal misschien niet de laatste keer zijn dat fascisten zich via dit soort trucs proberen te manifesteren. Dankzij een tip bij het AFFRA is het ze deze keer niet gelukt. Mocht je vermoeden dat ze het weer proberen, bel dan het AFFRA: 020-246869.GBO

ARNHEM – De GBO is een elite-eenheid van de Arnhemse gemeentepolitie die bestaat uit zwaar getrainde en gedrilde vechtmachines.

De groep is opgericht in 1969, ter beteugeling van de uit de hand gelopen 'kriminele wantoestanden rond prostitutie' in de Spijkerbuurt. Dat heeft aardig gewerkt (de vetes in de Spijkerbuurt worden niet meer met (semi-)automatische wapens op straat uitgevochten), en bij het 10-jarig bestaan van de GBO sprak de leider trots: "Arnhem is nu een veilige stad."

Wie denkt dat zo'n elite-team dan wegens gebrek aan werk opgeheven wordt, heeft het fout. De GBO werd, wegens haar doorslaand sukses een voorbeeld voor andere gemeentelijke politiekorpsen (Heerlen, Utrecht) en funktioneert als leerschool voor supersmerissen.

Nu leert de ervaring dat zulk soort politie-eenheden in een 'veilige stad' nog wel eens uit verveling los willen slaan. Hun handen jeuken om het geleerde in de praktijk te brengen, en bij gebrek aan 'terroristen en andere zware kriminelen' kiezen ze aktievoerdersters als doelwit.

Hun methodes zijn al jaren dezelfde: zodra een aktie(vorm) blijkt aan te slaan proberen ze een knokpartijtje te provoceren, waarna ze loeihard iedereen die ze te pakken kunnen krijgen verrot slaan. 'Snel en efficiënt politieoptreden bij dreigende eskalatie' noemen ze dat, en het kan behoorlijk demotiverend werken op verbreding van het aktiewezen. Het is maar wat ze onder een veilige stad verstaan.

Natuurlijk wil dat absoluut niet zeggen dat er geen aktie meer gevoerd wordt in Arnhem. Want behalve sterk, snel en efficiënt, maar ook totaal afgestompt in hun militaristische struktuurtjes en macho-sferen. Feitelijk begrijpen ze niets van ons. Tenslotte werkt repressie alleen als je je er door laat intimideren...SHELL-BLOKKADE

ARNHEM – Sedert 14 april wordt in Arnhem e.o. wekelijks op koopavond aktie gevoerd bij een Shellstation.

De eerste keer werd de aktie aangekondigd in een huis-aan-huis blad en De Gelderlander, en zijn oproepen in scholen en buurthuizen verspreid in de hoop veel mensen te motiveren. De reden is tenslotte overduidelijk: Shell helpt apartheid en andere fascistische systemen om er poen aan te verdienen, dus: Boykot Shell!

Op 14 april was de eerste aktie een picketline bij de pomp naast de Rembrandtbioskoop in Arnhem (waar Cry Freedom draait). Vijftig mensen zorgden twee uur lang dat tanken een politieke daad werd (die slechts door enkelen werd verricht; omzetverlies volgens de pomphouder: f 500,-), Botha werd gehangen en verbrand, en binnen een uur waren de 2000 stencils op.

Veel goedkeurende blikken van omstandersters, en inderdaad: de week daarop (lawaaiaktie bij dezelfde pomp) was de opkomst aanzienlijk gemêleerder. En de politie (dus) ook een stuk geïrriteerder; verbreding van het aktiewezen zien ze helemaal niet zitten. Al snel begonnen de vier aanwezige GBO'ers o.l.v. Insp. Kant de zaak op te fokken. Niet van de stoep af, sarren en pesten. (al snel over en weer). Een paar JFN-skins proberen de boel op te fokken door in de Shell-shop blikjes Heineken te halen en die theatraal buiten te nuttigen.

We trapten er niet in, evenmin als in de volgende (politie-)provokatie: de arrestatie van een 14-jarig meisje dat niet meteen van de rijbaan af wilde. Verdenking: 'obstruktie van het verkeer', en daarvoor moest ze zich op het buro poedelnaakt uitkleden, werden insinuerende opmerkingen gemaakt over haar weglopen van huis (ze was daarover onlangs op IKON tv geweest), en zat ze een paar uur in de bak.

De aktie werd halsstarrig volgens ons eigen tijdschema afgemaakt, en daarna ging het in optocht naar het buro, zwaaien voor de arrestante. Daar aangekomen kwam meteen bovengenoemde Kant naar buiten: wat moeten jullie? Nou, de arrestante vrij natuurlijk, maar dat blijkt 'niet te kunnen'.

Het zwaaien en lawaai maken begint, en de politie slaat meteen aan het fokken. De voorste rij mensen wordt vanuit de ramen van 't buro overgoten met koffie, Kant probeert iemand te arresteren, er vallen over en weer klappen, en dan verschijnt van alle kanten (dus niet alleen uit het buro!) een overkill aan GBO en petten, die de demo uit elkaar slaan en 100-en meters de stad injagen.

Kant loopt onderwijl aanwijzingen te geven wie zijn mannen moeten oppakken, en in één geval lukt ze dat ook. Resultaat: veel builen en schrammen, en nóg meer zekerheid over de zin van aktievoeren tegen Shell. Want als er op een dergelijke manier afgerekend wordt met een picketline, dan is er vast iets te verbergen...SANKTIES TEGEN APARTHEID

In de VS staat een wet op stapel die moet leiden tot een bijna totale ekonomische boykot van Zuid-Afrika (bijna: alleen strategische mineralen voor militair gebruik mogen dan nog geïmporteerd worden...); een verbod op investeringen, en het verbreken van militaire samenwerking (inkl. inlichtingendiensten).

Bovendien moeten er sankties komen tegen Amerikaanse en Europese oliemaatschappijen die weigeren hun handel met Z-A te stoppen. Hoewel het wetsvoorstel er nog lang niet door is (konservatieve senatoren zinnen al op maatregelen om dit plan van de demokraten te stoppen) verklaarde Shell Oil, de Amerikaanse tak, dat Shell door de wet wellicht zou overwegen om haar vestiging in Z-A te sluiten...PICKET-LINE FRANS CONSULAAT

AMSTERDAM – 'Proteststemmers' noemden de media de stemmers op fascistisch/racistisch Front National van Le Pen. Waar 't begrip 'protest' al niet voor kan dienen!

Ondanks het feit dat dezelfde media niet ingaan op de opkomende, exhobitionistische fascisme, blijven vele groepen zich ertegen verzetten, blijven zij een oproep doen aan iedereen en doen zij blijvende beroepen op politici en regeringen, die op een geëigende reageren. Eén protest kwam onder meer van vrouwen uit Den Haag vrouwen uit Amsterdam en Delft.

Vrouwenpicket's 24 april 1988. I.v.m. de internationale aktiedag tegen racisme. 'Ne Voter Pas Le Pen'. Naar aanleiding van de deelname van het Front National, met Le Pen als kandidaat, aan de presidentiële verkiezingen le ronde 24 april j.l., werd op een kongres van anti-fascistiese en anti-rac/fas. groeperingen in Kopenhagen febr. j.l., 23 april uitgeroepen tot intern. aktiedag tegen racisme. Zelfstandige akties in heel Europa op die dag, om onze Franse kameraden te ondersteunen in hun strijd tegen het Front National (FN).

Verklaring:

'"Eindeloos gebabbel: vrijheid, gelijkheid, broederschap, liefde, eer, vaderland, wat u maar wilt. Dat heeft ons niet verhinderd om tegelijkertijd racistische praat te verkondigen, smerige nikker, smerige jood, smerige blauwe. Verlichte geesten, liberaal en teder -kortom neokolonialisten- deden of ze geschokt waren door deze inconsequentie: niets is logischer bij ons dan een racistisch humanisme, aangezien de Europeaan alleen mens is kunnen worden door slaven en monsters te scheppen." Uit het voorwoord van J.P. Sartre in 'De verworpenen der aarde', F. Fanon.

'De ergste dreiging heeft zich voltrokken: de 'gewone' politiek heeft het ongewone racisme van het FN overgenomen. De huidige Chirac-regering met zijn minieme meerderheid in het parlement, is al sinds '86 met handen en voeten gebonden aan het FN om m.n. racistiese maatregelen met betrekking tot buitenlandersters, migranten en vluchtelingen door het parlement te krijgen zijn ze afhankelijk van de steun van Le Pen en de zijnen.

'Zo is bijvoorbeeld de nieuwe immigratiewet (le loi Pasqua) van 9-9-'86 op onderdelen door het parlement geloodst dankzij de steun van het FN. Deze wet regelt het verblijf van buitenlanders in Frankrijk en is vergelijkbaar met de Nederlandse voorstellen voor de herziening van de vreemdelingenwet (ofwel pasjeswet). De wet van Pasqua vormt een regelrechte bedreiging voor de 4 miljoen buitenlandse inwonersters (6,8%) van Frankrijk.

'Maar het mee opschuiven naar rechts van de andere politieke partijen vormt een even grote bedreiging voor de in Frankrijk wonende migranten. Het Front met in zijn kielzog de regeringspartijen zijn er de oorzaak van dat in Frankrijk een klimaat is ontstaan van toenemende haat jegens buitenlandersters. Het racisties geweld heeft dan ook extreme vormen aangenomen. Steeds vaker worden mensen vermoord, mishandeld en vernederd omdat ze niet wit zijn, ofwel niet Frans. Het gaat niet meer om een incidentele maar om een strukturele zaak in het Franse alledaagse leven.

'Daarom ondersteunen wij vandaag 24-4-88 de oproep van het internationale anti-fascistiese anti-racistiese organisaties om protest tegenover het Frans racisties geweld te stellen. 23-4-'88 was in Frankrijk en andere Europese landen een aktiedag. O.a. om te protesteren tegen de deelname van het FN en Le Pen aan de Franse presidentsverkiezingen. Vrouwen uit Den Haag, Delft en Amsterdam.'

Na deze verklaring en de uitslag van de verkiezingen zeiden de vrouwen in een reaktie: Ondanks dat er niet zo veel vrouwen waren gekomen was het toch goed om daar te zijn. De vele goede reakties en leuke diskussies maakten het de moeite waard, ondanks de afschuwelijke overwinning die het Front heeft behaald. We zullen blijven proberen ook hier in Nederland onze Franse kameraden te blijven steunen in hun strijd tegen fascisme en racisme. Vier miljoen buitenlanders in Frankrijk worden in hun bestaan bedreigd door deze fascistiese en racistiese partij en daar moet een einde aan komen.(GEEN) DEMONSTRATIE LILLE

LILLE (Fr) – Een verhaal over mensen die tegen dezelfde Le Pen in Lille op de 19e april aan een anti-fascisme demo wilden meedoen. Dit in het kader van internationale oproepen om te protesteren tegen de deelname van het FN en Le Pen aan de Franse presidentsverkiezingen '88. Een relaas van de aktievoerders:

Dinsdag 19 april 1988. Met de bus uit Nederland kwamen wij met p.m. 40 anti-rac/fascistische mensen aan bij de grens Breda/België. Meteen werden wij door de Belgische rijkswacht gestopt. De 10 douaniers stonden met pistolen en uzi's om de bus heen. Haalde iedereen één voor een eruit en in een hok tot op de bot gefouilleerd.

Iemand had een fototoestel bij zich en maakte een foto vanuit de bus van het geheuren. Meteen na de klik stapte een rijkswacht met getrokken pistool de bus in, pakte de kamera, haalde de film eruit en stelde dat vervolgens bloot aan het licht. De verder ondergaande vernedering duurde 2,5 uur. De reis werd vervolgens voortgezet en we kwamen bij Kortwijk (B) bij de Franse grens. Voor de paspoortcontrole werd direct versterking gevraagd.

Vervolgens werd de bus, onder escorte. naar de grote grenspost België/Lille gebracht, alwaar de bus tussen dranghekken dreigde te komen. Wij waren kwaad machteloos en mochten niet bellen met een advocaat. Wij voelden ons gegijzeld en als ware terroristen behandeld gezien de dreigende manier waarop de Belgische politie zich t.o.v. ons opstelde. Alles werd erbij gehaald, zelfs de anti-terreurbrigade.

De demo in Lille hebben wij nooit bereikt want de bus met de neus naar België, i.p.v. naar Frankrijk, werd om middernacht als een raket terug naar Nederland geschoten. De Franse fascisten hebben werkelijk hun verwerpelijke stemmen uitgebracht. Ze hebben werkelijk 't idee dat de 3.000.000 Franse werklozen weer werk krijgen, zodra de 4.000.000 buitenlanders aus Frankrijk zijn: Frankrijk voor de Fransen of zoiets racisties en fascisties.

Er zijn op dit moment al 2.000.000 Le Pen stemmers politiek verenigd en dat betekent een gevaar voor alle buitenlanders in Frankrijk en tegelijkertijd in Europa. Nooit meer Fascisme. Partijen als het FN (CD) en mensen als Le Pen (Janmaat) dienen niet vrijelijk hun rotzooi te verkopen. Het is tijd dat er werkelijk iets tegen gedaan wordt. Met dank aan Fabiola en Jan.PEK EN VEREN VOOR FASCISTEN

AMSTERDAM – Onder dit motto zijn er afgelopen vrijdagnacht, in het kader van de anti-racismedag, op drie adressen prikacties gevoerd in de Kinkerbuurt.

Twee Amicales kantoortjes (Marokkaanse organisatie die voor het regime in Marokko de hier wonende Marokkanen bespioneerd en intimideert onder de dekmantel een vriendschapsvereniging te zijn) en het huis van Wolsink (voorzitter van de Nederlandse Volksunie) werden aangepakt. De panden werden met pek onder gesmeerd en daarna in de veren gezet. De organisaties werden gesommeerd uit de buurt en overal te verdwijnen.PALESTINA DEMONSTRATIES

DEN HAAG/AMSTERDAM – Terwijl over de hele wereld feest wordt gevierd om het 40-jarige bestaan van Israël, waarbij Nederlandse politici wat (milde) kritiek laten horen, zien wij de harde realiteit niet veranderen.

Nog steeds vermoorden de zionistiese feestvierders dagelijks Palestijnse mensen, blazen hun huizen op, onderdrukken ze met uitgaansverboden en als toppunt vermoorden ze een kopman van de PLO, Aboe Jihad. En Nederland feest mee, inklusief het aanpakken van het PLO-kantoor in Den Haag.

Zaterdag 23 april was er een landelijke demo in Den Haag uit solidariteit met de Palestijnse volksopstand. Er waren triest weinig mensen, 300 maar (met smeris erbij ruim 400) in een matte sfeer. Bij het verzamelen op het Binnenhof kregen we alvast een stenciltje met de leuzen die we mochten roepen, wat overigens weinig zin had, want de geluidswagen praatte er steeds doorheen. Na 2 uur lopen en een wacht bij het internationaal gerechtshof, waar een klacht ligt over het sluiten van van de VN-vertegenwoordiging van de PLO in New Vork, was er een manifestatie.

De volgende dag was het weer raak maar nu in Amsterdam. Het aantal mensen was nog triester, nu 150 (met smeris 250), maar de sfeer was een stuk beter. Doel van de demo was het 40 jaar Israël feest in de RAI (met Lubbers!) op te sieren. Bij de RAI leek de groep nogal gegroeid te zijn, maar dat bleek door de stillen te komen. Bovendien was het gebouw afgezet met dranghekken en ME in komplete uitrusting.

De groep was te klein om de RAI effektief te blokkeren, dus bleef het bij roepen. Binnen had een man wel wat effektiefs bedacht: hij begon te krijsen en in de zaal was het onmiddellijk paniek en dacht men dat er een aanslag was. Op 14 mei is er een grote landelijke demonstratie georganiseerd, dan is het precies 40 jaar geleden dat de staat Israël werd uitgeroepen. Verzamelen om 14 uur op het Beursplein in Amsterdam. Palestina vrij!DE ORDE HERKRAAKT

NIJMEGEN – "Alles afwegende is de Nijmeegse kraakbeweging tot de slotsom gekomen dat zij als bewaker van een bewegend centrum gehouden is haar medewerking te verlenen aan de herkraak van het kantoorpand Mariënburg 8 en het te onttrekken aan de handen van eigenaresse Stichting Shell Pensioenfonds."

"Eigenaresse wordt gevorderd haar betrekkingen met Zuid-Afrika te beëindigen. De Nijmeegse kraakbeweging kan indien nodig geholpen worden door landelijke groepen om haar konklusie ten uitvoer te brengen. Bovendien bestaat duidelijkheid over de voorgenomen bestemming van het pand. Kraakbeweging heeft het plan het pand in te richten als centrum voor langdurige bewoning en beweging. Dit houdt onder meer in dat er bepaalde gemeenschappelijke voorzieningen zullen komen en dat de kosten voor bewoning en gebruik beperkt zullen blijven."

Zo begint de persverklaring over de herkraak. Zondagnacht om één uur wordt via een aantal kanten de Mariënburcht binnengedrongen. De versterking wordt in de laadruimte van een vrachtwagen aangevoerd. De groep die als eerste kraakt is (toevallig) gevolgd door een politiewagen en dus worden de mensen die uit de vrachtwagen springen gekonfronteerd met een aantal zeer nerveuze agenten. Twee staan met een getrokken pistool te zwaaien, de rest met een wapenstok.

Een groep met bivakmutsen en helm, stenen en knuppels fungeert als buffer tussen de wouten en de ingang van de parkeergarage die onder de kantoorruimten ligt. Meer smeris komt aan en er worden over en weer wat klappen uitgedeeld. Als het sein 'deur is open' gegeven wordt gaat iedereen de parkeergarage in naar boven, er is één steen gegooid. Twee mensen die van de grote groep geïsoleerd raakten en de drie chauffeurs worden aangehouden.

Boven is de bewakingsdienst van 4 man onvriendelijk en beslist de deur uitgewerkt. Ze verlaten gedwee en een tikkeltje bleek de verdiepingen. Iedereen is nu binnen en kijkt rond: vier etages van het Shell-komplex zijn herkraakt. Het is er bijzonder luxe: kopieerapparaat (van Océ), vloerbedekking, een goed ingerichte keuken, personal komputer, buro's en een hele hoop papieren.

Er wordt gebruik van gemaakt voor de afwikkeling van de failliet privé-kliniek van Boerema, en voor de administratie van de bewakingsdienst. 99% van de ruimte is echter leeg. Door de antikraak bepaling in de Nijmeegse politieverordening en die paar spullen, lijkt het niet waarschijnlijk dat we kunnen blijven. We vergaderen met zo n 100 mensen over het verdere plan. Besloten wordt alleen te vertrekken als ME op volle sterkt is en het plan om te ontruimen klaar en doorgesproken is. We zullen geen konfrontatie aangaan.

Om half 5 begrijpen we uit scannerberichten dat de ontruiming op zeer korte termijn volgt. Even later zien we ME-bussen voorrijden en ME'ers de ingang van de parkeergarage inrennen. We vertrekken in een blok uit het kantorenkomplex. Tussen de bovenste twee lagen van de parkeergarage stuiten we op een grote hoeveelheid ME, honden etc. We worden ingesloten en na wat chaotisch geschreeuw worden we een voor een uit de groep geplukt, gefouilleerd en elders geboeid neergezet. Als iedereen aan de beurt geweest is heeft de smeris een enorme hoeveelheid helmen, knuppels, bivaks enz. buitgemaakt.

We roepen met z'n allen leuzen: 'Shell uit Zuid-Afrika, Boykot Shell'. We worden in groepen van tien, al roepende, afgevoerd. In het hoofdburo worden we na het nemen van polaroidfoto's in de sportzaal opgesloten. Hier komt het na een tijdje tot een konfrontatie als opgefokte ME'ers mensen van de vensterbank afgooien (omdat je daar niet mocht zitten) en anderen die roken proberen af te voeren. Iedereen duikt bovenop de agenten waarna er een charge in de gymzaal volgt. Door de eensgezinde strijdlust van ons rest er voor de smeris niets dan zich terug te trekken. Ze sluiten ons dan maar met 8 à 9 mensen op in cellen om ons later, na een niets opleverend verhoor, de straat op te laten.

Eén persoon die toegeeft in de kantoren te zijn geweest, krijgt een dagvaarding mee wegens lokaalvredebreuk. Ook de arrestanten van 's nachts komen vrij, drie met een dagvaarding. De nog steeds aanwezige smeris ziet er vermoeid en chagrijnig uit. Deze aktie is wat hen betreft niet voor herhaling vatbaar...KRAAKBERICHTEN

AMSTERDAM – Maandag 25 april kwam rechter Asscher de bewoonsters van het drie maanden geleden gekraakte pand Reguliersgracht 27 met een bezoekje vereren. Nadat al eerder justitie vond dat het pand niet op lokaalvredebreuk ontruimd kon worden, ging eigenaar Brals op de anonieme dagvaardingstoer. Asscher is het niet met justitie eens en vindt dat er wel ontruimd kan worden. Hij wil nog wel de Gemeente twee weken de tijd geven om een standpunt in te nemen aangaande aankoop/vordering van het perceel.

Brals beweert na ontruiming het pand te gaan verbouwen. Het is gekraakt omdat het een jaar leeg stond. Inmiddels zijn er al enige prikaxies uitgevoerd door sympathisanten van de kraaksters. Zo blijkt maar eens en te meer dat de Leegstandswet een heerlijke wet is voor spekulanten. Justitie ziet geen grond voor ontruiming, gelooft niet in verbouwing, en de rechter vindt het wel of niet verbouwen niet eens relevant en kiest de zijde van de huiseigenaar.

Op 24-4 gekraakt werd Marnixkade 87 hs, eigenaar is woningbouwvereniging Eigen Haard. Op 17-4 werd Geldersekade 83 gekraakt. Eigenaar is Liu. Asscher deed 21-4 opnieuw een ontruimingsuitspraak ln een anonieme dagvaardingszaak. Het betreft hier het half jaar geleden gekraakte Hemonylaan 21. Van de krakers kregen we het volgende schrijven:

'Rookwolken in de rechtszaal. Met droevig leedwezen vernamen we dat Asscher Hemonylaan 21 laat ontruimen. Huurder en bordeelhouder Van der Veer liet het pand voor de kraak nog wel 14 maanden leeg staan. Asscher gaf de krakers een maand de tijd om weg te wezen, de huurder betaalt immers f 5500 per maand. Asscher's woorden hebben een enorme rookkolom in de rechtszaal ontketend, die zich tot een dreigend onweer boven de rechtelijke macht samenpakten. Geschokt vluchtte het zwart gebefte gajus naar hun schuilholen, achtervolgt door rookwolken en een zalig boterzuuraroma. Wij danken de parketwacht die het nodig vond de rookpot om te trappen, waardoor de vloerbedekking in de fik vloog. Wie wij zeker niet danken is advokaat Huet, die ondanks vele blijken van ongenoegen na de ontruiming van Baga Moyo, nog steeds niet bereid is af te zien van kraakzaken. Geef zelf blijken van ongenoegen: Huet, Spuistr.103e, tel.277481, kantoor J. Vermeerstr. 43'. Van der Veer, Donau 78, A'veen. Tel. 456481.'

Op 21-4 deed Asscher uitspraak in het kort geding Gemeente tegen Conradstraat. De uitspraak: ontruiming 1 juli. Direkt daarna bezetten de bewoners/gebruikers het kantoor van wethouder Genet. De dag ervoor had de gemeenteraad onder druk van de PvdA besloten "niet te willen praten of ze nog inhoudelijk wilden praten omdat het nog onder de rechter was" (jaja, het staat er echt). De Conradstraters/sters gaan er vanuit dat de Gemeenteraad besluit om niet te ontruimen en nemen dus geen voorzorgsmaatregelen. Wel is er rond die tijd een theaterproduktie gepland waarbij de gebouwen tot een middeleeuwse burcht omgetoverd zullen worden.

GRONINGEN – Vorige week is het laatste gedeelte van het Wolters Noordhoff Complex gekraakt. De panden hebben de nummers 18 t/m 24, het was een voormalig PvdA-gebouw. Het WNC is nu dus in z'n geheel gekraakt.

UTRECHT – Op 25-4 gekraakt is Mariahoek 11, een droomhuisje in eigendom van de oud-katholieke kerk. Gedagvaard zijn Jacob Geelstraat 23hs en 1 hoog. Werden op 21-'88 gekraakt.

NIJMEGEN – De Arkstee kan ontruimd worden na 16 mei. Op 29-4 is er een feest en in het weekeinde van 7-8 mei zal er een alternatieve toeristische dag zijn in het centrum van Nijmegen. In Venlo zijn de ruiten van het kantongerecht ingegooid uit solidariteit met de Arkstee.

ARNHEM – Op 25-4 semi-legaal gesloopt: Molls's Automobielen. Op 14-2 gekraakt als bijna ruïne, overblijfsel van een prachtige autogarage uit 1922. De gemeente had stiekem achter de schermen en zonder al te veel rekening te houden met inspraak, een sloopvergunning verstrekt. Het terrein ligt voorlopig braak en er moet ooit kantoor/nieuwbouw komen. Om eens op een andere manier ruchtbaarheid te geven aan dit symptoom van stadsvernieling en spekulatie, werd de MOll garage door kunstenaars kollektief kasteel moll omgetoverd tot een gigantische kijkdoos en werd het weekeinde voor de sloop open huis gehouden. De laatste dagen van een kultuurmonument verschijnen binnenkort op video.UITNODIGING VOOR DE LUNCH

Vorige week was 'onze' minister van buitenland, heer Broek, op bezoek in Tsjechoslowakije. Een uitgebreide lunch met een aantal dissidenten die deel uitmaken van de mensenrechtengroep CHARTA '77 was een onderdeel van Broek's bezoek.

Een hoge funktionaris uit een vrij en democraties land steekt een verzetsgroep in een totalitair kommunisties land een hart onder de riem. 'Hou vol, wij in het vrije westen ondersteunen jullie. Alles sal reg kom' zo luidde zijn boodschap. Bij mij is nog nooit een buitenlandse minister op bezoek geweest, terwijl ik mijzelf zeker wel beschouw als een dissident in Nederland.

Bij deze nodig ik dan ook de Tsjechoslowaakse minister van buitenland uit om eens met mij 'de lunch te komen gebruiken'. We zouden bijvoorbeeld kunnen gaan eten in 'De Volkskeuke', dan is die minister nog een beetje op bekend proletaries terrein ook. Ons gesprek zou wat mij betreft moeten gaan over onze staatsvorm; de parlementaire hypocratie.

Overigens lijkt mij het kommunisme of socialisme evenmin leuk, dus een eventueel aanbod van steun zal ik af moeten wijzen. Het gaat er mij alleen maar om dat duidelijk wordt dat ook 'het vrije westen' dissidenten kent. Alle Nederlandse dissidenten zijn hierbij uitgenodigd. Neem wel zelf brood en koffie mee! [M.]HONGER!

AMSTERDAM – Woensdag 27 april 12 u. Voor de ambtswoning van Van Thijn, hoek Herengracht-Vijzelstraat, staat een groep mensen op straat. Prins Willem Alexander is uitgenodigd voor een receptie ter gelegenheid van zijn 21ste verjaardag.

Een groep uitkeringstrekkers en trekkersters liep door de politieafzetting heen met de bedoeling mee te eten, maar in de hal aangekomen vraagt een snuggere portier naar de uitnodiging. Deze hadden we dus niet omdat uitkeringsgerechtigden niet uitgenodigd waren, maar honger hadden we wel. Reden voor ons om gewoon door te lopen. De politie grijpt in, we worden weggetrokken. Dan komen er nog twee agenten te paard om de rust te herstellen.

Dit maakt de chaos alleen maar groter. Vervolgens verschijnen de autoos van Willem Alexander, die proberen er door heen te komen. Twee ervan knallen op elkaar en de auto waar Alexander inzit wordt door een paard in elkaar gebeukt. Onder luidkeels gejoel van 'Hongeeeer' stapt Alexander uit en wordt door een zichtbaar geïrriteerde Van Thijn begroet. Agenten te paard chargeren waarbij rake klappen vallen. [Komitee 513 erbij]DEMONSTRATIE GASSELTE

GASSELTE – De plannen voor de 'definitieve' opslag van radio-actief afval in zoutkoepels bestaan al bijna twee decennia. Jaren van onzekerheid, verwarring, gekonkel en verzet! Voordat de regering eventueel kan kiezen voor de bouw van nieuwe kerncentrales zal ze toch een oplossing voor het afval moeten kunnen presenteren aan het volk.

Een oplossing die nog nergens ter wereld gevonden is. Dat feit immers bepaalt voor een groot deel de weerstand tegen kernenergie. Een weerstand die vrij stabiel blijkt. Mooie verhalen worden niet meer geslikt, 'inspraak'avonden worden óf geboycot óf aangegrepen om nogmaals te vertellen waar het werkelijk om gaat: zolang er niet gestopt wordt met kernenergie valt er überhaupt niet te praten over opslag van afval.

Vreemd genoeg lijkt het of de AKB en zeker het wat radicalere deel, nauwelijks meer enige invloed uitoefent op de opinie. Het is immers lang geleden dat er een aansprekende actie is gevoerd. Twee jaar na Tsjernobyl was een gelegenheid; drijvend op symbolen moest de AKB weer iets van zich laten zien. En dan, wat de grote milieu-organisaties betreft, niet meer op de manier als in Borssele 1 jaar na Tsjernobyl. De nadruk lag op de redelijkheid van de AKB (niet officieel maar het leek er verdomd veel op).

We hebben goeie alternatieven voor kernenergie en het is slechts een kwestie daarvan de regering te overtuigen. Vooral niet te radicale eisen was het motto. De demo en manifestatie moest goed verlopen en moest er vooral vrolijk en opgewekt uitzien. De nadruk op het afval is ook een strategiese keuze; als er geen 'oplossing' gevonden wordt blijft het afval als een levensgrote barrière voor de nieuw te bouwen kerncentrales liggen.

Gasselte, het symbool van verzet tegen de zoutkoepelplannen, was het terrein van de demo. De plaatselijke bevolking wordt verweten te lijden aan het 'not in my backyard' syndroom. Iets wat ze bijna zelf in de hand werken. Vroeger was het plaatselijke verzet ook duidelijk politiek, gericht tegen de dictatoriale mentaliteit waarmee de centrale regering denkt afgelegen plaatsen te kunnen opschepen met de rotzooi waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Nu een enorme matheid en apolitiek geblaat. Geen woord over het sluiten van Dodewaard en Borssele, nee 'het afval mag hier niet komen'. Nou wees maar gerust, voorlopig (50-100 jaar) komt het in Borssele te liggen. Een gezellige maar slappe dag daar in Gasselte met 4000 mensen waarvan de ene helft alleen nog maar lijkt te komen omdat ze zeker weet dat ze de andere helft weer eens kan ontmoeten. Veel oude buurtbewonerssters (leuk) en oud-actievoerderssters (jeugdsentiment). Een perfecte (over) organisatie, (er mocht vooral niets misgaan) en een tevreden organisatie.

En verder.. ach verder bleef het nog lang rustig in de rest van het land. En toch, toch is het leuker en makkelijker een net weer moeizaam opkrabbelende atoomlobby een knal te geven dan wanneer ze weer in volle oorlogsuitrusting tegenover je staan: Breek de dag, tik es een bedrijfje.BOYKOT BASF

De komende weken zijn er akties tegen Basf te verwachten. Waarom? In het Rijnwater komen ± 6000 verschillende stoffen voor. Onbekend is hoeveel van deze stoffen schadelijk zijn. Bekend is dat pesticiden schadelijk zijn.

Bentazon is een pesticide dat wordt geloosd in de Rijn door Basf. Basf loost 27.000 m3 afvalwater per uur in de Rijn. Per jaar loost Basf tenminste 13 ton bentazon en doet dit al sinds 1971. Over Bentazon is vrijwel niets bekend. Basf is de enige producent en houdt alle (produktie)gegevens zorgvuldig geheim. Welke ziekte kan je ervan krijgen, wat zijn de cocktaileffekten? Wat men we over bentazon weet is dat de stof niet afbreekbaar is en dat bentazon net als DDT zich ophoopt in het lichaam (over de erfelijke gevolgen is alweer niets bekend).

Een jaar geleden schreef de direkteur v.h. Amsterdamse waterleidingsbedrijf een brief aan PvdA-wethouder Jonker. In deze brief werd de wethouder op de hoogte gesteld v.d. aanwezigheid van Bentazon in het drinkwater. De wethouder stopte deze brief in een la om paniek te voorkomen. Het waterleidingbedrijf speelt hier een merkwaardige dubbelrol: enerzijds stellen ze dat er niets aan de hand is, anderzijds dreigen ze Basf met een proces.

Inmiddels proberen de politici de zaak te sussen en Basf loost driftig door: de bentazon-produktie wordt niet gestaakt en de filters pas over twee jaar in gebruik genomen. En, wat misschien nog belangrijker is: Basf geeft geen inzage in wat er verder nog geloosd wordt. Bentazon kan het topje van de ijsberg zijn. Opnieuw wordt onze gezondheid opgeofferd aan het ekonomiese belang v.d. chemiese industrie. Opnieuw worden bedrijfsbelangen boven de belangen van onze toekomst gesteld. Laat het hier nu maar eens heel duidelijk worden dat het drinkwater schoon moet zijn.

Een totale boycot van Basf. Koop geen floppy's, kassettebandjes, videobanden, kunststoffen, bestrijdingsmiddelen, kleurstoffen, chemikaliën etc. etc. van Basf. Totdat: 1. De lozingen van Bentazon door Basf totaal zijn gestopt; 2. Basf de al gemaakte vervuiling heeft opgeruimd; 3. Basf de geheimhouding over de overige lozingen opheft. [Norbert]WAAROM EEN APARTE VROUWENPAGINA?

NN – Zo zou ik ook kunnen vragen: waarom zijn er nog vrouwenhuizen, vrouwencollectieven, vrouwenbladen, vrouwenbonden, vrouwenprogramma's, vrouwenpanden, vrouwenstudies, vrouwen voor vrede, meidenwegloophuizen enz. Omdat het nog steeds nodig is.

Dat we een vrouwenredaxie gevormd hebben is geen blijk van wantrouwen t.o.v. de andere redactieleden (mannen en vrouwen!) maar het is een waarborg dat er aan vrouwenstrijd aandacht wordt besteed. Want wat voor een vrouw een strijdpunt is, valt een man misschien niet eens op. We willen met deze pagina een brugfunctie vervullen naar de vrouwenbeweging toe en de drempel verlagen voor vrouwen om met nieuws te komen.

Dus we hopen dat iedere vrouw die iets te melden heeft op het gebied van persoonlijke en politieke strijd contact opneemt. Op dinsdagochtend van 10 tot 12 zijn we in elk geval te bereiken bij de redactie (zie kolofon), vraag naar Liesbeth, Ineke, Tiba of Petra. We proberen alles te plaatsen dus hou het kort! Als je schrijft geef dan ook je tel. nr. voor als we meer info willen. Help ons een actuele, informatieve, strijdbare en vooral inspirerende rubriek te maken!!FEMINAXE

'Esther is dus veroordeeld voor drie maanden gevangenisstraf alleen maar omdat ze is weggelopen.'

Dit is de kop van een Engels stukje over de Lindenhorst demonstratie in sept. '87, in het maartnummer van het Engelse blad Feminaxe. Feminaxe ligt af en toe in de vrouwenboekhandels. Het wordt gemaakt door Engelse anarchafeministes en staat bomvol info over de strijd in Engeland, die niet veel verschilt van hier. Tussen de waanzinnige tekeningen en stripjes door artikelen over de homofobie in Engeland en de acties tegen 'clause 28'.

Een stuk over vrouwenhandel (met adressen van exploiterende sexclubs), over kinderrechten (de lndianenkommune op z'n Engels bekeken), uitkeringsstrijd en een 'thrue confession' van een anarchafeministe en voormalig striptease-danseres die die anti-porno acties veroordeelt. 'It was produced by a bunch of anarchist women for women' en volgens mij het lezen waard. [Tiba]GOED GEK IS GOUD WAARD

AMSTERDAM – Stichting de Helse Hex is een vrijwilligersorganisatie die als enige opvang biedt aan vrouwen die weggelopen zijn uit psychiatrische inrichtingen.

Onze doelgroep bestaat uit: -vrouwen die slachtoffer zijn van sexueel geweld en een plek nodig hebben waar zij zich veilig voelen; -vrouwen die vluchten uit de traditionele hulpverlening; -vrouwen waarbij de traditionele hulpverlening gefaald heeft omdat die geen antwoord weet op de specifieke problemen van vrouwen voortkomend uit hun positie.

Omdat ze, bewust of onbewust, niet meegaan met de verwachtingen die aan hun gesteld worden. De traditionele hulpverlening is er immers op gericht vrouwen weer in de samenleving -zoals die is- te laten functioneren. Dus die individualiseert de problemen. Dit houdt in dat de 'patiëntes' zich moeten aanpassen aan de geldende rolverwachtingen in hun omgeving in plaats van zich te emanciperen.

In de Helse Hex is ervaringsdeskundigheid belangrijk. Die is nodig voor: herkenning van problemen bij elkaar, erkenning voor de positie van vrouwen en erkenning voor het feit dat haar problemen niet alleen individueel zijn maar onlosmakelijk verbonden met maatschappelijke strukturen.

Op 8 maart dit jaar vierde de Helse Hex haar driejarig bestaan. Er is echter weinig reden voor veel feestvreugde omdat het voortbestaan van de stichting heel onzeker is. Bij de aanvang van het projekt ontving de Hex een experimentele subsidie voor 3 jaar. Deze subsidie loopt dit jaar dus af. De gemeente heeft plannen de subsidie in 1990 stop te zetten. De redenen hiervoor zijn heel vaag en volstrekt in tegenspraak met de resultaten die de Hex geboekt heeft. De stichting is in het hele land bekend. We geven veel voorlichting door heel Nederland d.m.v. akties geven we bekendheid aan de miserabele positie van vrouwen in de psychiatrie. Deze resultaten zijn niet meetbaar met behulp van cijfers en tabellen.

Wij roepen vrouwen op die het werk van de Helse Hex willen ondersteunen. Schrijf een kaartje naar ons waarin je ondersteuning betuigt met het werk van de Helse Hex. Voor ons is het belangrijk om deze ondersteuning te krijgen, het geeft moed om door te gaan met het gevecht om het voortbestaan van de Helse Hex. Stuur je steunbetuiging naar: Stichting de Helse Hex, Frederik Hendrikstraat 111-115, 1052 HN Amsterdam tel. 020-86738Ll [Paula Yben]POSITIEVE INGREEP KOLLEKTIEF

AMSTERDAM – Dankzij positieve aktie kunnen nu zelfs vrouwen hoogleraar (of is het lerares? typster) worden. Wat stelt professoraat dan eigenlijk nog voor? Wat stelt een zittende professor dan nog voor? Wat stelt zijn geslachtsorgaan nog voor? Zo'n man kan geen kant op.

Overal dreigt positieve aktie! Gelukkig is het Positieve Ingreep Kollektief er ook voor dit soort man, mits hij kwaliteit heeft. In deze tijden van positieve aktie voor vrouwen hebben mannen het niet gemakkelijk. Hoeveel kwaliteiten ze ook bezitten, ze lopen vaak een karrière mis alleen vanwege hun geslachtsorgaan.

Dat hoeft nu niet langer. Dankzij het Positief Ingreep Kollektief. Via een kleine ingreep verwijderen wij die lichaamsdelen die U zo onmiskenbaar tot man bestempelen en daarmee uw toegang tot de arbeidsmarkt blokkeren. Laat uw mannelijkheid verwijderen door het Positieve Ingreep Kollektief (aangesloten bij de ANVR) Ook voor hormoon- en nazorgopvang. Een deskundig team zal met gebruikmaking van de nieuwste wetenschappelijke methoden onderzoeken of uw kwaliteiten u inderdaad in aanmerking laten komen voor onze Positieve Ingreep.

Positieve Ingreep Kollektief, Postbus 10222, 1001 EE Am*damWAAR IS DE VROUWENSTRIJD VOOR DIT MOMENT?

Na een aantal sterke jaren is er geen sterke georganiseerde vrouwenbeweging meer. Een deel van de vrouwen heeft zich op vrouwenterreinen teruggetrokken (vrouwenhuis), een ander deel is het bedrijfsleven of de politiek ingegaan en een ander deel denkt 'wij willen wel wat' maar lijkt niet goed te weten wat dan wel.

Onderling is men bij tijd en wijle harder bezig elkaar te bekonkurreren dan elkaar te versterken. Men lijkt te onzeker om beslissingen te durven nemen. Kleinheid, zwakte wordt zo benadrukt dat men niet meer aan haar kracht toekomt. Ruzie is een eng woord.  Ook bij ons lijkt het belangrijker te blijven herhalen dat er maar zo weinig vrouwen zijn, dan te zeggen dat we met een aantal te gekke vrouwen zijn. Het lijkt erop dat iedere vrouw weer op haar eigen individuele deelterrein haar eigen individuele strijd voert.

Misschien is dat ook wel de tendens van dit moment. Dat er heel hard geknokt is om toegang tot banen, subsidies, projecten e.d. te krijgen, dat we nu dus ook niets meer te klagen zouden moeten hebben. Misschien hebben we al onze kracht nodig om op die verworven plekken in stand te houden.

't Zal je maar gebeuren: net benoemd tot hooglerares en dan een storm van kritiek op het benoemingsbeleid. Kan je nagaan wat er gebeurt als je werkelijk op die plek zit en werkt. Mijn keuze van dit moment is om daar de strijd aan te gaan waar die zich voordoet, waar ik haar zie, zo mogelijk samen met andere vrouwen, anders alleen. Dat het nog lang niet gestreden is, is duidelijk.ZUIDAFRIKAANSE VROUWEN BENEFIET

ROTTERDAM – Het Surinaamse vrouwenkollektief organiseerde 23 april een benefiet voor 2 zwarte Zuidafrikaanse vrouwenorganisaties.

Er waren bands, een literair kafé en een loterij door Saar-nolympics-Boerlage. Het was heel gezellig, heel druk & er is ook een flink bedrag opgehaald. De samenwerking tussen zwarte en witte vrouwen in de organisatie verliep prima en het plan is na een rustpauze meer dingen te organiseren ter ondersteuning van (buitenlandse) vrouwengroepen. Voor de volgende keer wordt gedacht aan Nicaragua. Geïnteresseerde vrouwen kunnen bellen, 010 4672873.MANNEN TEGEN SEXUEEL GEWELD

NIJMEGEN – Op (ik denk) zaterdag 23-4 hebben in Nijmegen 30 mannen gedemonstreerd tegen sexueel geweld. Dit om te protesteren tegen de verkrachting van twee vrouwen door een inbreker.

Het was speciaal een mannendemo om twee redenen: -er was al kort na de verkrachtingen een vrouwendemo geweest; - de mannen wilden er op wijzen dat (sexueel) geweld vooral een mannenprobleem is (oorlogen verkrachtingen). De demonstranten willen dat mannen hun eigen sexisme gaan zien, dat (bijna) alle mannen hier automatisch hebben meegekregen door hun opvoeding/opgroeien hier.

Van de 100 mannen die zouden komen kwamen er maar 30. Dus werd de demonstratie kort (een rondje over de markt). Daarna deelden ze nog l,5 uur lang pamfletjes uit in een drukke winkelstraat. Daarna werd besloten om volgende week (za 30-4) weer te verzamelen om 2 uur op Plein '44 om weer pamfletjes uit te delen. Ze hopen dat er in meer steden dergelijke dingen gestart worden.HSD BEZETTING

AUSTERLITZ – Zondag 24 april hebben wij (aksievoerders v.d. Ned. Bond tot bestrijding v.d. Vivisectie, NBBV)) het terrein v.h. commerciële proefdierenfokbedrijf Harlan Spragne Dawley Inc. te Austerlitz bezet.

Dit deden wij uit protest tegen de weerzinwekkende praktijken van de vivisectie in het algemeen, en tegen de wel zeer onsmakelijke rol die HSD hierin speelt in het bijzonder. HSD is een v.d. grootste commerciële proefdierfabrieken in Europa. Ze fokken op grote schaal honden (beagles), katten, cavias en muizen, die aan laboratoria over 't hele kontinent verkocht worden. Dit om allerlei testen op deze dieren uit te voeren.

O.a. wordt op de beagles de volgende giftigheidstest uitgevoerd: Drie groepen beagles krijgen een hoeveelheid wasmiddel toegediend. Op de tong en bek dichthouden tot ze slikken. Eén groep krijgt een theelepel vol na 24 uur vasten op een nuchtere maag. Een andere groep krijgt een theelepel 2 uur na het eten. En een derde groep krijgt na 24 uur vasten 1 gram per kilogram lichaamsgewicht. 24 uur erna worden per groep twee honden gedood voor onderzoek. En nog eens 3 dagen erna worden ook de overige dieren gedood en onderzocht. Resultaat van deze proef: o.a. bloeding en verbranding v.d. tong, ontsteking v.d. keel; ontsteking, bloeding en blaarvorming in de slokdarm en bloeding, vervelling en ontsteking v.d. Maagwand.

Ondanks al deze praktijken wordt HSD gesubsidieerd door 't ministerie van WVC, de politiek juicht deze gang van zaken dus toe.  Hoewel toenmalig staatssecretaris v.d. Reyden in '85 een vermindering v.h. aantal dierproeven met 30% binnen 5 jaar beloofde.

Onze aksie verliep vrijwel vlekkeloos. Nadat een aantal mensen 's morgens de hekken doorgeknipt hadden, stroomden ongeveer 120 aksievoerders het terrein op. Een aantal ketenden zich vast aan de hondehokken, om zo hun sympathie met deze dieren te tonen. Verder waren er borden en spandoeken en sprekers uit div. landen.

De eigenaars van HSD toonden zich zeer onsympathiek, weigerden de aanwezige pers van kommentaar te voorzien, scholden ons uit voor inbrekers en vuile uitkeringstrekkers en belden meteen de politie. De politie weigerde omwonenden en sympathisanten die nog buiten het terrein stonden toe te laten, waren als gewoonlijk vervelend, maar klappen zijn er niet gevallen.

Leden v.d. NBBV konstateerden verder verwaarlozing v.d. dieren en een drietal ernstig zieke honden, maar HSD weigerde een dierenarts bij te halen. Toen we zelf een dierenarts belden kwam die het terrein niet op. Later zijn we met z'n allen naar 't smerisburo in Zeist geweest om van deze praktijken aangifte te doen omdat de handelswijze van HSD in strijd is met de Wet op de proefdieren (van 1977).ONBEZORGD VRIJEN? BEKIJK HET MAAR

Als we niet oppassen wordt vrijen met wie je wilt en wanneer je wilt nostalgie, verleden tijd, eng, onveilig, amoreel! AIDS bijv. Weer klooien met condooms. En stel dat 'ie lek is, dan helpt zelfs de morning-afterpil niet meer.

Of de pil uit het ziekenfondspakket bijv. Apart bijverzekeren. Leuk voor de bijstandsvrouwen of nog erger de bijstandsmoeders. Leuk voor de jonge meiden, die nog bij hun ouders in het ziekenfonds zitten of die rond moeten komen van het nieuwe gehalveerde bijstandje. Leuk ook voor de studentes die rond moeten zien te komen van f 600,- per maand.

Sexualiteit, vrijen en de (onbedoelde) gevolgen hiervan is een zaak van vrouwen én mannen. We plaatsen dit stukje niet voor niets niet op de vrouwen-pagina. De gevolgen komen veelal nog wel bij de vrouwen terecht. Het zijn veelal de mannen die moeite hebben met condooms, die het aan de vrouw overlaten of en welke voorbehoedsmiddelen zij gebruikt.

De heren politici hebben het weer mooi voor elkaar: iedereen terug in de hoeksteen van de samenleving die gezin heet. Potten en flikkers zijn gestigmatiseerd, wie weet komt binnenkort die verplichte AIDS-test voor homosexuelen die Brinkman zo graag wil, met alle gevolgen van dien (minder/geen kans bij sollicitaties, duurdere verzekeringen, enz.).

Vrijen is alleen nog maar veilig binnen het gezin of met die ene partner. Condooms in het ziekenfondspakket opnemen is blijkbaar ondenkbaar. En zonder pil zullen vele vrouwen iedere maand weer in spanning zitten of ze nu wel of niet... En abortus is hoe dan ook niet leuk. Dus dan toch maar trouwen, het kind laten komen en ook die 2de, 3de, 4de, 5de, die je eigenlijk ook niet hebben wou.

De FNV-vrouwenbond heeft het zich allemaal aangetrokken. Zij brengen het in tijdens axie-bijeenkomsten over de besnoeiingen in de gezondheidszorg. Ook 'Vrouwen Blijven Eisen' (VBE) houdt de zaak in de gaten. Maar waar zijn al die mannen die AIDS-risico-groep zijn? En al die mannen die zwangerschap kunnen veroorzaken? Zijn mannen bereid de helft van de kosten van de pil voor hun rekening te nemen? Zonder morren condooms te gebruiken? Samen met vrouwen axie te voeren om de voorwaarden voor zo veilig en onbezorgd mogelijk vrijen voor elkaar te krijgen?

Op 9/10 en 16/17 mei worden in de 2de kamer discussies gehouden over het ziekenfondspakket. VBE zal er zijn. Wat ze er verder mee willen doen is nog niet duidelijk. Een wel heel wrang detail: abortus blijft wél een ziekenfonds verstrekking. Een dure pil en een goedkope abortus, in een kabinet dat zich als beschermers van het ongeboren leven opgeworpen heeft. Nogmaals: een abortus is voor een vrouw niet de makkelijkste manier om geen kinderen te krijgen. Voor de overheid is het zeker niet de goedkoopste.AIDSVOORLICHTING EN JUNKS

AMSTERDAM – Op 13 april j.l. startte een voorlichtingskampagne over het risico van Aidsbesmetting tijdens het werk. De vertegenwoordigers van de Nederlandse Junkiebonden verzonden n.a.v. de televisieuitzending van die avond een persbericht waarin zij ernstige zorg uitspraken over de manier waarop de kampagne werd gestart.

Door het vertonen van zeer suggestieve videomontages en de stigmatiserende en diskriminerende teneur waarmee de programmamakers de Aids-problematiek benaderden, werd gekozen voor sensatie i.p.v. nuchtere informatie. In spotjes werden risicogroepen vanuit ogen van politieagenten benaderd. Vrouwen die niet echt veel kleren dragen waren al snel heroïnehoeren en armoedig uitziende mensen waarschijnlijk junks.

In een filmpje werd een verhaal verteld over een 'junk type' man die zich in een supermarkt demonstratief inspuit en proletarisch gaat winkelen. Bij de kassa bedreigt hij het personeel met zijn 'Aids-spuit'. Voorlichting over Aids door middel van diskriminatie van een deel van de bevolking.

Omdat noch de pers, noch de nationale commissie Aids bestrijding en het ministerie van WVC aandacht aan het persbericht schonken werd een nieuw persbericht gestuurd, in een poging de betrokkenen aan het denken te zetten. Dit ondanks het feit dat de junkiebonden 'niet gewend zijn dat die informatie preferen boven sensatie'. Gewezen werd op het verband tussen de stigmatisering van junkies en vooroordelen bij da bevolking.

Bijgezonden werd een krantebericht over een man die in Utrecht doodgeslagen werd omdat hij een junk zou zijn. Gezien de al jaren durende hetze in de pers tegen drugsverslaafden verbaast het de junkiebonden dat zoiets nu pas gebeurt. Ook met dit persbericht werd door de pers niets gedaan. Dit is triest maar helaas voorspelbaar.JONGERENCENTRUM ZONDER BIER

HENGELO - Innocent is een jongerencentrum in Hengelo. Het is ontstaan uit een ander centrum, Babylon genaamd. Omdat de gemeente vond dat het in Babylon niet goed ging, werd het centrum gesloten. Een groep mensen uit Babylon wilden toch doorgaan, en na enkele akties kwam een nieuw jongerencentrum tot stand, Innocent.

Dit centrum liep goed, tegen de verwachting van de gemeente in. Het liep eigenlijk té goed; de buren (het JAC) had last van het geluid. Na een juridiese procedure van het JAC tegen de gemeente werd het JAC een andere ruimte aangeboden. De kosten van de verhuizing e.d. waren voor de gemeente. Andere problemen rezen rond de niet aanwezige horecavergunning. Wat is een jongerencentrum zonder bier? Dat kan niet. Het pand voldoet niet aan de eisen: de barruimte is 31 m2, voor de wet zou dit 35 m2 moeten zijn.

Na 2,5 jaar, met 13 politie-invallen waarbij telkens het bier in beslag werd genomen, besloot de officier van justitie dat de eerstvolgende keer dat er bier aangetroffen zou worden, Innocent definitief zou moeten sluiten. Een half jaar later besloot de politie om bierverkoop in Innocent oogluikend toe te staan. Vanaf dat moment ging het weer goed met het centrum.

Tot zo'n vier weken geleden. Plotseling werd het gedoogbeleid ingetrokken. Geen bier meer, muziek op huiskamernivo, geen optredens meer en om 1 uur 's nachts dicht. Dit pikten de 150 vaste bezoekers van Innocent niet. Ze organiseerden een avond met band, bier en langer open dan 1 uur. De politie wilde invallen, maar kreeg net op tijd in de gaten dat dit op geweld zou uitlopen. De inval ging niet door. De week daarna vond een spoedgesprek plaats tussen gemeente, politie en mensen van Innocent. Over vier weken moet alles geregeld zijn. Hengelo wacht in spanning af. Wordt vervolgd.STAARTJE BADHUIS IN DE PIJP

AMSTERDAM – Door bezuinigings-woede van de gemeente Am*dam werden enkele openbare wasgelegenheden afgelopen weken gesloten.

In het A*damse stadsdeel de Pijp was dit voor een grote groep buurtbewonersters een dusdanig verlies, dat deze, om het gebouw te behouden voor de funktie die het voor de buurt had, eigen plannen maakten en indienden bij de deelgemeente, welke na de sluiting de verantwoording kreeg overgedragen van het stadsbestuur. Op za. 9 april j.l. werd het t.b.v. deze plannen gekraakt, maar omdat de overheid reeds een andere kandidaat een huurovereenkomst had, werd het pand 3 dagen alweer ontruimd.

'Leuk' detail is dat de sekretaris van de stichting die nu het gebouw huurt, 'toevallig' ook in de deelraadskommissie zit die advies uitbracht over wat er in het badhuis zou komen. De desbetreffende kommissie heeft j.l. woensdag over deze zaak vergaderd, daar het links akkoord (psp/cpn/ppr) haar twijfels had over het demokraties gehalte van de besluitsvormings-procedure (het beestje moet een naam hebben nietwaar?). Daaruit kwam dat de voorzitter het een goed plan vond en de kommissie ging twijfelen over haar bestaansrecht.FRANK HOFFMANN

AMSTERDAM – Op 18 maart werd Frank Hoffmann bij toeval door de Amsterdamse smeris opgepakt.

Tegen Frank had de BRD een internationaal opsporingsbevel uitgebracht, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het schieten op agenten (2 doden, 9 gewonden) op 2-11-1987 bij de Startbahn-West in Frankfurt en omdat hij lid zou zijn van een kriminele vereniging (het beruchte art. 129a) die zich bezig zou hebben gehouden met het vernielen van hoogspanningsmasten in en rond Frankfurt.

Deze aanklachten zijn op zijn zachtst gezegd dubieus, er zijn vele redenen om aan te nemen dat er niet door echte aktievoerders is geschoten (maar bewijzen kan je maken), en het bestaan van de kriminele vereniging komt zomaar uit het niets. De enige die tot nu toe heeft kunnen profiteren van de schoten is het repressieapparaat: er zijn 200 huiszoekingen geweest met vele arrestaties en er is een uitgebreide kriminaliseringskampagne opgezet.

In de BRD zelf zitten nu 4 mensen vanwege de schoten vast: Andreas Eichler, Reiner Hübner, Mark Steinbruck en Andreas Semisch. Behalve de laatste zitten ze in isolatie. Enkele puntjes van wat dat betekent: geen kontakt met andere gevangenen, in gevangeniskleren lopen, extra beveiligde cellen met konstante heimelijke observatie, geen post die niet door een rechter is goedgekeurd en slechts een beperkte hoeveelheid drukwerk in de cel.

Frank zit momenteel onder normaal regiem in Groningen vast: Frank Hoffmann, Helperlinie 4, 9722 AZ Groningen. Schrijf hem en steun hem! Op 30 april is er een infoavond in de Blauwe Aanslag over de schoten bij Startbahn-west.GRIEKSE TOTALO BIJNA DOOD

ATHENE – De Griekse totaalweigeraar Michalis Maragakis is in een militair hospitaal opgenomen omdat hij al sinds 22 februari in hongerstaking is en nu bijna is uitgehongerd.

Sinds 11 maart vorig jaar zit hij in de gevangenis omdat hij als pacifist weigert in het leger te gaan en op 18 februari is hij daarvoor veroordeeld tot de enorme straf van 24 maanden. Uit protest hiertegen greep hij naar zijn laatste protestmiddel, de hongerstaking. Schrijf protestbrieven aan: Ambassade van Griekenland, Koninginnegracht 37, 2514 AD Den Haag. President Papandreou Kastri, Athene, Griekenland. Wanneer je nog oude eieren over hebt is dat natuurlijk ook prima!KRAKEN IN Z-AFRIKA

Naar de schatting van minister Chris Heunis zijn er in de streek rond Pretoria-Witwatersrand 1 miljoen krakers, in de Westkaap 11.560, in de Oostkaap 6.784 en in de streek Durban-Pinetown 3.353.

Geen van de krakers staat op de officiële wachtlijst voor woningen. Heunis vertelde dit aan het parlement en kondigde aan dat er strengere straffen zullen komen op overtreding op de 'Prevention of Illegal Squatting Act' tot een maximale boete van 10.000 rand of een gevangenisstraf van 5 jaar (of beide).BEYERS NAUDE

AMSTERDAM – Zondagmiddag 17-4 was dr. Beyers Naude op uitnodiging van de PvdA top in Amsterdam met de laatste smeekbede uit Z-A. Hij beklemtoonde dat alle kanalen van vreedzaam verzet stelselmatig worden afgesneden. Zijn eisenpakket is door alle 17 organisaties die op 24-2 het zwijgen werden opgelegd onderschreven:

– Shell moet zich terugtrekken en zeker niet schermen met hypokriete advertenties tegen apartheid. Daar schiet het zwarte verzet niets mee op.

– Boykot van Zuidafrikaanse kolen door de EEG. Nederland fungeert steeds meer als doorvoerland. Het spul wordt verder getransporteerd als Nederlandse steenkool! De Nederlandse import steeg de laatste jaren van 200.000 ton per jaar tot bijna 2.000.000 ton vorig jaar.

- Het opzeggen van landingsrechten van de South-African Airlines op Schiphol. De KLM zou niet meer op Johannesburg maar juist op de Frontlijn-staten moeten gaan vliegen, als direkte steun voor het verzet daar.

– Verbod op propaganda door de Zuidafrikaanse ambassade. Dit als antwoord op het muilkorven van de hele pers in Z-A. (in '87 werden 182 journalisten uitgewezen).

– Verscherpte kontrole op de import van landbouwprodukten uit Z-A. Dit wordt vaak ingevoerd als afkomstig uit Swaziland of Lesotho!

- Volgens de Nederlandse grondwet mag niemand in vreemde krijgsdienst. Voor Z-A is echter door CDA/VVD een uitzondering gemaakt. 'Nederlanders' zitten in Z-A in 't leger en werken voor de smeris en het ambtelijk repressie-apparaat. Ze moeten of terug naar hun land of het Nederlandse paspoort ontnomen worden.

– Zolang er binnen de EEG geen konsensus bestaat over te nemen maatregelen, moet Nederland zelf stappen ondernemen (zoals bijv Zweden).

En toen ging hij met Wim Kok op de foto en taaide de laatste af zonder reaktie! Ja stel je voor dat alle PvdA-(st)ers geen Shell meer tanken, verdommen om kolen te lossen, etc. Maarten van Traa per telefoon: "Ja, met die 'in vreemde krijgsdienst' gaan we aan de slag, maar ja met de rest... de politiek zit nu eenmaal tussen wat je graag zou willen en wat mogelijk is." Beyers Naude liet zich 's avonds in het café ontvallen(?) tot een buitenparlementarier: "Waar wachten jullie nog op?"AXIEWEEK VOLKEL

HAVELTE/VOLKEL – In de paas-axieweek in Havelte, met de pinkster naar Volkel. 2de Pinksterdag, 23 mei, 12.00u verzamelen bij de hoofdpoort van de vliegbasis. Er wordt weer een kamp opgezet van waaruit axies gedaan kunnen worden, zowel gepland als spontaan. Neem dus weer alles mee wat je maar mee kunt nemen!

Hoe er te komen. Auto: vanaf de snelweg Eindhoven-Nijmegen de afslag Uden nemen en de bordjes 'vliegbasis' volgen. Openbaar vervoer: vanaf Nijmegen of Eindhoven de bus naar Volkel nemen. Dan is het nog 20 min. lopen naar de basis. Voor meer info: Vredeswinkel, Grote berg 41, 5611 AK Eindhoven. Tel 040-44707. Daar is eveneens het axie-handboek te bestellen. Je krijgt het een week van tevoren opgestuurd.

In Havelte is de kit nogal stemming-makend naar bewoonstersers van het dorp bezig geweest. In eerste instantie reageerde men zeer negatief op het vredeskamp. Desondanks werden de honkbalknuppels later vervangen door flessen wijn! De kit was uitgesproken grof. Met onnodig geweld arresteren, handboeien extra hard omdoen, mannen en vrouwen door elkaar, op elkaar gepakt enz. Desondanks heeft de noordelijke pers overwegend positief geschreven en is de bevolking positief t.a.v. de activisten komt te staan! Criminalisering hoeft dus niet te werken.

En dan nog even Woensdrecht: ook daar gaat men door. Er wonen nog 2 à 3 mensen op de kampen, die axies blijven voeren. In het huis van Atoomvrijstaat is een informatie/documentatie-centrum à la Amok (zuid). Bel eens op, ga eens langs, het is zeker de moeite waard.BLOKKADE MUIDENCHEMIE

MUIDEN – Muidenchemie, ontduiker van export-verboden, leverancier van kruit aan Iran, is minstens 2 uur lang productieloos geweest.

Om 7.00 uur verschenen zo 'n 30 axievoerders bij de poort. Direct werden autobanden in de fik gestoken, werd de poort door kettingen op slot gedaan en werden pamfletten aan de weinige werknemerssters die zich nog niet op het terrein bevonden, uitgedeeld. En ongelezen weer op de grond gegooid. Jammer, de meeste werkneemstersers waren al binnen, de rest werd via een andere poort binnen gelaten.

Ze waren ontzettend pissig, die werkneemstersers, op ons. Als ze niet binnen waren geweest was er een gigantiese knokpartij van gekomen. Hun banen staan al op de tocht, zoals één van hen zei: "Over een maand hoeven jullie niet meer te komen." De gesprekken die er met hen zijn geweest gingen o.a. over het alleen maar de machines onderhouden of de tuin verzorgen of dat Koerden samen met ons vergast mogen worden, enz. De leiding hield zich op de vlakte en kalmeerde de meest opgewonden mensen. En de kit was zeer tolerant. Maar wat wil je ook als een bedrijf politiek niet goed ligt, gezien de ontduikingen van de export-bepalingen.

Om 9.00 uur opgebroken. Praten met de mensen in het dorp had geen zin. Werkschuw tuig, 't gaat om ons brood, enz. Dat het bij anderen om hun leven gaat, lijkt hun hartje niet sneller te doen kloppen. Weer thuis lazen we in de krant dat Muidenchemie al die tijd dat we er waren stilgelegen heeft. Of men was bang dat de werkneemstersers fouten zouden maken met al de vuurwerk gevolgen van dien of men was bang voor ons vuur. Toch jammer dat de lont tekort is gebleken. Dit alles speelde zich af op de ochtend van de 14de april 1988.BEZETTING PHILIPS-USFA

EINDHOVEN – Philips heeft een aantal dochterbedrijven in Zuid-Afrika die militaire elektronica en veiligheidsapparatuur maken, welke geleverd worden aan het Zuidafrikaanse leger en politie. Philips-USFA levert wapensystemen aan iedereen die ze wil hebben.

Maandag l1 april hebben we aktie gevoerd bij het Philipsmuseum. Een groep mensen is het dak opgeklommen en heeft spandoeken ontrold. Andere mensen plakten behangrollen over de muur en schilderden hier leuzen op. Verder werden er anti-apartheidsaandelen verkocht. Na twee uur zijn we weer weggegaan, niemand is opgepakt.

Dinsdag 12 april hebben we bij Philips-USFA het dak bezet. Na een gat in het hek geknipt te hebben zijn we via de brandtrap het dak opgeklommen. We rolden spandoeken naar beneden, deze keer tegen wapenproduktie. Na 2 uur wilden we weggaan, maar toen werden we opgepakt. Zes mensen zijn na 5 uur vrijgelaten, maar drie mensen van wie de naan nog niet bekend was, zijn 24 uur vastgehouden. We gaan ervan uit, en hopen dat nog veel akties volgen. [Vredeswinkel Eindhoven]

 

 

.Terug naar boven