Ravage   ● Archief    ● Overzicht 1988    ● Overzicht #0

UIT: NN #0 van 28 APRIL 1988

 

VERKLARING

In je handen trilt het eerste produkt van het NN-kollektief. We zijn een groep van ongeveer 30 mensen die de drang tot maatschappelijke verandering de afgelopen maanden paarden aan een ongezonde vergader- en organisatiedrift. We twijfelden of het zou lukken, maar hier is ie dan: NN's Nulnummer, vanaf 30 april uit gevent aan de republikeinse menigte. Want niets is heilig voor ons, laat staan dat we op 1 mei gaan wachten.

We willen een blad worden waarin buurtinitiatieven, milieubewegingen, antifascismekomitees, bedrijfsledengroepen, vrouwenoverleggen, huurdersverenigingen, buitenlandersorganisaties, kunststichtingen, revolutionaire cellen, computerclubjes, antimilitaristische kringen, journalistenkollektieven, linkse stromingen, artikel 140 samenhangen, bewoners ieder afzonderlijk en individueel verantwoordelijken die menen elkaar en geïnteresseerden iets te zeggen hebben, hun ei kwijt kunnen.

We hopen dat deze opzet een boeiende konfrontatie van aktievormen oplevert waar we allemaal iets van opsteken. We denken dat er behoefte aan zo'n blad bestaat. De reakties op het opheffen van Bluf! hebben ons daarin gesterkt. Zoals je ziet is het blad opgedeeld in rubrieken. Niet voor alle rubrieken hebben we deze week nieuws. Een rubriek met een speciale bedoeling is de vrouwenrubriek. Ze is er ook om de toegankelijkheid voor vrouwen groter te maken. We vonden het zinnig hiervoor een gegarandeerde plek te claimen om te voorkomen dat het vrouwennieuws wordt weggedrukt door al het andere nieuws.

De nadruk ligt op korte, aktuele berichtgeving, met enkele pagina's achtergrondinformatie en een agenda. Eenmaal in de 4 weken produceert een speciale achtergrondredaktie 8 pagina's over één of een paar onderwerpen. Maar zover is het nog niet. Dit is pas het nulnummer. De generale repetitie en de try out in één keer. Om te leren samen een blaadje te maken en om de reakties te peilen. Over 2 weken, half mei, is de echte première. We nodigen nu al iedereen uit die zich in ons concept denkt te vinden om zijn of haar vooral niet te lange verslagen, oproepen en mededelingen aan ons te sturen.

Adres: Van Ostadestraat 233-D te Amsterdam, 1073 TN. Telefoon 020-761773. Abonneren kan ook: f 22,50 per kwartaal op giro 5859751 t.n.v. 0stadeblade te Amsterdam. Instellingen een tientje meer.

Nomen Nescio

 

KRINGLOOP

Omdat we nog niet alle nadelen op een rijtje hebben, zijn we hierover nog in diskussie. Ook omdat onze lieve drukker op dit moment geen kringlooppapier in voorraad heeft en het 'om de prijs' te drukken, in het groot zal moeten worden ingekocht. En dat kan pas als NN het doet.

De nadelen? De prijs kan dus een nadeel zijn, minder kontrast in foto's en meer stof tijdens het drukken (1 op de 7x meer schoonmaken van de pers). Over de nadelen zouden we graag wat van experts willen horen. De veel geringere belasting van het milieu is het grote voordeel van kringlooppapier t.o.v. van papier uit hout. Grote verschillen omdat het produktieproces van kringlooppapier pas begint op het moment dat dat proces van papier uit hout reeds vele stadia doorlopen heeft.

77% minder energieverbruik
79% minder waterverbruik
61% minder watervervuiling
69% minder luchtverontreiniging
63% minder vast afval
73% minder zwevende stoffen

(Bron: Vereniging Milieudefensie)

Enne, is iedere krant niet een weggooiprodukt?

 

 

.Terug naar boven